1.Samuels-bog


Guds Sønner.  

Samuel var lydig til Guds lov,

Han hørte Guds stemme da han lå og sov.

Han ofrede sit liv til at tjene Gud,

Og agtede nøje på at udføre hans bud.

 

I Dommer-tidens moralske forfald, førte Hannas bøn til vækkelse i Israel. En søn blev givet til at tjene Herren.

 

Præsten Eli var ved at blive gammel. Hans sønner gjorde som de ville, de holdt ikke præste-reglerne ved de forskellige ofre for folket, og de var udsvævende og udnyttede de kvinder som hjalp til i templet. Folket var meget utilfreds med situationen og bragte sagen for Eli, der tilsyneladende ikke var i stand til at gøre noget ved det. Lampen som blev tændt om aftenen og som skulle brændte til næste morgen i templet, efter Herrens bud til Mose, var lige ved at gå ud.

2 Mose 27-20

Gud måtte gøre noget.

Elkana fra Eframs stamme havde 2 hustruer: Pennina og Hanna. De rejste, som de plejede hvert år til Shilo, for at tilbede Himlens Herre i templet.

For første gang i biblen nævnes Gud som Himlens Herre.

Pennina og hendes børn fik tildelt flere portioner af offerkødet. Hanna havde ingen børn, men Elkana gav hende alligevel en dobbelt portion, fordi han holdt meget af hende. Det må være derfor Pennina plagede hende, og gjorde hende bedrøvet. Efter ceremonien med at spise og drikke var over, gik Hanna igen ind i templet og udgød sit hjertets elendighed for Herren. Hun lovede at give barnet tilbage til Gud, for hans tjeneste, hvis hun blev gravid.

Der kan nævnes andre børn i biblen som Gud også havde en særlig opgave til:  

Isak, Samson, eller den vigtigste begivenhed her på jorden, Maria som fødte Jesus. Gud har en bestemt plan for hvert menneske, som kun hun eller han kan fuldfylde.

 Se Rømer-Brevet 8-28.

Det har aldrig været Guds første plan, at mænd skulle have flere hustruer. Da han skabte Adam og Eva, var det en mand og en kvinde. Ligeledes var de skabt til at være ligestillet. Først efter de syndede i haven Eden, ændrede dette sig.

1 Mose kapitel 4:   Efter den 5 generation af Kain, som slog sin bror Abel ihjel, kommer Lamek. Han var den første til at have 2 hustruer. Muligvis en for efterkommere, den anden for selskab. Nummer 2 hustrus børn blev ofte ikke regnet for særlig vigtig.

Når man kan gøre hvad man vil, og ikke respektere den orden som Gud mente det til af være fra begyndelsen,  får det før eller senere følger. Sådan har det været igennem generationer op til i dag.    

Se 1 Mose 3-15.

Hanna fik sit ønske opyldt og fik en søn som hun nævnte Samuel. Efter hun havde vænnet ham fra, bragte hun ham til prøsten Eli. Derefter besøgte hun ham hvert år og bragte ham en ny kåbe.

Hanna fik andre børn, efter hun havde givet Samuel over til Eli. Når man læser hendes lovsang mærker man ikke at hun har savnet ham, for hun overgiver ham til Herren med ægte glæde og hengivenhed. Samuel voksede op og var afholdt af både Gud og mennesker.

1 Samuel kapitel 2 – Hannas lovsang.

Hanna begynder med: Jeg fryder mig i Herren, Han har velsignet mig rigt. Nu kan jeg tage til genmæle imod mine fjender, for Herren har vendt min sorg til glæde og løst mit problem. Ingen er så hellig som Herren – der er ingen som Ham, en klippe i nød. Hanna forsætter sin lange lovsang.

Mange ting i livet gør vi af egen kraft uden at realisere Herren som står bagved og gør det muligt. Da Hanna fik et problem, opdagede hun Herrens magt og priste Ham fra hele hjertet.

1 Samuel Kapitel 3. Gud kalder Samuel.

Samuel var nu en ung mand og gik Eli til hånde i templet. Han lå og sov ved siden af Arket, da Herren kaldte på ham, det skete 3 gange. Hver gang rente han ind til Eli og svarede: Her er jeg. Den 3 gang var Eli klar over at Herren kaldte på Samuel, og forklarede, at hvis han kaldte igen, skulle han svare: Herre her er jeg.

Næste gang da Herren kaldte, gik Han helt hen til Samuels seng og forklarede: Jeg vil lade noget ske i Israel, jeg vil gøre alt det frygtelige, som jeg fortalte Eli, fordi han ikke rettede på sine sønner.

Gud siger: Deres synder skal aldrig tilgives. Indtil det tidspunkt havde Eli haft chancen til at gøre noget ved det. Det er her Naseræne løftet gælder, Samuel stammede ikke fra levitte slægten. Herren udryddede Elis slægt. Han var ikke ligefrem en ond mand, men han adlød ikke Herren en stor del af livet.  

I 40 år havde Eli, med hjælp af sine sønner, ofret for folket, for deres overtrædelser, men man læser ikke om, at Eli prøver at omstemme Gud med offergaver for sig selv og sønnerne. Samuels situation her er usædvanlig. Han ved Gud har afsat Eli og hans sønner for altid, men man ser ikke, at han ikke selv prøver, at overtage ledelsen, men tværtimod venter han til Gud har ordnet situationen med Eli og folket således, at han kan begynde på det, som han er kaldt til at være.

I Samuel kapitel 4:

Folket tager Arket med Pagten med i krigen imod filisterne, ledsaget af Elis 2 sønner. Jorden rystede da Arket ankom, og folket råbte af glæde, men virkningen udeblev, filisterne sejrede, Arket blev taget af filisterne, og Elis 2 sønner dræbt. Da Eli fik den dårlige nyhed, faldt han faldt bagover og brækkede nakken og døde. Den gravide svigerdatter fik stærke veer og døde også, efter hun hørte, hvad der var sket. Hun nåede at sige, barnet skulle hedde Ikabo som betyder: Guds herlighed har forladt Israel.

Her ser man tydelig virkningen af en persons indflydelse i familien og omgivelserne. Det modsatte er også tilfældet. Hvis Eli, som var kaldt til at være præst, havde opdraget sine sønner til at frygte Gud og gå den lige vej, ville denne sørgelige situation have haft en anden ende, og Ikabo ville have haft et andet navn.

Det samme er tilfældet i dag, hvis man opdrager sine børn i den sande Ånd så de kender Herren, kan det sparer dem for mange sørgelige situationer. De bliver i stedet for overkommer i livet.

Dermed var Samuels åbenbaring gået i opfyldelse. 

Filisterne placerer Arket 2 gange, ved siden af deres gud dagon, men hver gang falder den næsegrus ned foran Arket og går i stykker. Slemme udslag bryder ud, imellem filister- befolkningen, og mange dør.

Til sidst bliver Arket bragt tilbage på en vogn trukket af 2 køer, som under Herrens ledelse selv fandt vejen tilbage til Israel.

En ulydig karakter fører til dovenskab og ulykke. Eli er ikke et godt eksempel. Gud måtte ændre flere ting, for at kalde en mand villig til at være:

Præst, profet og dommer, Samuels opgaver til at fører israelerne efter Guds plan. Med Samuel begynder en helt anden epoke i Israel.

Samuel oprettede en skole for profeter. Senere videre førte Elias det kald. Elias og Elissaer er de eneste i  det Gamle Testamente som oplevede mirakler med helbredelser, os som velsignede maden så det blev til mere end der var.

1 Kongebog kapitel 17.

Jesus Ånd den Hellige Ånd er en profetisk Ånd, som blev udgydt over alle troende på pinsedagen. Guds ånd kom som en stærk vind med tunger af ild, og folk begyndte at prise Gud i sprog de ikke havde lært.

Kan man i dag også blive trænet til at lære og forstå det profetiske med åbenbaringer, og bede for folk så de bliver helbredt.  Ja – det lærer biblen os. Vi kommer ikke uden om, at vi har en levende Gud og skaber som ønsker at kommunikere med os, ånd til ånd. Vi har biblen som vores vejledende rettesnor. Uden Biblen, med Israels historie som grundlag, evangelierne og apostlenes breve, ville det være svært for os, at lære hvordan Gud er.

Ordsprogenes Bog kapitel 29-18: Uden åbenbaring ender en nation i ulykke og kaos. Lykkelig er det folk som kender og adlyder loven.

På et senere tidspunkt sendte Gud sin søn og frelste verden en gang for alle med sit eget blod. Derved har vi alle adgang til det Helligste.

Da Samuel var blevet gammel, forlangte folket en konge ligesom de andre lande. Gud må have overvejet dette grundigt. Han ved, at han på et senere tidspunkt i verdenshistorien, vil sende sin søn til at regere, og at der vil være mennesker som regerer sammen med ham. Med stærke advarsler til folket, igennem Samuel, giver han sit samtykke. Til Samuel siger Herren:  

Det er ikke dig de vrager men mig, Gud tog dette meget personligt.

Gud viser Samuel, at han skal salve Saul til konge over Israel. Det bliver igen en ny epoke i Israel historie under profeten Samuel.

Der var stadigvæk lande der skulle indtages. Alt efter deres venlige eller fjendtlige indstilling til Israel, blev de dømt og indtaget under Guds profetiske vejledning igennem Samuel.

Det er også tilfældet i dag. Der kommer en dag i de sidste tider, hvor Gud dømmer nationerne efter deres indstilling til Israel. Der er skrevet meget om det i profeterne. Hvorfor Israel? Jesus Kristus er i familie med israelerne. Han var Gud og menneske i en person. Han er Ordet som blev levende. Den som aflæner Israel aflæner også Gud selv. Når Jesus kommer anden gang, vil han oprette sin trone i Jerusalem, og regere med stærk hånd imellem nationerne.

Se Johannes kapitel 1 og Åbenbaringen kapitel 19-11.

1 Samuel kapitel 13. Samuel taler hårdt til Saul: Du tåbe du har overtrådt Herren din Guds bud. Han havde til hensigt at gøre dig og dine efterkommere til konge over Israel til evig tid – men din ulydighed kostede dig kongedømmet. Herren ønsker en mand som vil adlyde ham, ja, han har allerede udvalgt en anden.

Samuel havde forud forberedt Saul på, at han skulle vente på ham 7 dage, derefter ville han selv komme og ofre før kampen. Sauls men var begyndt at forlade ham, fordi de var blevet bange for filisternes store hær, derfor overtog Saul selv ofringen, før Samuel kom.

Saul blev kaldt til at være konge. Han var ikke profet eller præst. Det var meget vigtigt at han adlød Gud, især i krig imod fjenderne, fordi det var Gud selv som kæmpede om sit land.

Saul er et eksempel på en person som frygter mennesker mere end Gud. Psalm 118-8. Han overkom ikke sine svagheder, selv om han flere gange indså, hvad han havde gjort forkert. Resultatet var depressioner og aggressioner som han fra tid til anden ikke kunne kontrollere, 

Samuel sørger over Saul, men Gud siger: Hvor længe vil du sørge over ham.

Kapitel 16: David, som nedstammer fra Boas og Rut slægt, bliver salvet som den næste konge. Det bliver igen en ny epoke for Samuel.

Vers 13: David bliver som yngste i familien salvet for øjnene af sine brødre. Herrens Ånd kom over ham, fra den dag af var han udrustet med en særlig kraft.

Kapitel 17: Goliat udfordrer en mand fra Israels hær til kamp. Hans slægt går tilbage til de faldne Guds sønner. 1 Mose kapitel 6. Der var stadigvæk mange kæmper til overs på det tidspunkt.

David tilbyder at kæmpe imod Goliat og vinder.

 

Med en slynge og fem små sten i sin hånd,

render David imod Goliat trods dennes hån.

Hurtigt slynger han en sten imod Goliats pande,

denne falder forover og på jorden lander.

David trækker sværdet fra Goliats skede ud,

og giver ham døds-stødet i samme nu.

Hos kong Saul bliver David mere og mere populær,

Derfor føler Saul sig hos Gud forladt og ler.

Han ved nu hvem som skal tronen tage,

en ond ånd plager ham med jalousi og nag.

 

David vinder hurtigt tillid hos Saul, hans søn Jonatan og folket. Men da Saul mærker hvor populær David er blevet hos folket, bliver han meget misundelig og tragter ham flere gange efter livet. Til sidst må David flygte og lever som en hjemløs en hvis tid. Andre hjemløse slutter sig til ham, David har nu 600 mand til at forsvarer sig med. 2 gange kunne David have dræbt Saul, men han nøjes med at bevise sin trofasthed ved at spare hans liv, og Saul vender skamfuld hjem.

1 Samuel kapitel 31: Saul og hans 3 sønner dør i krig imod Filisterne. En ny epoke begynder med David som konge.