2 Samuelsbog


Salmernes bog 18 vers 31 – 36.

Guds veje er fuldkomne. Hans ord er sandhed, han er et skjold for den som søger tilflugt hos ham. Hvem er Gud andre end Herren, hvem er en klippe som ham. Han udruster mig med kraft hvorhen jeg går. Han gør mig rapfodet og sikker som hinden, han giver mig fodfæste i bjergene. Han træner mig til kamp og opøver min styrke, så jeg kan spænde bronzebuen

David blev salvet og kaldt af Gud igennem profeten Samuel til at være konge over hele Israel.

Et kald er en forberedelse, til det Gud vil med vores liv. Han har en plan for hvert menneske, derfor denne trang til at gøre noget ud af livet, som de fleste mennesker har inderst inde.

1 Korinterbrev kapitel 1-9. og 2 Timoteusbrev kapitel 1-9.

David vidste det var i Guds plan at indtage land, fordrive fjenden og etablere et kongedømme for Herren. Jerusalem skulle være hovedstaden, og Arket skulle have sin plads i et tempel som han ville bygge for Herren. Gud mente det anderledes, templet blev bygget af hans søn Salomon. 

Guds hensigt var at lave et fundament for sin søn Jesus Kristus.

Når Jesus Kristus kommer anden gang, vil han komme for at redde verden fra dens undergang. Alle nationer vil anerkende ham som konge over et verdensrige for 1000 år. I slutningen af 1000 år vil der igen blive krig og prøvelser af nationerne. Derefter gør Jesus det slut med fjenden, den gamle djævel, som forførte først Adam og Eva og derefter fik lov til at prøve verden over et meget langt tidspunkt.

Man mærker tydeligt, at David havde stor lidenskab for sit Gud givne kald, men han måtte lære mange ting og gå igennem mange prøvelser, før han kunne fuldføre sit kald til at være konge.

Efter Jesus blev døbt af Johannes, blev han, af den Hellige Ånd, drevet ud i ørknen for 40 dage. Derefter prøvede djævlen ham, og tilbød ham hele verden, hvis han ville tilbede ham. I lige vise måtte David også igennem en meget svær tid, med mange prøvelser, for at etablere et kongedømme for ham som skulle komme og frelse verden Jesus Kristus.

Der er 2 slags prøvelser.

Dem som Gud tillader, og som han vil se til at vi kommer igennem, og de som vi selv åbner op for, og hvor der er en pris at betale. David måtte igennem dem begge to.

Der er mange eksempler i biblen, hvor troende mennesker kom i stor nød, men blev frelst med Guds hjælp.

Gud førte sit folk ud af Ægypten med store under, de gik også på tør bund igennem det Røde Hav.

Gud sendte en engel til at lukke munden på løverne, da Daniel blev kastet in i løvegruben. Ligeledes blev han frelst, da han og 2 andre blev kastet ind i en flammende ovn.

Da kong Herodes tragtede nyfødte Jesus efter livet, kom en engel til Josef i en drøm, og gav ham besked om at flygte til Ægypten og blive til Herodes døde.

1 Samuel kapitel 22, 23, og 24.

Gud gav Saul et nyt hjerte og alle Samuels forudsigelser gik i opfyldelse, da Samuel salvede ham til sit kald som konge, men alligevel forkastede Gud Saul.

Vi har trods alt en fri vilje til at følge Gud, eller selv styre de situationer, hvor vi skulle følge Guds råd. Gud er almægtig han kan forkaste os og vælge en anden til sin plan.

Til et kald er der også betingelser.

Tilbage til 1 Samuel kapitel 22. 23 og 24.

David havde en meget svær begyndelse. Saul jalousi blev så stærk at han måtte flygte for ham. Han søgte skjul i en grotte ved Adullam. Folk som var i vanskeligheder og utilfredse med landets tilstand sluttede sig til ham. Til sidst havde han 400 mænd. Sammen måtte de igennem mange farlige situationer. De blev Davids mægtige frygtede mænd og også begyndelsen til hans hær. Saul forfølger David flere gange og tragter ham efter livet, men Gud vender situationen til Davids fordel, således at David bliver den som skåner Sauls liv, og Saul må vende skamfuld hjem.

Denne svære tid blev ligeledes en læretid for David til sit Gud givne kald at indtage landet Israel for Herren.

I første omgang blev han velsignet og kaldt personligt til at være konge. Derefter blev han prøvet og udrustet til sin vanskelige opgave som konge. En tredje opgave og velsignelse får han da han blev konge. David vokser ind i sit kald.

2 Samuel kapitel 2.

David blev konge over Judæa, men først efter han have spurgt Herren om han skulle rejse tilbage til Judæa og til hvilken by, Gud siger: Rejs tilbage til Hebron. David begav sig til Hebron fulgt af sin familie og ledsaget af sine mænd. Der kronede Judas ledere David som konge. David var konge over Judæa 7 ½ år. I den tid etablerede og trænede han sin hær.

Efter flere intriger i Sauls kongedømme Israel imellem hans søn Isjbojet og hans mænd, som til sidst myrder Isjbojet, slutter de sig til David, og gør ham til konge over hele Israel. Dermed var Guds ord igennem Samuel gået i opfyldelse. David var nu konge over hele Israel.

David flytter fra Hebron til Jerusalem og gør den til hovedstad. Efter at have sejret i krig imod filisterne planer han at bringe Arket til Jerusalem.

30,000 af Israels bedste soldater gik i spidsen for optoget med Arket, fulgt af Israels ledere som spillede på forskellige instrumenter for Herren. Gud må have glædet sig, skulle man mene, og dermed også overse den lille fejl Uzza kom til at gøre.

Okserne foran vognen med Arket snublede, Uzza, en soldat, rakte en arm ud for at støtte Arket og døde på stedet, af mangel af frygt for Herren.

Det lyder uretfærdigt, men Gud mener hvad han siger. Man skal frygte og respektere Herren, som den almægtige. Gud havde selv kunne se til at Arket ikke kippede, Uzza var i vejen, Herren er mægtig og slog til.

Man mener at have fundet Arket i Israel, det er beskrevet under min rubrik – Arket i dag – på min hjemmeside. På internet kan man læse følgende: En medhjælper, som først gik ind i hulen hvor Arket blev fundet, kom rendende ud og flygtede, han viste sig aldrig igen. Tilsyneladende blev han meget forskrækket. Herren skal respekteres og æres, han er hellig og tolerere kun synd hvor Jesu blod dækker.

Korsfæstelsen er og bliver det vigtigste i verdenshistorien.

Meningen var god men måden forkert. David blev bange for Herren, 

 1 Kronikebog kapitel 15 – ser vi hvad David lærte af situationen.

I vers 12 siger han til de levitiske slægter: Sørg for at i selv og jeres brødre gennemgår renselsesritualet, så i kan føre Herrens, Israels Guds Ark ind i Tabernaklet. Sidste gang var i fraværende, og Herren straffede os. fordi vi tog sagen i vores egen hånd.

Ironisk set gentager David Sauls fejl. Saul tog også selv situationen i sin egen hånd, og ofrede før han skulle i krig imod filisterne, fordi Samuel var sent på den.

Saul vidste det var forkert, men David havde slet og ret ikke overvejet, hvordan Herren planede at bringe Arket til Jerusalem.

1 Krønikebog kapitel 16: Da Arket kom til Jerusalem indførte David gudstjeneste. Når Jesus bliver konge i Jerusalem vil alle nationer en gang om året rejse til Jerusalem for at give tak, lov pris og ære, det som vi siger i Fader-hvor.

Vers 7: Fra nu gjorde man brug af musik og sang i forbindelse med gudstjenesten. Tilbedelsen i det gamle tabernakel på højden ved Gibbon forsatte som hidtil.

1 Kronikebog kapitel 17: David ønskede at bygge Herren et rigtigt tempel, men Gud gav profeten Nathan et ord et ord med på vejen:

Vers 11: Når du er død skal en af dine sønner overtage tronen jeg vil gøre hans kongedømme stærk. Han skal bygge mig et tempel, og hans kongedømme skal vare i al evighed.

Her hentyder Gud til Jesus Kristus.

Igen et grundlag for Jesus kommende kongedømme, som skulle forberedes, så vi alle kam se og forstå, hvad der skal ske i fremtiden på denne jord.

Hændelsen med Uzza gjorde et dybt indtryk på David. Han trænede ikke kun en hær, han organiserede også levitterne til deres opgaver til at tjene Gud, med de forskellige ofre og ritualer som dengang var nødvendigt.

2 Kronikebog kapitel 8 – 14, kan man læse hvordan hans søn Salomon videre førte det David havde begyndt på.

Davids første kald var til at være konge.

Hans andet kald bestod i at overkomme alle besværligheder, som djævlen havde lagt på vejen.

Hans tredje og sidste kald var at organisere en hær af præster til kongedømmet. 

David havde 3 store velsignelser til sine guddommelige kald.

 I Johannes Åbenbaringen kapitel 1, vers 5-6: 

Æren tilhører ham som elsker os og ved sit blod har løst os fra vore synder og gjort os til konger og præster for sin Gud og Fader. Ja ham tilhører æren og magten i al evighed.   

Davids kald gælder også for os i dag. Vores liv er en forberedelse til det vi er kaldt til, når Jesus kommer igen.

Lukas Evangeliet: kapitel 4 vers 18: Jesus viser os vejen.

Herrens Ånd er over mig, han har salvet mig til at prædike de gode nyheder for de fattige. Han har sendt mig for at forkynde frihed for fanger, for at blinde skal få deres syn igen, og undertrykte sættes fri. Jeg forkynder jer, tiden er kommet hvor Gud vil frelse sit folk.

Johannes Evangeliet kapitel 6: Jesus autoritet og liv i videre kapitler.

Apostlenes Gerninger kapitel 2: Helligånden kommer først til de 120.

Man ser det samme mønster som David var kaldt til at lægge grunden til, og som Jesus fuldførte, og som han har givet til os, sin kirke.

David var prøvet i troen, og det vil vi alle blive før eller senere.

Jakobs Brev kapitel 1 vers 12: Lykkeligt det menneske som viser udholdenhed i prøvelser, når han har bestået sin prøve, skal han få den livets sejrkrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.

1 Johannes Brev kapitel 1 vers 16: Forklarer 3 store synder.

Selv-tilfredstillelse af ting i denne verden. Sanseligt begær. Pral med statussymboler.  

1 Krønikebog kapitel 29 vers 2: Beskriver David trofasthed for Herren.

Alene for templet samlede han 115 toner af rent guld og 265 toner af rent sølv samt mange andre ting. I hans søn Salomons tid brugte de sølv til at lave veje med i Jerusalem, for da folket så, hvad kongen gav, spenderede de også guld og sølv i store mængder. Kong Salomon blev verdens rigeste mand op til i dag.

2 Samuel kapitel 11  

David faldt alligevel – han faldt for sanseligt begær og blev en morder af et uskyldigt menneske som stod i tjeneste for ham ( og det til trods for at han havde mange koner og børn. ) Derfor måtte han betale en meget stor pris, han mistede 3 sønner og var lige ved at miste kongedømmet.

Disse betydningsfulde mænd nævnt i biblen var også kun mennesker og faldt, som de fleste af os gør eller næsten gør, på et eller andet tidspunkt i livet. Kan man ikke lære andet, så kan man lære, hvad som ikke betaler sig, fordi prisen er for høj.

Det er bedre at bede om hjælp til at stå imod synd og skam før det bliver for sent. Gud hører også sådanne bønner og giver klarhed og kraft hvor det er nødvendigt.

Det betaler sig at læse Ordsprogenes Bog skrevet af kong Salomon, fordi vi har alle brug for visdom.

2 Samuel kapitlerne 12, 13, 14 og 15.

David betaler ikke med det samme for sine overtrædelser. Først blev han rettet på af profeten Nathan. Efter 2 år kommer den første ulykke og efter 7 år den sværeste hvor han var lige ved at miste kongedømmet.

Man kan spørge sig selv om David blev straffet af Gud. På en måde ja, men Gud sidder ikke deroppe over skyerne med en pisk og venter på at straffe os. Han har en aftale med djævlen, som har lov til at prøve os, det ser man i Jobs Bog. Gud tager sin hånd væk hvor der er synd, derefter bruger djævlen lidt tid til at organisere sig, før han kan angribe. Måske varer det derfor tilsyneladende lidt, før straffen kommer.  

Jakobs brev kapitel 1 vers 14:

Gud lader sig ikke friste af det onde og han udsætter heller ikke nogen for fristelser. Fristelsen kommer, når man drages og lokkes af eget begær osv.

2 Samuel kapitel 22.

David synger en sejrsang til Herren som har hjulpet ham igennem alle krige og prøvelser. Han siger i vers 51: Gud giver sin konge vældige sejre, han er trofast i sin kærlighed til den han har udvalgt, til David og hans efterkommere til evig tid.