Åbenbaringen


 

Jeg ønsker at være fuldstændig ærlig, 

på mit sind ligger noget særdeles særligt,

og det beskæftiger mig mere og mere,

fordi livet er kort og timen nærer.

 

Der er her tale om at blive taget op,

tiden løber ud og fuld er hver kop.

Det handler om at være klar og parat,

fordi Kristus i skyerne kommer snart

 

Det knipper med, at beholde det for mig selv,

man vil helst, at det går alle godt og vel.

Jeg ønsker ikke at kikke tilbage, 

til de efterladte, fordi jeg intet sagde

 

Overgiv dit liv i Kristus hånd,

Han lønner dig med den Hellige Ånd,

I livets bog er du skrevet ind,

fordi du har fået det rette sind

 

For vores svagheder har han betalt,

Han led på krydset og blev derved kvalt.

Han samler en hær som vil komme igen

og regere med ham i al evighed hen

 

Kristus er Ordet som kom herned,

Han levede og gav os besked.

Kender vi ordet, falder vi ikke fra,

livet ordnes og alting bliver klar.

 

Pandemier kan komme igen,

overalt i verden hen.

Cyber attak og katastrofer,

kryber nærmere og closer

.

Åbenbaringen er en profetisk bog om denne tidsalder sidste time.

 

Der er mange bøger skrevet om Kristus genkomst, men alle doktriner 

skal harmonere med skrifterne. Det skrevne ord fra biblen er det afgørende i udlæggelsen og derfor må skrifterne ikke modsige hinanden.

 

Matthæus kapitel 24 vers 3: Disciplene sad sammen med Jesus på Oliebjerget og begyndte at spørge ham ud om hans anden komme.

Jesus svarer ved at henvise til verdens fremtidige situationer –  sørg for at i ikke bliver vildledt. Nationer vil rejse sig imod nationer og der vil være hungersnød og jordskælv, men alle disse ting er kun begyndelsen til fødsels smerterne. 

Vers 9: Jesus peger derefter på trængslen, hvor lovløsheden vil øges og falske profeter opstå, og mange vil blive dræbt.

Vers 13: Den som holder ud til enden bliver frelst. 

Jesus bekræfter hvad forskellige profeter har profeteret igennem tiderne.

 

Vi blev, fra begyndelsen, skabt til at regere på denne jord. Det bliver til virkelighed, når Kristus vender tilbage anden gang i slutningen af denne tidsalder og begyndelsen af tusind år riget. Det er hvad biblen åbenbarer over og over igen.

 

Åbenbaringen kapitel 5 vers 10: Du har kaldt dem til et præsterige for vores Gud og de vil regere på jorden – de som tror på Kristus.

Bogen Daniel kapitel 7 vers 18: Men den højestes hellige vil modtage riget og besidde det for evigt.  

 

Vi lever i en tidsramme med en begyndelse og en slutning. 

Jesus er den første og den sidste – Alfa og Omega.   

 

Bogen Daniel giver en forbløffende klar beretning om Israels og  verdens tidsalder. Daniel blev forvist til Babylon sammen med mange andre, sandsynligvis 605 f. kr, for at tjene kongen. Folket havde været ulydige imod Guds ord  og overholdt ikke sabbatpagten – Guds universelle lov. Reglerne i det Gamle Testamente skulle overholdes indtil tiden blev moden til Kristus fødsel. 

 

Bogen Daniel kapitel 9 vers 25: Der er blevet vedtaget 70 uger for folket og Jerusalem. Fra det tidspunkt ordet om at genopbygge Jerusalem går der 7 uger. Det genopbygges under trængsel tider. I 62 uger skal det genopbygges med torve og gader. Efter 69 uger bliver en salvet fjernet uden dom og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste. 

 

Efter Daniels bog svarer en uge til 7 år – hvert 7 år er et sabbat år. Se Levitikus chapter 25. Den sidste uge er givet til antikrist og de som følger ham. Det skal også gøres opmærksom på at 2021 er det 70 – 7 år, også kaldt  Smitha året, som begynder i september – 

2015 havde verden en større flygtninge krise. 2008 kom der en finansiel krise og 2001 oplevede vi faldet af World Trade center.

Man skal ikke overse, at Gud med denne beregning meddeler os noget meget vigtigt.

Hvornår er tiden moden for denne tidsalder ende og dermed også en ny begyndelse?

 

Daniel kapitel 11 – beskriver de forskellige imperier der undertrykte Israel helt tilbage til 530 før Kristus korsfæstelse for derefter at springe over til antikrist regeringstid.

 

Kirkens tidsalder ligger imellem den 69 og 70 uge. Daniel forstod ikke noget, af den messianske tidsalder som har varet i mere end 2000 år, fordi den var skjult for det jødiske folk, sådan at evangeliet kunne forkyndes for hele verden.

 

2 Korinter kapitel 4 vers 15 – 16: Helt til i dag, når Moses læses, ligger der et slør på deres hjerte – når man vender sig til Herren fjernes sløret.

 

Rømer brevet kapitel 9 vers 25: Jeg vil kalde dem der ikke var mit folk mit folk og hende der ikke var min elskede min elskede, Jesus brud – troende i Kristus.

 

Åbenbaringen kapitel 19 vers 7 – 10: Lammets ægteskab med bruden. 

Jesus kom til jorden første gange for at vælge en brud – kirken. 

Vi vil blive inviteret til bryllup i himlen sammen med Jesus, i den sidste tid af Åbenbaringen, for derefter at vende tilbage til jorden for at regere sammen med ham. 

Åbenbaringen kapitel 5 vers 10: Han har gjort os til præster og konger for vores Gud og vi skal regere på jorden.

 

1 Thessaloniki kapitel 4 vers 16:  Når ærkeenglen kalder og basunen lyder, vil de der er døde i Kristus opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Kristus i luften, for så altid at være sammen med ham. Trøst derfor hinanden med disse ord. 

Kapitel 5 vers 9: Gud har ikke bestemt os til vrede men til frelse igennem vor Herre Jesus Kristus. 

 

Først vil Kristus forenes med alle troende i skyerne, for derefter at tager dem med op i himlen før trængslernes tid finder sted.  

 

1 Korinter brev kapitel 15 vers 51-54: Se jeg siger jer en hemmelighed, vi skal ikke alle sove hen, vi skal forvandles, i et nu på et øjeblik ved den sidste basun,  for basunen skal lyde og de døde skal opstå som uforgængelige og vi skal forvandles. For det forgængelige skal iklædes uforgængelighed og det dødelig skal iklædes udødelighed.   Når dette forgængelig har  iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord der er skrevet været opfyldt, døden er opslugt og besejret.

 

Matthew kapitel  27 vers 51: Forhænget i templet flængedes i to, jorden skælvede og klipperne revnede og gravene sprang op og mange af de hensovendes legeme stod op efter Jesus opstandelse for derefter at vise sig i den hellige by.

Apostlenes gerninger kapitel 1 vers 3: Jesus viste sig for mange efter sin opstandelse for 40 dage. 

 

Daniel kapitel 9 vers 27: Antikrist viser sig på verdens scene, lige efter bort ryggelsen har fundet sted. Han vil indgå en pagt med Israel for 7 år som svare til 1 uge. 

De 7 år er opdelt i 2 x 3 ½ år eller 1260 dage som svarer til den jødiske kalender. Det tredje tempel er sandsynlig bygget eller er på vej og pagten med offer gaverne installeret. I midten af ugen, de 7 år, sætter antikrist en stop til tempel ceremonierne. På vederstyggelighedens vinger kommer en som gør øde.

Antikrist proklamere sig, på dette tidspunkt, selv som Gud.

 

Åbenbaringen kapitel 6: Den hvide hest repræsentere antikrist, de andre heste er tids perioder som følger efter i de 7 års trængselstid. De følgende 3 segl giver et billede af verdens konflikter med krig, sygdom og sult. 

Vers 7: Det 4 segl – den blege hest repræsentere katastrofal hungers nød og sygdomme. Mange mennesker dør og mange bliver martyrer.

 

Åbenbaringer består af 7 segl – 7 basuner og 7 vrede skåle.

De modtages direkte fra Guds tronsal og udføres af engle.

Solen formørkes 4 gange i løbet af de 7 års trængsel tid.

Det sker i følgende række.

 

Kapitel 6 vers 12 – de 7 segl.

Kapitel 8 vers 12 – de 4 basuner.

Kapitel 9 vers 2 – de 5 basuner. 

Kapitel 16 – de 5 vredes skåle.

 

Månen og stjernerne påvirkes ligeledes 4 gange tilsvarende til solen.

2 gange falder stjernerne til jorden. 

Første gang i Åbenbaringen kapitel 6 vers og anden gang ved Kristus komme.

 

Matthæus kapitel 24 vers 29 – 31. Så vil menneske sønnens tegn vise sig på himlen og all jordens folkestammer vil klage for ham. Han skal sende sine engle ud med høj basunklang og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner fra den ene ende af himlen til den anden.

 

Esaja kapitel 11 vers 11 – 12: Han vil oprette et banner for alle nationer og samle Israels udstødte fra jordens 4 hjørner. 

 

Gud vil, til tidernes ende, samle sit folk fra verdens fire hjørner og bringe dem tilbage til Israel.

 

Åbenbaringen kapitel 6 vers 12 – 17: Beskriver en meget katastrofale tid. Hungersnød, blodmåne og jordskælv vil ske og mange vil blive dræbt. 

Det fører til en stor høst af martyrer, fordi mange er gået glip af sandheden, mens der var tid, og må derfor betale med livet.

 

Åbenbaringen kapitel 7: 144 000 bliver beseglet.

12 000 fra hver stamme af Israels stammer.

De har en vigtig opgave at fuldfylde og er derfor beskyttet.

  

Dans stamme mangler, i stedet for har Josef to stammer. 

Dans stamme vil senere hen alligevel få tildelt arv af land i Israel.

 

I dag kæmper Palæstinenserne for deres ret til Jerusalem. 

I Salmernes bog er det beskrevet, at der kommer en dag, hvor de bliver en stamme af Judah, med andre ord de vil indordne sig og høre til Israel.

 

Man kan gætte på, at antikrist eventuel kommer fra stammen af Dan, fordi den er ikke indbegrebet i de 12 forseglede stammer.

For at forstå dette nærmere, skal man studere historien bag Dans stamme.

De har flere gange kæmpet imod Judah fra det nordlige land Israel. 

Landet blev delt i to, Judah og Israel, efter konge Salomons død, fordi han lod sig forføre af sine mange konkobiner og tillod tilbedelse af andre guder.

 

1 Mosebog kapitel 49 vers 17: Jakob velsigner sine 12 sønner profetisk, før han dør: Dan skal være en slange på vejen, en hornet slange på stien der bider hestens hæl, så rytteren falder bagud ned.

 

Åbenbaringen kapitel 11: De 144 000 vil forkynde ordet for jøderne og for verden de første 3 ½ år af de 7 års trængselstid.

 

Åbenbaringen kapitel 14 vers 4 – 5: 

De 144 000 har ikke kendt kvinder og holdt sig selv rene. De følger lammet uanset hvor han går og der blev ikke fundet løgn i deres mund. 

 

Der vil på det tidspunkt være en stor forfølgelse af troende. Mange bliver dræbt på grund af deres tro på Gud, fordi de indser først sandheden efter bort ryggelsen.

 

Biblen fortæller os ikke klart, hvem de 

144 000 er, men skrifterne bekræfter, at de er de første frugte for Kristus. Der henvises heller ikke til, om de er sendt fra himlen, eller om de er jøder som på dette tidspunkt lever på jorden.

 

3 Mosebog kapitel 23 vers 9: Fordi  de repræsentere de første frugte af Israels stammer, kunne de eventuel være sent fra himlen og udlæst af mange generationer, taget i betragtning af, at stammen Dan ikke er opført i listen af de udvalgte. 

 

3 Mosebog kapitel 23 vers 9 – 14: Den første frugt tilhører Herren.

Romerne kapitel 11 vers 16: Hvis den første frugt er hellig, så er klumpen også hellig og er roden hellig så er grenene  det også. 

 

Bogen Åbenbaringen har hemmeligheder, derfor afsløres ikke alt på forhånd.

 

Åbenbaringen kapitel 7 vers 9: En stor skare af nationer stammer og mennesker, som ingen kunne tælle, stod foran tronen og lammet. 

Vers 14: De er kommet ud af den store trangsal og har vasket deres klæder i lammets blod. 

 

Åbenbaringen kapitel 14: De 144 000 mødes med Herren på Zions bjerg og synger bagefter en ny sang foran Guds trone, hvilket betyder de er i himlen. 

 

Åbenbaringen kapitel 8 vers 1 – 13: Lammet bryder det 7 segl som er åbningen for de 7 basuner som sker de første 3 ½ år af de 7 år af Åbenbaringen.  

De første 4 segl påvirker en tredje del af alt grønt græs og træer som brænder op.

Et stort bjerg i lys lue styrtes i havet blev til blod og alt døde, ligeledes blev en tredjedel af skibene slået til vrag.

En tredjedel af floder og kilder blev forurenet af stjernen Malurt som faldt fra himlen, med efterfølgende formørkelse af en tredje del af solen månen og stjernerne.

 

Det kunne betyde, at det kun  er en tredje del af jorden, det genopståede Rømer rige, som bliver angrebet af disse plager i begyndelsen.

 

Der er en stjerne i universet i dag som hedder Malurt. Det er forudsagt at den kunne passere jorden eller ramme den omkring 2028 – 2030 eller 2032.

 

Åbenbaringen kapitel 9: En stjerne faldt til jorden. Han får nøglen til at åbne afgrunden til at befri de skabninger som vil opfylde den kommende vision.

 

Biblen identificere ikke klart hvem denne stjerne er, men vi kan antage at det er satan selv, fordi han er en fallen engel. Guds engle falder ikke til jorden.

 

Esaja kapitel 14 vers 12: Lucifers fald fra himlen.

 

Åbenbaringen kapitel 9: Ud af afgrunden kom græshopper, røg og ild som af en stor ovn og solen og luften formørkes på grund af røgen fra afgrunden.

Det blev befalet dem ikke at skade nogen grønt, men kun at plage de mennesker i fem måneder som ikke havde Guds segl på deres pande. 

De har en konge over dem som hedder Apollyon.

Deres kroppe er som heste, de har ansigter som mænd og kroner på hovedet af guld. Deres hår er som hos som kvinder og deres tænder som løver. De har brystplader af jern med vinger og haler med skorpion stik. 

 

De 144000 er beskyttet af Guds segl. Er de troende også beskyttet? Da vi ikke er bestemt til vrede og har modtaget Helligåndens segl som troende på Kristus, burde det være sådan. Spørgsmålet er, om der er troende på jorden, siden alle troende er taget op. De som bliver troende bagefter bliver martyret, det betyder, de ikke er beskyttet ligesom de 1444 000. 

 

Judas kapitel 1 vers 6: De engle som ikke overholdt deres første domæn, holder Gud i evig bånd indtil dommens store dag, efter 1000 års riget.

 

Græshopperne engel som kommer ud af afgrunden, er faldne engle. De blev kastet ud af himlen sammen med Lucifer, fordi de også rebellerede. De er synlige væsener i ordet forstand og har fået til opgave kun at torture mennesker med undtagelse af de 144000 for 5 måneder. Plagerne er så slemme at man ønsker at dø men kan ikke. 

En meget mystik erklæring, er det muligt, at mennesker ikke kan dø, og hvad er grunden? Har man fundet ud af, hvordan døden kan overvindes for en tid.

Deres grusomhed er et mysterium, Gud har intet i dem. Gud har skabt alle levende væsener men med en fri vilje til at vælge. Det skulle minde os om, at vi lever på en planet med et valg for evigheden. Fjerner Gud sin livsgivende ånd, er der kun ondt tilbage.

 

Åbenbaringen kapitel 9 vers 13 – 21: Under den 6 basun bliver 4 bundne engle ved Eufrat floden løsladt og fører, i fire retninger, 200 millioner dæmoniske ryttere ud i verden for at  dræber en tredje del af menneskeheden. 

Resten af menneskeheden angrede ikke deres mord, trolddom eller deres seksuelle umoral.

 

Der kræves fantasi til at forstå underverden, men det beviser også, at helvede eksisterer.   

 

Åbenbaringen kapitel 10: Johannes beskriver en mægtig engel som ved daggry kommer ned fra himlen med en lille bogrulle i hånden og annoncerer med høj røst de 7 tordener. Johannes fik besked på ikke at skrive dem ned, fordi i de dage er Guds hemmelighed færdig, som han har forkyndt sine tjener og profeter.

Vers 8: Johannes befales at spise den lille bog og profetere for mange mennesker konger og nationer.

 

Bogen symboliserer viden sød som honning i munden men bitter i maven. Sandheden er altid sød som honning, når den modtages som åbenbaring fra Gud 

men kan være bitter, når dens indhold fortolkes.

Sådan er det også for Israels vedkommende under den 7 basun, de sidste 3 ½ år af Daniels 70 uge, når den store trængselstid finder sted.     

 

1 Mosebog kapitel 3 vers 15  – Esaja kapitel 24 vers 25.

Satan er kastet ned på jorden ved den 7 basun, som det er blevet forudsagt siden Adams dage. 

 

Efter Kristus opstod blev satan nægtet tilgang til himlen, hans domæn var derefter verdensrummet og jorden. Ved den 7 basun bliver han kastet ned på jorden og dæmonerne bliver løsladt.    

 

Åbenbaringen kapitel 12 vers 5: Og hun fødte en søn en dreng som skal vogte alle folkeslagene med et jern scepter.

Vers 6: kvinden flygtede ud i ørkenen, hvor hun havde et sted beredt af Gud, hvor hun skulle få næring 3 ½ år. 

 

Det jødiske folk har mulighed for at flygte fra den sidste times forfølgelse til i dags Jordan.

 

Esaja kapitel 16 vers 4: Give  Moabs fordrevne husly, skjul dem for voldsmanden. Når undertrykkelsen er forbi, er ødelæggelserne ovre.

Matthæus kapitel 24 vers 15 og videre – Jesus advarer folket til at flygte den sidste times ødelæggelse.

 

Åbenbaringen kapitel 13: Et dyr kommer ud af havet med 7 hoveder og 10 horn.

Vers 7 – 8: Det blev givet ham, udyret, at føre krig mod de hellige og overvinde dem og der blev givet ham autoritet over alle stammer og nationer fra dragen

 

Et hav af vand symbolisere en menneskemasse – dragen, antikrist giver dyret sin autoritet og mange troende bliver dræbt. Vi skal være opmærksom på at tegn og under kan misbruges.

Da Moses blev sendt til Pharo for at befri folket fra undertrykkelse ved tegn og under, kunne tryllekunstnerne gøre det samme men kun til en vis grad. Man bør derfor være opmærksom på ondskabsplaner fra falske ånder. Det er en del af de kristelige åndelige gaver at kunne skelne imellem ånder.

1 Korinter brev kapitel 12 vers 10.

 

Åbenbaringen kapitel 13 vers 16 – 17: Dyret tager kontrol over hele verden det sidste 3 ½ år ved at få alle til at tage et mærke på panden eller højre hånd for være i stand til at sælge eller købe. 

 

Det er ikke helt klart, hvordan mærket vil se ud. Nogen mener, det er trykt på huden, det er sandsynligvis rigtig, fordi det skulle stemme over ens med det hebræiske sprog. Andre mener det er en indsat chip. 

 

Det første dyr som kommer ud af havet har 7 hoveder og 10 horn.

7 nationer har tidligere undertrykt Israel.

Egypten, Assyrien, Babylon, Persien og Grækenland.

Da apostle Johannes skrev Åbenbaringen var 5 faldet og Rømerriget eksisterede og derfor nummer 6. 

 

Det reviderende Rømerrige imperium vil komme igen og bliver nummer 7.

Det vil blive domineret af antikrist og de 2 dyr som på det tidspunkt får tildelt herredømme over verden for en time.

 

Åbenbaringen kapitel 17 vers 12: De 10 horn som du så, er 10 konger som ikke har modtaget et kongerige men vil modtage myndighed som konger med dyret en time – 3 ½ år. 

Hvem er de 10 konger? Det vil være lande fra Europa og omkring Middelhavet, lande som var en del af det tidligere Rømerrige. 

Antikrist vil ære dem med jord magt og rigdomme.

 

Åbenbaringen kapitel 16 – de 7 vrede skåle.

1 skål – de som tog dyrets mærke og tilbad hans billede blev plaget af sår.

2 -3 – søer og vand bliver til blod.

4 skål – solen bliver så stærk, at man lider under den.

5 skål – mørke dækker jorden og mænd gnaver deres tunge på grund af smerte.

6 skål – den store flod Eufrat tørrer ud, så vejen for kongerne fra østen er parat.

 

Man ser her de plager, som Gud brugte i Egypten gentaget, da Mose førte folket ud af slaveriet.  

 

7 skål – jorden ryster og en stemme kom ud fra tronen af templet i himlen

og sagde: Det er gjort. 

 

Åbenbaringen kapitel 16 vers 13: Bedragende onde ånder som besidder antikrist, dyret og den falske profet overbeviser verden ved mirakler og tegn til at samle dem til kamp på den almægtiges store dag. 

Vers 18: Der lyder torden og lyn og der sker et stort jordskælv så stort, som det ikke har været mage til siden der har været mennesker på jorden.

Vers 19: Jerusalem ( den store by ) blev delt i tre dele og nationernes byer faldt.

Øer og bjerge blev ikke mere fundet.

Vers 21: Blytunge hagl faldt ned fra himlen over mennesker og menneskene forbandede Gud for haglplagen, for haglplagen var umådelig stor.

 

Plagerne forbredder sig til hele verden, når enden nærmer sig. 

I biblen er kirken repræsenteret som en kvinde. Vi troende er inviteret til bryllup med Jesus Kristus, når vi bliver taget op sammen med alle andre som er gået forud, i slutningen af Åbenbaringen og vender tilbage med ham for at herske på jorden. Det er hvad skrifterne lærer os. 

I kapitel 17 ser vi en ond kvinde, det er ikke den kvinde Kristus gifter sig med. Hun symboliserer, falske religioner som altid har eksisteret. 

Den rømerske katolske kirke dræbte flere millioner i middelalderen.

Tilbedelse af døde, dæmoner og falske guder såvel som islam betragtes også som falske religioner, fordi de ikke ære Kristus som kirkens overhoved og har udgydt meget blod. 

 

Gud deler ikke sin magt og ære med såkaldte andre guder og han forlader først sin trone og lever iblandt os, når den sidste fjende er blevet til intet gjort.

 

Det er helt nøjagtig det, biblen handler om. Vi er inviteret til at følge Kristus og regere med ham i al evighed – det er et frit valg. Når skridtet er taget, bliver vi givet en ny ånd og er et nyt menneske.

 

Hver nomination har oprigtige troende imellem sig også den katolske kirke, men vi er advaret til at komme ud af den, især når enden nærmer sig, for ikke at deltage i hendes synder. I dag har vi ordet til at finde ud af sandheden. Uden ordet ville vi højst sandsynlig også blive vildledt. 

 

Åbenbaringen kapitel 17 – henviser til mysteriet Babylon. Hun vil til sidst blive dømt af antikrist og de 10 konger. Det gamle had som slummer imod vesten fra lande omkring Middelhavet, som hun er en del af, fordi de var under det antikke rømerske imperium, kunne være en af mange grunde til de mange martyrer.

Navnet Babylon er symbolsk, fordi det virkelige Babylon er blevet ødelagt mange gange og hver gang genopbygget på et nyt sted og eksisterer ikke i dag.

 

I Åbenbaringen symboliserer hun et frafaldet religiøst system, som er blevet centrum for dæmoner som får folk til at begå åndelig utugt. 

 

Gud har således lagt det i sin plan, at skøgen vil blive dømt af antikrist udyret og den falske profet, så antikrist kan tilbedes og proklamere sig selv som Gud for en time. Tidspunktet for denne begivenhed bliver i midten af Daniels 7 års uge.

 

Vers 21: En engel løfter en mægtig sten, så stor som en møllesten, og kastede den i havet. Sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkulds ned og ikke mere blive fundet. 

Vers 24: I hende blev blodet af profeterne, de hellige og alle der blev dræbt på jorden fundet.

 

Daniel kapitel 2 vers 36: Nebukadnezars drøm om statuen fortolket af Daniel.

 

Det babyloniske imperium.

Det persiske imperium.

Det græske imperium.

Det rømerske rige.

Efterfulgt af det rømerske reviderede imperium – de 7 år af Åbenbaringen.

 

Daniel kapitel 7 vers 1 – 8: 4 dyr kommer ud af havet.

 

Det første dyr er en løve med ørnevinger – det babyloniske imperium. 

Vingerne blev plukket af og den blev løftet op til at stå på to fødder og et menneskes hjerte blev givet til det. 

Nebukadnezar mistede sine sanser, så og sige for 7 år. Da han indså hvem Gud den mægtige er, blev han genoprettet i sit rige.

 

Det andet dyr Media Persia er en bjørn med tre ribben i munden.

Persien repræsenteres som en bjørn som æder meget kød på grund af deres grusomhed og røverier og deres hang til at plyndrer.

 

Det tredje dyr er en leopard med 4 vinger på ryggen og 4 hoveder.

Grækenland blev grundet af Alexander den store og fordelt i 4 riger efter hans død.

 

Det fjerde dyr er rømerriget som genopstår som det reviderede rømerrige.

Det har 10 horn og er anderledes end de andre i storhed magt og rigdomme. 

 

Åbenbaringen kapitel 13: Dragen stod på stranden, da dyret med de 7 hoveder og 10 konger dukker op.

Gentaget: De 7 hoveder er 7 imperier, 5 er faldet en er og en anden skal komme og når han kommer, får han en kort tid. 

 

Kapitel 18 vers 11: Jordens købmænd jamre og klager over hende.

Vers 22: I sidste ende viser det sig, at Babylon også er et realt sted som går under, også selv om udtrykket Babylon bruges symbolsk og står for al verdens synder.

 

Babylon, kvinden, sidder på et sted omgivet af 7 bjerge.

Mange gætter på, at det henviser til Rom og derfor også den katolske kirke.

Rom er omgivet af 7 bjerge, fremtiden vil vise det, som tiden nærmer sig.

Esaja kapitel 13 vers 19 og fremover: Babylon bliver som Sodoma og Gomorra og bliver aldrig mere beboet fra generation til generation. 

Babylon dømmes dobbelt – af de 10 konger, antikrist og af Gud selv.

 

Der er mere end 400 henvisninger i biblen til Babylon. Den har, mange gange, været et instrument i Guds hånd til at straffe det jødiske folk med, når de gang på gang faldt tilbage i deres synder. Men der var og er altid plads for omvendelse i Guds rige. Når tiden er løbet ud, kommer i sidste ende, dommes dag. Det vil ikke gentage sig i al evighed. Det er netop derfor, vi lever på denne jord, vi bliver trænet til at leve og regere i al evighed med Jesus Kristus. 

 

Efter antikrist har erobret og fået kontrol over de 10 kongeriger, det reviderede romerske imperium, de første tre og et halvt år, erobrer han landene mod syd og nord de sidste 3 og et halvt år og bringer dem ind til Palæstina for at få fuldstændig kontrol over Israel, som var hans hensigt fra begyndelsen.

Han bryder sin pagt med Israel i midten af de 7 år og proklamere sig selv som Gud og forlanger man skal tilbede ham. 

 

Hvem er sydens og nordens konger? I det Gamle Testamente henvises til Syrien og Egypten. Der er uden tvivl også andre lande involveret mod Syriens nord og lande omkring Middelhavet. 

 

Daniel kapitel 11 vers 36 – 45: Han antikrist stiller sit telt op mellem havet og det hellige bjerg. Han ophøjer sig selv over for enhver gud og ærer i stedet for fæstningernes gud med guld, sølv og ædelstene og kostbarheder. De som står til ham over øser han med rigdomme og tildeler jord.

I ende tiden vender sydens konge sig imod ham og rygter fra øst og nord forfærder ham og i stor vrede drager han ud for at ødelægge og lægge bånd på mange, men han går mod sin ende og ingen hjælper ham.

Se Ezekiel kapitel 38 – 39.  Dette vil ske i forbindelse ved slaget ved Armageddon, når Kristus kommer for at redde verden.

 

Åbenbaringen kapitel 11 vers 1 – 2: Mål tempel og alteret, men udelade forgården uden for templet, det er givet til hedningerne, for de vil træde under fod den hellige by for 42 måneder.

 

Antikrist okkuperede kun templet uden forgården og halvdelen af Jerusalem anden gang han sætter fod i Jerusalem, fordi  hedningernes tid er ikke afsluttet, på grund af det jødiske folk som stadigvæk venter på deres frelser.   

Rømerbrevet kapitel 2 vers 11 vers 25. Blindhed er til dels sket til I Israel indtil hedningernes fylde er kommet ind.   

 

Åbenbaringen kapitel 11 vers 4: De to vidner er de to oliventræer og de to lysestager som står foran jordens Herre. Se Zacharier kapitel 4 vers 11 – 14.

De har eksisteret længe mindst 500 år. De sidste 3 ½ år af Åbenbaringen bliver den største trængselstid som nogensinde har været på jorden.

Vers 5 og videre – De to vidner profeterer i denne tid i sæk og aske. Hvis nogen vil skade dem, strømmer ild ud af deres mund og fortærer deres fjender. De har også magt til at lukke himlen, i de dage de profeterer, så det ikke regner. De kan forvandle vand til blod og ramme jorden med alskens plager, so ofte de ønsker.

I slutningen af de 3 ½ år bliver de dræbt. Deres legemer vil ligge i Jerusalems gade tre og en halv dag. Derefter rejser Guds Ånd dem og de stiger mod himlen, mens hele verden ser til. 

 

Apostle Johannes kunne umuligt vide, hvordan hele verden ville se dette, men han skrev trofast ned, hvad han så og hørte.

 

Der er spekuleret meget på, hvem de to vidner kunne være. Nogen siger Elia og Enoug, fordi de er de eneste to i biblen som blev taget op og ikke måtte dø. Mose måtte dø, men i bogen Judas brev bekræftes det, at en engel kom og tog hans legeme med op til himlen.

Da Jesus blev forvandlet på bjerget, stod Elias og Moses ved siden af ham, derfor kunne Moses også være en af de to kandidater. Moses og Elias liv var stærkt præget af at stå ind for folket med stærke førings egenskaber. 

Enoug beskriver sig selv, som en der skriver, han er ikke optegnet i biblen, men hans skrifter kan købes. Han rede gør for skabelsen og kæmperne af de faldne engle, beskrevet i 1 Mosebog kapitel 6, som Guds sønner. Meget af det profeterne har profeteret, gengiver han på en speciel skrive måde. Højst sandsynlig som man oplevede verden dengang. Mange ting var totalt anderledes. Verden var en stor platform, det havde ikke regnet og man levede næsten op til næsten 1000 år. Kæmper dominerede i mellem østen og de var en plage. Noahs flod gjorde en ende på de fleste. Det må være sket igen, fordi Konge David dræbte også mange af dem.

Dette er meget delikat tema, fordi hvis det er rigtig, så er Darwins teori om evolution som undervises i skolerne, forkert. Der har altid været og stadigvæk er stor modstand imod at vise skeletter fra sådanne kæmper, selv om de findes mange steder i verden ligesom skeletter af mange  forskellige dinasauce. 

Noahs flod bidrog til kontinenternes dannelse og såmed også de forskellige årstider og klimazoner. Studerer man grundigt det Gamle Testamente især Job skrifsteder, og betydningen af navne, så mærker man, at der skete store forandringer efter Noahs flod. 

Gud har skabt jorden og alt hvad der gror og lever på den og han havde aldrig sine øjne væk fra os mennesker og sin skabelse.  

 

Daniel kapitel 12 vers 11: Fra den tid det daglige offer bliver afskaffet og ødelæggelsens vederstyggelighed oprettet går der 1290 dage, lykkelig den der holder ud og oplever 1335 dage ventetid 45 dage.

 

Når man når til det tidspunkt, kan man sige og vide hvornår Jesus kommer. Han kommer 45 dage efter antikrist har erklæret sig selv som Gud i  templet.

 

Matthæus kapitel 24 vers 15 – 22:  Her advarer Jesus jøderne og råder dem til at flygte ud i bjerge og vente på hans genkomst.

 

 

Åbenbaringen kapitel 19:  Hver gang et kapitel begynder med ( efter dette ) begynder et nyt afsnit. I himlen er der stor glæde over Babylons fald. 

Vers 7: Efter den begivenhed sker der noget nyt: Bruden har gjort sig klar til brylluppet med lammet.

Vers 9: Salige er de som er indbudt til bryllups festen. Bruden består af alle hellige fra Abel til den sidste første opstandne. 

Vers 11: Brylluppet efter følges af Kristus tilbagevenden til jorden med alle hellige efterfulgt af hærene i himlen på hvide heste. 

Vers 12: Hans øjne er som ildflammer, på hovedet har han mange kroner og hans kappe er dyppet i blod. 

 

Åbenbaringen kapitel 1: Johannes bekræfter – han kaldes Guds Ord. Han kommer igen for at besejre Israels fjender i slaget ved Armageddon.  

 

Zakaria kapitel 14 vers 4 og videre. Når Kristus komme tilbage med alle hellige, vil han først sætte fødder på Oliebjerget som ligger øst for Jerusalem. Bjerget spaltes i to dele fra øst til vest, så det danner en meget stor dal. Den ene halvdel rykkes mod nord, den anden mod syd og i skal flygte ind i bjerget som når til Asal. Det bliver en meget lang dag, om aftenen skal det være lyst som om morgenen. 

Vers 8: Ved Kristus anden komme, skal levende vand strømme fra Jerusalem mod Middelhavet og det Døde hav og Herren skal være konge over hele jorden.

 

Ezekiel kapitel 47 – beskriver virkningen af det levende vand. Det strømmer ud fra under templet i Jerusalem mod den nordlige og den østlige port.

Vers 8: Når vandet strømmer gennem østområdet, igennem dalen og kommer ind i havet, helbredes vandet, uanset hvor floden går.

Vers 12: Der vil vokse alle slags træer på begge sider af floden. De vil bære frugt hver måned og deres blade er til medicin.

 

Johannes kapitel 4 vers 10: Jesus sagde til den samaritanske kvinde: Hvis du vidste, hvem det er der siger til dig: Giv mig en drink, ville du have bedt ham om at give dig levende vand.

 

Ezekiel kapitel 38 – invasion af Israel. Vend dig imod Gog i landet Magog storfyrsten over Meshek og Tubal. 

Vers 5: Persere, Nubiere og Putere. Gomer med alle sine tropper. Bet Togarma fra det yderste nord og mange folkeslag er med dig. 

 

Det er lande fra området Rusland Iran og Tyrkiet og asiatiske lande, ligeledes Etiopien Libyen og Syd Arabien. Der nævnes brug af gamle våben som var kendt og forstået på det tidspunkt. Det kan forventes, at den fremtidige antikrist vil gøre brug af moderne våben.

Efter han, antikrist, har erobret Rusland og de allierede med de 10 kongeriger det sidste 3 ½ år, begiver han sig igen til Jerusalem, men er denne gang kun i stand til at okkupere halvdelen af byen. Kristus vil på dette tidspunkt komme igen og eliminere ham og alle hans kræfter.

 

Åbenbaringen kapitel 19 vers 11: Kristus kommer anden gang som konge over hele jorden. Han kaldes trofast og sand og i retfærdighed dømmer han og fører krig.

Vers 15: Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han slår folkeslagene med og han skal vogter dem med et jern scepter og træde den Almægtige Guds harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.

Vers 20: Dyret og den falske profet blev fanget og kastet levende i ildsøen som brænder med svovl. 

 

Matthew kapitel 24 vers 29 – 30: Falsk Kristus og falske profeter vil opstå og vise store tegn og under for hvis muligt at forføre de udvalgte. Se jeg har fortalt jer det, før det sker. Som et lyn der kommer fra østen og går mod vesten, således vil menneskesønnen komme blive. Derefter skal man se menneskesønnen komme på himlens skyer i kraft og herlighed.

 

Kristus kommer ikke anden gang som et lam, han kommer i kraft og herlighed og vil regere nationerne med jern hård hånd.

 

Ezekiel kapitel 39  – beskriver antikrist nederlag.

Vers 4: Du skal falde på Israels bjerg, du og alle de tropper der er med dig.

Vers 11: Jeg vil give Gog og hans tropper et gravsted i Israel.

Vers 12: I syv måneder skal Israels hus begrave dem og rense landet. 

Vers 21: Jeg vil sætte min herlighed blandt nationerne, så alle kan se min dom, som jeg fuldbyrder og min hånd som jeg lægger på dem.

Vers 29: Jeg vil aldrig mere skjule mit ansigt for dem, for jeg udgyder min ånd over Israels hus, siger Gud Herren.

 

Ezekiel forsætter med at beskrive den nye by og det nye tempel i kapitel 40.

 

Åbenbaringen kapitel 20: satan er bundet 1000 år.

Vers 5: Resten af de døde levede ikke før 1000 år var omme.

 

Jesus kommer tilbage til jorden med alle de som er blevet reddet. De som ikke er blevet reddet kommer ikke tilbage til livet igen før 1000 år er omme. 

De bliver dømt ved den hvide trones dom. Åbenbaringen kapitel 21 vers 11.

 

Åbenbaringen kapitel 20 vers 7 – 10:   Det er utroligt at efter 1000 år med Jesus Kristus som konge over hele jorden, at mange mennesker igen vil følge satan, når han løslades fra fængslet efter 1000 år. Det vil være generationer af mennesker som har overlevet Åbenbaringens tiden og formået at holde sig i live. De vil trives og formere sig under Kristus regeringstid, taget i betragtning at mange vil leve op til 1000 år. Mennesker får meget lang tid til at erkende Kristus, hvis ikke dør man med 100 år. Nogen vil fortsætte med at tilbede afguder, til trods for de opstandne hellige som bliver sendt ud til alle afsidesliggende steder, hvor evangeliet ikke er blevet hørt. Det er af den samme grund, at de 1000 år efterfølges af de 7 års dom over hele verden.

De mennesker som kommer tilbage med Kristus vil leve og regere med ham 1000 år, de er trofast og sande.

Der vil være to slags mennesker på jorden i tusindårs riget – 1 Mosebog kapitel 6 beskriver de faldne engle fortidens kæmper, fordi de formerede sig med menneske døtre.

 

Jordens syndige karrierer begyndte i 1 Mosebog kapitel 3.

Åbenbaringen kapitel 21 – en ny himmel og jord den første himmel og jord

forsvandt og havet findes ikke mere. 

Det nye Jerusalem, universets hovedstad, flyttes til planet jorden fra planet himlen. Gud selv vil bo blandt mennesker og han vil tørre enhver tåre væk fra deres øjne. Der skal ikke mere være sorg, gråd eller død. 

De som er frelst skal vandre i det nye Jerusalem.

 

Åbenbaringen kapitel 22: Livets flod udgår fra Guds trone og fra Lammet klar som krystal. Livets træer vokser på begge sider af floden. De er til helbredelse for nationerne. Livets træ voksede også i haven Eden. 

Vers 14: Saglige er de som har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen.