Arket med Pagten


Israel Knohl den berømte bibel og talmud professor fra Jerusalem universitet, har tydet tegnene på en stentavle fra det første århundrede som blev fundet nær Jordanien. Tavlen er på 40–80 cm, og har 87 tegn på hebræisk.

En profetisk tekst røber nødvendigheden af Messias blod for frelsen af Israel som en nation. Ærkeenglen Gabriel er nævnt i forbindelse med en hersker over alle hersker, som opstår tre dage efter døden. Denne herskers navn er Messias Ben Josef ( Messias fra Josef hus ) som løber parallel til Messias Ben David, ( Messias fra Davids hus. )

 

For 30 år siden blev Ron Wayatt, uden nogen anden forudanelse, ledt af Gud til at grave for foden af Golgata, overbevist om at han ville finde Arket.

Seks meter nede blev en vej fundet fra rømertiden. På denne vej fandt man tre huller, som blev brugt til korsfæstelse før i tiden. En klippevæg bag ved har en revne og tre fordybninger ind i vægen.

En hule befinder sig under dette sted. Her blev en større stenkiste fundet. Igennem en revne i kisten var Ron Wayatt i stand til at filme. Man ser Arket med de to Cerumbiner placeret i hver ende med en vinge hver udstrakt mod midten, således at Arket danner et sæde.

Da Ron Wayatt var kommet so langt, blev hulen skyndsomt muret til af israelerne, og den har ikke været åbnet siden.

Dette fund kunne være et bevis på, at Jesus blev korsfæstet for foden af Golgata sammen med to andre. På tre fordybninger i bagvæggen kunne højst sandsynlig tre tavler med: Jesus er jødernes konge, på tre sprog, være placeret. Revnen i væggen bagved kunne derfor være resultatet af et jordskælv på korsfæstelsesdagen, (det kan man læse om) 

( Jeg har selv set det ægte udsnit af filmen, og er ret overbevist om det er sandt )

Hvem placerede Arket der, ved man ikke,

man ved heller ikke om det allerede før korsfæstelsen var anbragt der – måske?


    Fra påske til pinse.

 

Langfredag Jesus på korset led,

for derefter 3 dage til helvede ned.

Påskedag opstod han igen,

blev set 40 dage af mange, men

himmelfartsdag blev han taget op,

sidder nu ved Faderen på universets top.

Til pinse kom Guds Ånd herned,

for at åbenbare Guds herlighed.

Den ånd som nu i os bor,

så længe vi lever på denne jord.

Derefter bliver vi forvandlet som ham,

fordi Jesus var det sande offerlam.

 

Pagten.

Pagten er meget vigtig. Den er grundlaget for Guds plan med os og hele verden og omhyggelig planet i alle detaljer af Gud selv.

 Gud sluttede pagt med Israels folk ved bjerget Sinaj, her viser han sig i al sin herlighed. Han kommer ned på bjerget i en ildsøjle og står på noget som ligner safir. Mose bekræfter alle love og anordninger fra Herren til folket, som lover at holde dem til punkt og prikke.

Derefter skriver Mose dem ned i pagtbogen og sprænger blod på folket.

Mose, Aron, Nadab, Abihu og 70 af Israels ledere bliver inviteret til at spise og drikke i en hvis afstand fra Gud, de så ham uden at måtte død.

Vi alle må dø før vi kan møde Gud. Det viser hvor alvorligt Gud tager pagten, den er et testamente imellem Ham og os.  De som spiste og drak i Guds nærværelse var vidner.

Mose bliver folkets sagfører. Gud kalder ham alene op på bjerget.  Mose opholdte sig på bjerget 40 dage og nætter. Her får han vist hvordan Arket med indholdet skal laves. Ligeledes tabernaklet med brændofferalteret i forgården. Det hele skal placeres i et stort telt, som Mose også får beskrevet hvordan det skal laves i alle detaljer. Aaron og hans sønner bliver valgt som levitter. 

Til sidst får Mose overrakt de 10 bud, skrevet med Guds finger.

Nok før Gud er færdig med at forklare Mose alting har folket syndet. Da Moses i længere tid ikke kom tilbage, mistede folket tålmodigheden, og med Aarons hjælp blev en guldkalv lavet og tilbedt.

Gud ønsker derefter at udslette folket og begynde forfra med Mose, men Mose overtaler Gud til at bære over med folket. Nok engang går Mose op på bjerget og bliver en gang til 40 dage og nætter deroppe. Han får et nyt sæt stentavler, de første brækkede han i sin vrede, da han kom ned fra bjerget første gang og så hvordan folket syndede.