Babeltårnet Abrahams liv Sodom og Gomorra


Det var ikke Guds ide,

At alle skulle blive på et sted,

Han så hvor snilde mennesker var

Og skuede ind i fremtiden klar.

Han fordelte forskellige sprog,

Nu var man ikke mere så klog.

Af forvirring blev de ledt,

Og ud over hele jorden spredt.

 

Babel betyder forvirring på hæbræisk.

 

1 Mose kapitel 11: Gud fordelte forskellige sprog for at forhindre deres planer. I vers 8 samme kapitel ser man at følgen deraf blev at menneskeheden spredtes ud over hele jorden. I samme kapitel kan man også læse om fordeling af de forskellige stammer til de forskellige forholdsvis nye kontinenter i verden. 

I det Nye Testamente sker det igen. 

Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 8-13.

Evangeliet bliver fortalt på forskellige sprog som de første kristne aldrig havde lært. Det blev givet dem af Guds Ånd.

Vers 17 samme kapitel: I de sidste dage siger Herren vil jeg udgyde af min Ånd over al menneskeheden. Jeres sønner og døtre skal profetere og jeres gamle skal drømme drømme. Ja, Helligånden skal komme over alle mine tjenere, osv.

1 Mose  kapitel 12 – 25. Abrahams live.

Kom ud derfra Gud sagde

Et andet land skal du tage

Jeg vil velsigne dine slægter

Fordi jeg ved du ikke nægter

At følge mine råd og bud

Velsignet skal du være altid og nu.

 

Abraham blev far til mange generationer, det er hvad biblen fortæller os.

Igennem Abrahams liv viste Gud sin faderrolle til alle generationer. Derfor er Abraham en fader type. Han var ikke perfekt, men han troede på hvad Gud sagde, og Gud kunne derigennem udføre mange vigtige planer for alle generationer langt ind i fremtiden.

Gud kaldte Abraham og Sara ud af Babylon ind til Kanaan. På grund af tørre i landet rejste de til Ægypten for en vis tid. Sara var en udsædvanlig smuk kvinde, det kom Farao selv for øre, og han lod Sara kalde ind til sit hof. Abraham gav han gaver i form af slaver, okser kameler og får. Abraham havde bedt Sara om at sige, at hun var hans søster, hun var i virkeligheden også hans halvsøster. Gud sendte frygtelige plager over Faraos hof på grund a Sara, med det resultat at Farao sendte bud efter Abraham og satte ham til rette. Derefter blev han og Sara eskorteret ud af landet af Faraos soldater med en endnu større rigdom.

Abraham og Lot kom ud af Ægypten meget velhavende efter datidens målestok med slaver og kvæg. De havde så meget, at de besluttede at skilles på grund af pladsmangel for kvæg og slavers skyld.

Abraham er nu kommet ud af Babylon, landet med afguder, og har skilt sig fra Lot,  fordi der ikke var plads for dem begge to. Guds perfekte plan er, at vi aflægger alle afguder dvs. ting som har større betydning end han selv, og separerer os for Hans plan alene. Gud deler ikke sin herlighed med andre såkaldte guder. Derefter ændrer Gud deres navne, Abram til Abraham, som betyder far til mange. Saraj ændres til Sara som betyder prinsesse. Også hende lover Gud mange efterkommere med konger imellem. Se 1 Mose kapitel 15: Abraham får pagten og bliver instrueret om omskærelsen.

Abraham slår sig derefte ned i den sydlige del af Kanaan, i Mamres Lund. Kong Ambimelek fra Gerar fik øje på Saras skønhed og sendte bud efter hende. Historien gentager sig, Sara siger hun er Abrahams søster, men Gud melder sig hos Ambimelek i en drøm, og lader ham forstå han skal sende Sara tilbage til Abraham ellers er han en død mand. Abraham bliver kaldt til Ambimelek som sætter ham til rette. Igen får han masser af gaver i form af slaver og kvæg. For Sara får han 1000 guldstykker i erstatning og kan bosætte sig i landet som han har lyst til.

Gud har sluttet pagt med Abraham og lovet ham en søn men Sara var barren, derfor foreslår hun Abraham at få en arving igennem sin slavepige Hagar. Ismael bliver født, det var ikke Guds perfekte plan. Man kan spørge hvorfor lod Gud det ske. Gud holder sin pagt, også selv om vi misbruger den. Resultatet var Ismael far til muslimerne. 

Gud melder sig ikke igen hos Abraham før efter 12 år. På det tidspunkt bor Abraham stadigvæk i Mamres Lund i sydlig Kanaan. Herren med to engle besøger Abraham og meddeler ham at Sara om et år vil få en søn.

På det tidspunkt er Sara 90 år og barren, Abraham er 99 år gammel. Gud ventede så længe at kun et under ville give dem den rette arving.

På den måde havde de ingen chance til at misbruge pagten for anden gang.

 

På vej ud meddeler Vorherrre nyheden om Sodomas og Gomorras undergang.

Se 1 Mose kapitel 19: Kun Lot og hans døtre bliver frelst.

Få dine slægtninge ud af denne by

Sagde englene til Lot

Det skal ske før morgengry

Og

Søg dig i den nærmeste by ly

Svovl og ild vil regne ned

Vorherre har forbandet dette sted.

 

 Disse to byer var meget rige fordi de besad noget i retning af stærkt lim eller cement, som brugtes til at bygge med. De solgte dette overalt i Asien og blev meget rige. De gjorde nogen fejl, de byggede deres huse på sand, og levede totalt efter deres lyster. Som biblen fortæller os, var de homoseksuelle. Er man skabt som et sundt menneske, er det en synd at ændre det Gud har planet. Skriftsteder beviser det. Når mennesker, efter mange advarsler, stadigvæk modstår Gud, hjælper Han dem til en overdosis, for at få deres bæger fuld af ondskab, for derefter at dømme dem, eller rettere sagt, Han tillader det onde at få overhånd

Sodoma og Gomorra kan man i dag beskue nær ved den døde sø. For det meste kører alle turistbusser forbi uden at nævne stedet. Det er et stort areal dækket med aske. Der vokser ikke et grønt blad. Alt smeltede i sekunder, det beviser nutidens videnskab. Visse bygninger står, som smeltet aske,

Et ubeskriveligt syn, som fremkalder ikke særlig gode følelser.

 

På grund af Hagars og Ismaels misundelse over for arvingen Isaak bliver de vist bort. Gud lover Abraham også at velsigne dem, fordi Ismael også er hans søn.

Abrahams og Saras beslutning om at involvere Hagar, hun præsentere fremmede guder, for hun kom fra Ægypten, førte til misundelse over for den rigtige arving.

Denne misundelse fra muslimernes side mærkes stadigvæk i dag. De mener Jerusalem og Israel tilhører dem, og at de er den rette arving. De har del i pagten hvis de antager evangeliet, men løftet om Messias blev givet til Israel 12 stammer. Gud trak en linje hvorfra Messias skulle komme ind i verden.

I brevet til Galaterne siger Paulus i kapitel 4-23: Kun den frie hustrus søn kom til verden som følge af et løfte fra Gud. De to kvinder står for 2 pagter. Hagar for slavetilstand. Det er et billede på den lov som blev givet til Mose på Sinais bjerg i Arabien. Vers 26 samme kapitel: Sara er et billede på hvor moderby det himmelske Jerusalem, denne by er fri og ikke undergivet den jødiske lov. 

 

Gud forlanger af Abraham at ofre Isak 1 Mose Kapitel 22 : Uforståeligt – men Abraham har oplevet så mange situationer med Gud at han ved at Gud kan gøre Isak levende igen. En engel holdt Abrahams hånd tilbage, og sørgede for et rigtigt offerdyr. Denne tro bruger Gud til at vise os, hvad der senere hen skal ske. Jesus korsfæstelse. Denne tro tilregnede Gud Abraham meget højt som retfærdighed.

                 Isaak blev født senere hen,

efter Abraham og Sahra var blevet unge igen.

Isaak kom ind i verden under latter og sang,

99 og 90 var Abrahams og Sahras årgang.

Sodom og Gomorra