Bogen Joel – Jesu anden komme


Joel – Verdens sidste tider før Jesu anden komme.

 

Bogen Joel hører høre til de 12 mindre profeter, og det er antaget at Joel levede i begyndelsen af Israels dage. Teksten er ret vanskelig at forstå, fordi den dækker en periode over flere århundrede. Hoved emnet er Herrens sidste dage. 

 

Joel kapitel 1 vers 2 og 3: Hør har noget lignende sket i dine dage.

Profetierne strækker sig over flere generationer.

 

Joel kapitel 1 vers 4 – 7: Beskrivelse af 4 typer af græshopper.

Der var græshopper i forskellige stadier, derfor må plagen have varet et godt stykke tid. Man må antage, at det var en alvorlig epidemi i landet i Joels dage.

 

Joel sammenligner græshopper epidemien  – symbolsk med Herrens sidste dage. 

Efeser brevet kapitel 6 vers 12: Hold stand mod djævelens snigløb. 

Kampen er ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i verdens rummet.

Vers 13: Tag derfor Guds fulde rustning på, for at i kan stå imod på den onde dag.  

Vers 14: Spænd sandheden som bælte om lænden.

Vers 15: Ifør jer retfærdighed som brynje og sko på fødderne med fredsevangeliet.

Vers 16: Troens skold, hvormed du vil være i stand til at slukke alle de flammende pile.

Vers 17: Ifør dig frelsens hjelm, og åndens sværd som er Guds ord.

 

Hvis vi ikke er beskyttet af ovennævnte åndelige gaver, er der en chance for at falde fra i de sidste tider. Djævlen ved hans tid er kort, og vil gøre alt for at bedrage og forføre uvidende mennesker, som er blind til hvad der sker rundt om dem. Som troende i Kristus, skulle vi kunne følge med i hvad der i verden og være parat, når den tid kommer.

 

Matthew kapitel 24 vers 7: Nationer vil rejse sig imod nationer og kongeriger mod kongeriger, og der vil være jordskæld og hungersnød forskellige steder.

Vers 8: Alt dette er kun begyndelsen på veerne.

De grusomste og største katastrofer som denne verden nogensinde vil opleve, er de sidste 3,6 år, som dækker det meste af bogen Åbenbaringen.

 

Der er principper i Guds ord om, hvad der sker på denne jord og hvorfor.

Først syndede Adam og Eva. Fra et perfekt liv i harmoni med Gud, blev deres liv hårdt og trælsom, og døden havde fået fodhold i menneskeslægten.

Kain dræbte Abel på grund af jalousi. Gud synes bedst om Abels offergave, men afviste Kains, fordi han ikke gave sit bedste.

Gud er skaberen af alle og alting og skal derfor også anerkendes som sådan. Det næstbedste bliver ikke antaget, og derfor høster vi af og til, hvad vi sår.  

 

 

 

Det anbefales at læse de følgende kapitler for bedre at forstå forklaringen til teksten.

 

Joel kapitel 2 vers 1 – 11. Invasion af Israel.

Ezekiel kapitel 38 vers 2. Gog og Magog betragtes som Rusland.

Vers 5: Persien – Iran. Put – Libien.

Lande som i den nærmeste fremtid vil prøve at indtage Israel.

 

Vi kan i dag observere at disse lande allerede har indtaget deres stilling i henhold til profetier for flere århundrede siden. Tiden er nær.

 

Ezekiel kapitel 39 – Den tredje verdenskrig.

Vers 4:  På Israels bjerge skal du falde du og alle dine tropper og de folkeslag der er sammen med dig. Jeg giver dig til føde til de vingede rovfugle og de vilde dyr.

På åben mark skal du falde. Jeg har talt: Siger Gud Herren.

Vers 12: Israel folk skal begrave deres fjender og rense landet for 7 måneder: Siger Herren.

 

Vers 25: Derfor siger Gud Herren: Nu vil jeg vende Jakobs skæbne og vise barmhjertighed mod Israels hus. 

Vers 26: Deres skændsel og al den troløshed, de viste mig, skal de glemme, når de igen bor trygt i deres land, og ingen jager dem bort.  

Vers 29: Jeg vil aldrig mere skjule mit ansigt for dem, for jeg udgyder min Ånd over Israels hus: Siger Gud Herren. 

 

Mattæus kapitel 25 vers 11 – 12: Lignelsen om de 10 jomfruer.

Himmeriget ligner 10 jomfruer som gik ud for at møde brudgommen.

Da brudgommen endelig ankom, var kun 5 jomfruer klar til at komme med til brylluppet, fem ikke fordi de var ikke forberedt med nok olie i deres lamper. 

Vers 12: Jesus svarer jomfruerne som ikke var parat: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Der er her tale om ligegyldighed.

 

Mennesker som aldrig har hørt om evangeliet, søger noget overnaturligt og genkender noget evigt i skabelsen.

Rømer brevet kapitel 1 vers 20: For hans usynlige, væsen både hans evige kraft og guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning, for de kendte Gud, men alligevel ærede de ham ikke.

 

Før de sidste frygtelige dage på denne jord, vil Gud tage alle troende op

til en bryllupsfest med Jesus Kristus, som beskrevet i lignelsen om de 10 jomfruer. Mod slutningen af de omtalte 7 år, som Åbenbaringen beskriver, vil alle komme tilbage med Jesus Kristus og regere med ham på denne jord i 1000 år og derefter i al evighed.

De 1000 år bruges til, restaurering af planet jorden og til at vinde de overlevende fra tidens frygtelige tider.

 

 

 

1 Korinther brev kapitel 15 vers 51: Se jeg siger jer en hemmelighed, vi skal ikke alle sove hen, men vi skal forvandles i et nu på et øjeblik ved den sidste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For det forgængelige skal iføres uforgængelighed, og det udødelig skal iklædes udødelighed. Da vil det ord der er skrevet været opslugt: Døden er opslugt og besejret.Der vil først blive en opstandelse af de døde, derefter bliver vi forvandlet på et øjeblik.

 

Jesus var Gud og menneske i et – altså et nyt menneske. Vi kommer til at ligne ham i opstandelsen, sådan forklarer Paulus det. Vi vil leve og regere med ham i al evighed. 

 

Ron Wayett står bag ved flere vigtige bibelske opdagelser som for eksempel Noahs Ark fra Tyrkiet, og Arket fra Moses tid som blev fundet i haven Gethsemane.

Resultatet af en blodprøve på Arket var i årevis en hemmelighed, men siden et par år findes et gammel video på nettet, hvor Ron Wayett selv fortæller om det.

Blodet fra Arket er stadigvæk levende. Det har kromosomer fra moderen, og et x men ingen fra faderen – resultatet af en blodprøve i Jerusalem med Ron Wayett selv som vidne.  

 

Jeg har været på en Israels rejse, med en præst som kender familien Wayett personligt. Derfor tror jeg også, dette er sandt. Den omtalte præst fik lov til at kopirer et udsnit af arket fra en gammel film. Dette udsnit fik vi at se – man ser det, man ved det – uden tvivl.  Det er Jesu blod som renser os fra al synd, det lever stadigvæk og findes på Arket i Jerusalem.

Efter denne opdagelse blev meldt til øvrigheden, blev Arket igen muret inde der hvor det blev fundet. Hvis man ikke har flyttet det i mellemtiden, er det der stadigvæk i dag. 

 

Joel kapitel 1 vers 1- 14: Der kommer en tid for det jødiske folk til at forberede dem til deres Messias komme. Den Messias som de har ventet på i flere århundrede.  

 

Joel siger i kapitel 1 vers 8 -14: Hold klage – afgrøde offer og drikoffer er forsvundet fra Herrens tempel. Nu sørger præsterne.

Alt hvad der dyrkes på jorden har slået fejl.  Klæd jer i sæk i præster. 

Udråb en sørgefest for alle landets indbyggere. 

Vers 19: Til dig Herre råber jeg. Ilden fortærer steppens græsgange, flammen sætter markens træer i gang. Det er nu folket begynder at råbe til Herren.

 

Ezekiel kapitel 38 vers 9: Du skal trække op som et uvejr, du skal komme og dække landet som en sky, du og alle dine tropper og folkeslag som er med dig.

Ezekiel kapitel 38 vers 11: Jeg vil drage op mod et åbent land og rykke frem mod folk der lever roligt og trykt og som bor uden by murer og port.

 

Det er den tredje verdenskrig i fremtiden. Det begynder med at Israel bliver angrebet. Det skulle ikke overraske os, at det tredje tempel i Jerusalem er blevet oprettet på det tidspunk, for i slutningen af krigen mod Israel vil antikrist erklære sig selv for Gud i templet i Jerusalem. 

Matthæus kapitel 24 vers 15: Når i derfor ser, ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund.

Vers 21: Da skal der være en so stor trængselstid som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse.

Vers 29 – 30: Straks efter trængslen af disse dage, skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes.Da skal menneskesønnens tegn komme til syne på himlen.Alle jordens folkestammer skal jamrer, når de ser menneskesønnen komme på himlens skyer i magt og herlighed. 

 

Ezekiel kapitel 38 vers 11: Landet er i ro – der er indgået en fredsaftale før alting begynder. På det tidspunkt vil antikrist allerede have vist sig på verdens scene, med et forslag til verdensfred og verdenshandel som vil blive etableret for 7 år. 

Se Daniel kapitel 9 vers 27: Han vil indgå en pagt med mange for en uge ( 7 år )

Han vil sætte en stopper for ofring i midten af ugen. 3, 6 år. 

Det vil føre til verdens frygteligste katastrofer.   

 

Joel kapitel 2 vers 1: Stød hornet i Zion, opløft krigsråb på mit hellige bjerg.

Så alle landets indbyggere skælver, for Herrens dag kommer. 

Vers 2: Som morgenrøden breder sig over bjergene, kommer en stor og mægtig hær.

Vers 8: De går ikke i vejen for hinanden men holder retningen. De trænger frem under en regn af spyd og lader sig ikke standse. De kaster sig over byen, farer frem mod muren og trænger ind i husene, gennem vinduerne bryder de ind som tyve.  Her må det være være moderne våben der her er tale om – måske robotter.

 

Ves 10: Foran Herren skælver jorden, og himlen ryster. Sol og måne formørkes, og stjernerne skinner ikke mere. 

Vers 12 -13: Men selv nu siger Herren til jer: Vend om af hele jeres hjerte med faste gråd og klage. Vend om til Herrens jeres Gud, for han er nådig og barmhjertig. 

Vers 15: Blæs i hornet på Zion – udråb en faste.

Vers 16: Lad brudgommen komme ud af sit kammer og bruden af sit brudekammer. 

Det er her helt klart, at bruden er Jesu kirke – Jesus med alle troende som er taget op gør sig parat til at komme tilbage til det store finale. 

 

Bogen Åbenbaringen kapitel 16 vers 16: Og han samlede dem på et sted som hedder på hebræisk Harmageddon.

Her kommer slaget som Herren selv vil kæmpe for. 

Bogen åbenbaringen kapitel 19 vers 15: Ud af hans mund kommer et skarp sværd som han slår folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter, og træde Gud den Almægtige harme og vredes vinperse. 

Vers 16: På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet – kongernes konge 

og herrernes herre.

Vers 18: Der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv så stort at der har været set magen til, siden der kom mennesker på jorden.

Vers 19: Den store by gik i 3 dele, og folkeslagenes byer styrtede sammen.

Vers 20:  hver ø forsvandt, og bjergene var ikke mere til.

 

Bogen åbenbaringen kapitel 19 vers 7: Nu skal lammets bryllup stå, hans brud har gjort sig rede. 

Bruden er de mennesker, som er taget op før trængslerne, 

se 1 Korinter kapitel 15 – 51.

og dem som bliver dræbt under trængslerne,se Åbenbaringen kapitel 5 – 9.

 

Joel kapitel 2 vers 19: Se jeg sender jer korn vin og olie og jeg gør jer ikke mere til spot blandt folkeslagene.

Vers 25: Jeg erstatter jer, de år græshopperne åd.

Vers 26: I skal spise og blive mætte og lovprise Herren jeres Guds navn, når han handler underfuldt med jer. Mit folk skal aldrig igen blive gjort til skamme.

Vers 27: Jeg er Herren jeres Gud, der er ingen anden. 

Mit folk skal aldrig igen blive gjort til skamme. Herren gentager sig 3 gange. 

 

Joel kapitel 3 vers 1-2: Det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, og jeres unge skal have syner.

Løftet om Helligånden blev allerede givet i Apostlens Gerninger kapitel 2.

Johannes evangeliet kapitel 12 vers 40: Han har blændet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet.

 

Israels folk blev blændet for vores skyld, indtil hedningernes tid var fuldfyldt.

Derefter bliver deres øjne også åbnet.

 

Dette er kun et udsnit, af de mange skriftsteder i biblen som vidner om denne tids sidste time, som bliver begyndelsen til en ny tid.

Herrens Dag er blevet forkyndt siden tidernes morgen, igennem profeterne.

Gud vil ikke, det bliver en overraskelse – men først skal evangeliet prædiges til alle folkeslag, og derefter kommer enden.