Bogen Mika


Mikas bog – profetier fra 750 – 685  før Kristus.

 

Mika betyder, hvem kan sammenlignes med Gud den Almægtige. Mika profeterede i et tidsrom af 3 konger,

Jotam, Akaz og Hizkija som dengang var konger i Judah.

I alle biblens bøger mærker man Faderens omsorg for sine børn, børn som i første omgang var skabt som hans arv, men som igennem syndefaldet blev tabt. Faderens årvågne øjne holder altid udkik efter sådanne som vil vende hjem frivillig.

 

Kapitel 1 – 2: Hør alle folkeslag, lyt jord med alt hvad du rummer.

Mika var en profet for det almindelig folk, men i dette vers profeterer han til hele verden. Derfor kan man også sige, at Guds standard gælder for hele verden.

 

Når Gud maner sit folk til omkær, viser han dem også hvor de har syndet, og hvad han forventer af dem altid med et løfte om bedre tider, for det meste til tidernes ende, fordi Gud kender sit folks svagheder.

Når folket blev straffet for deres overtrædelser, var de også i lang tid forud blevet advaret og forklaret igennem profeterne, hvad der ville ske hvis de ikke omvendte dem.

 

Fadervor som Jesus lærte os, henviser til at Gud også er vores Far. Vi er blevet skabt af ham i første omgang.

Som den gode Far instruerer og lærer han os, hvordan vi skal forholde sig i livet.

 

Måske er der nogen som ikke kan forstå dette, men er vi ikke alle skabt med følelser og samvittighed. Derigennem har vi en forståelse af det rigtige eller forkerte i livet.  Vi har også fået en søgen efter en højere magt, og hvad der kommer efter døden, samt en længsel efter en kærlighed som overgår alt hvad denne jord kan byde på.

Det er her mange ting går forkert, fordi denne Gud givne kærlighed ofte forveksles med alt det livet kan byde på.

Derved kommer livets goder til at have første pladsen,

og Gud hvor Far bliver glemt. Gud er jaloux på alt som røver hans arv, det er nævnt igen og igen i biblen.

 

Mikas profeti kom til at ske lang tid efter forkyndelsen.

Jeremiah kapitel 26 – 18: Mika profeteret i konge  Hizkijas tid at Zion vil blive pløjet som en mark, og Jerusalem bliver en ruin, og tempelbjerget kratbevokset.

 

Der var mange grunde for Gud til at dømme folket. Bogen Mika viser tydeligt, at folket selv pålagde de fattige byrder, for at gøre dem selv velhavende. Ja, at de udnyttede dem til deres egen fordel, fordi de havde overhånd i strukturen i det sociale liv.

Det er ikke muligt at overtræde Guds bud igen og igen, uden at der kommer et tidspunkt, hvor Gud griber ind.

 

Kapitel 1- 3: Herren kommer – det betyder så meget som at Gud vil vise sin hersker hånd i landet.

Vers 5 viser at profetien er for Judah og Jerusalem.

 

Kapitel 2 – 1: De planlægger ondt på deres leje og udfører det ved daggry, fordi det er i deres magt.

 

Vers 6: I må ikke profeterer, siger de. Højst sandsynlig har der været falske profeter som advarede de ægte profeter.

Beviset på en ægte profet bestod i, at det han sagde kom til at ske.

 

Ler verden stadigvæk over Guds ord, og siger det kommer aldrig til at ske? Er Gud inde eller udenfor i vores familie sociale og  politiske liv, eller er han en som sidder langt væk bag ved skyerne. Spørger vi ham til råds, og søger vi svarene i hans ord?

Beskylder vi ham for alt det onde i verden og siger: Gud kan ikke eksisterer, når det og de katastrofer sker. Derved har vi fuldstændig glemt, at vi er født med en fri vilje til at vrage og vælge imellem godt og ondt.

 

Vers 8 og 9: De tager det som ikke tilhører dem. De tager folk som krigsfanger og driver kvinder of børn væk fra deres hjem.

Vers 11: De profeterer med øl og vin og lyver med en svigefuld ånd.

Vers 10: Fordi dette sted er urent, bliver det ødelagt med en voldsom ødelæggelse.

 

Kapitel 3: Men hør dog stormænd i Israels hus, var det ikke jer der skulle kende retten? I hader det gode og elsker det onde.

Gud udtrykker det på denne måde: I flår huden af folk, brækker deres knogler og lægger dem som kød i en gryde.

 

Vers 5: Når de får noget at tygge på råber de fred.

Til og med profeterne kunne blive bestukket.

Gud siger: Derfor bliver jeres nat uden syner, og jeres seer bliver til skamme.

 

Vers 9: I stormænd i Israels hus som afskyr det som er ret og fordrejer alt retskaffent.

Vers 11: Deres ledere dømmer for betaling, deres præster underviser for løn, deres profeter spår for penge, mens de støtter sig til Herren og siger: Er Herren ikke hos os.

 

Bliver der velsignet ovenfra i kirkerne i dag med Guds ord, selv om præsten ikke er fuldstændig overbevist, og folket er fuld af synder. Siger man: Gud er med jer til folket, selv om folket ikke er det mindste interesseret i Gud og mener: Det har vi ikke brug for i dag. Har man ritualer og kalder sig derfor kristen?  Hvor er Gud i dag involveret i menneskers liv?

Kapitel 7: Det bliver værre, de troende er forsvundet fra landet, der findes ingen retskafne mennesker.

Vers 3: Stormænd vil have betaling, også dommeren, og den rige mand fordrejer alting, og forlanger hvad han har lyst til.

Vers 5: tro ikke på jeres venner.

Vers 6: En mands fjender er hans familie.

 

Så langt er man ikke i dag i den vestlige verden, men det kunne passe nogle steder i den muslimske verden.

Hvis man læser tidernes ende i biblen, ser man, at noget i den retning vil komme til at ske.

 

Kapitel 1 – 8:  Derfor vil jeg klage og jamre, barfodet og nøgen vil jeg gå.

Mika sørgede og profeterede samtidig. Han gik nøgen kun med et klæde om livet, og barfodet alt imens han jamrede og beklagede sig, som om det hele skete nu.

 

På den måde talte Gud til folket i det Gamle Testamente. De forskellige profeter igennem tiderne modsiger ikke hinanden på nogen måde, selv om der ofte var hundrede af år imellem profetierne.

Der eksisterer ikke nogen anden bog, hvor giver so klare beviser på en levende Gud som holder øje med os. Der er profeteret til tidernes ende og efter.

 

Hvis vi fuld bevist har sagt ja til Gud, vil den Hellige Ånd lede og vise os vejen igennem livet. Jesus kom for at vise os vejen.

I Mikas tid havde de loven, profeterne, præsterne og kongen. Hvis de misbrugte og udnyttede folket i Guds navn, gik det som regel ikke folket godt, og de begyndte at tilbede andre guder.

 

Det er den samme historie over og over igen i det Gamle Testamente, og det er dokumenteret sådan at vi kan lære fra det.

 

Kapitel 6: Gud har altid ville tilgive sit folk før det gik galt.

Vers 3: Mit folk hvad har jeg gjort dig, hvad har jeg besværet dig med. Svar mig.

Vers 4: Jeg førte dig op fra Egypten og befriede dig fra trællehuset.

Vers 8: Menneske du har fået at vide hvad der er godt og hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt og vise trofast kærlighed og årvågen vandre med din Gud.

 

Vers 11: Gud forsvarer sig selv imod det som skal ske.

Kan jeg være ren, når i bruger uretfærdig vægt, og når i har falske lodder i posen.

 

Ordsprogenes Bog kapitel 1 – 7: At frygte Herren er begyndelsen til kundskab, de dumme ringeagter kundskab og belæring.

 

Bogen Mika nævner penge igen og igen. Det skulle lære os at være påpasselig med det finansielle selv i mindre ting.

Korrupte foretagender er dømt til undergang før eller senere.

 

Kapitel 7 – 7: Mika har forudset ulykken over Zion som sker i året 586 BC. Han går derfor i forbøn for Zion med sjæl og ånd.

Selv om den Hellige Ånd ikke var givet til de individuelle på det tidspunkt, vidste folket alligevel hvad som var rigtig og forkert, og det gør dem ansvarlig for deres gerninger.

 

Kapitel 5 – 2: Han skal prisgive dem ( jøderne ) indtil den fødende kvinde har født. ( Dermed menes Kristus som er det sande offerlam ) og resten af hans brødre vender tilbage til israliterne. ( Alle jøder skal tilbage til Israel )

Ikke alle jøder er vendt tilbage i dag. De lever fostrøjet over hele  verden. Hvad Gud mente dengang, mener han også i dag. Man kan undre sig over, hvordan det kommer til at ske.

 

Kapitel 7 – 18: Hvilken gud er som du der tilgiver skyld og bærer over med synd hos dem som tilhører dig. Du bliver ikke ved med at være vred men holder af at vise godhed.

Vers 19: Han viser os atter barmhjertighed og træder al vores skyld under fode. Du kaster alle vores synder i havets dyb.

Vers 20: Du viser troskab mod Jakob og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vores fædre i gamle dage.

 

Kapitel 4 -1: Tempelbjerget skal stå højt og urokkeligt over bjergene. Folk skal strømme dertil.

Vers 2: Mange folkeslag skal drage dertil og sige: Kom lad os drage op til Jakob Guds hus, han skal vise os sine veje og vi vil gå på hans stier, for belæring udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem.

Vers 3:  Han skal skifte ret mellem talrige folk og fælde dom mellem talrige folkeslag i det fjerne. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive.

Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.

 

Når Jesus Kristus kommer anden gang, vil der blive fred på jorden for 1000 år, derefter begynder evigheden. Nationerne vil drage til Israel en gang om året for at blive vejledet af Kristus selv.

Et spændende kapitel vil begynde med Jesus Kristus som konge og præst.