De sidste tider


English version

www.f-erhard.dk

Zakarias bog.

Time has become like a melting pot,

It is also very short.

Do you dare to such for your self,

to discover the mysteries behind the wheel.

To be alive for the kingdom to come,

because it is for you not only for some,

at the end of the road Christ stands,

With out streched hands to the promise land.

 

Zakaria var, sammen med profeten Haggaj, imellem de 50,000 eksiljøder i Babylon,  som Kyros den store sendte tilbage til Jerusalem med besked om at genopbygge Herrens tempel i året 520 f.Kr.

Zakaria var præst og profet under ledelse af Zerubabel og Josua. Han gjorde sig mange tanker om, hvad der ville ske med folket og landet i fremtiden. Samtidig var han klar over, at der bestod fare for, at de kunne glemme Gud og vende tilbage til afgudsdyrkelse, ligesom deres forfædre havde gjort.

 

Han og andre profeter modtog mange nøgler til at vise vejen for folket langt ind i fremtiden. Zakaria modtog 8 visioner den ene efter den anden.

Engle åbenbarede disse visioner til Zakaria, de stemmer overens med bogen Åbenbaringen. Derigennem opmuntrede Zakaria folket, med profetisk at forklare dem, om den storslået fremtid, som Gud havde for dem.

 

Fra begyndelsen indrettede Gud tid med dage måneder og år.

Havde Adam og Eva ikke syndet ved at spise af det forbudte træ, havde muligvis, før eller senere, nogen af deres slægtninge gjort det. Gud var klar over, at det ville ske, og havde derfor også en plan parat til at redde menneskeheden fra fordærvelse.

 

Gud er, Alfa og Omega, uden begyndelse og ende. Han overskuer uden tidsbegrænsning, det mærkes af og til i bogen Zakaria.

Gud tager os mennesker meget alvorligt – so alvorligt, at han var parat til at ofre

sin eneste søn på krydset, for at vi kunne blive reddet fra fordærvelsen.

Gud ønskede sig en familie skabt i sit eget billede.

Romer brevet kapitel 1 vers 8 og 2 – der er der ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For i ham har den livsgivende Åndes lov løst os fra dødens og syndens onde cirkel.

 

Budene som blev givet til Mose var med betingelser – velsignelse eller forbandelse, alt eftersom hvordan folket fulgte budene i Toraen.

Se 5 Mose bog kapitel 28.

 

Efter Moses lov var folket opfordret til at holde sabbatten hellig og ikke arbejde  den dag. Ligeledes måtte der heller ikke høstes i shemita-året, det 7 år. I stedet havde de fattige lov til at betjene sig.  Efter 7 shemita 49 år, kom jubelår året.

Havde man pantet noget ud, fik man det tilbage, også slaver blev frigivet i jubelåret.

 

Alt dette ændrede sig efter Jesus korsfæstelse.

Galater-brevet kapitel 3 vers 13 – men Kristus har købt os fri fra lovens forbandelse, idet han tog vore synder på sig og selv gik ind under denne forbandelse.

 

Er det Gamle testamentes love i kraft  i dag? Svaret må være både ja og nej. Et hvert menneske som bevidst tror og har antaget Kristus er løst fra loven, hvis ikke ? I det tilfælde er det et spørgsmål om Kristus beskyttelse. Gud ser ind i hjerterne og dømmer også efter vores samvittighed, og om vi på en eller anden måde kender Gud, for eksempel igennem skabelsen.

Paulus siger i Romerbrevet kapitel 1 vers 20 – siden tidernes morgen har mennesket kunne betragte alt hvad Gud har skabt, og derigennem erkende hans usynlige væsen, derfor kan ingen undskylde sig.

Der er desværre sådanne som forhåner og af læner Gud. Tro er et frit valg.

 

Den amerikanske præsident og andre højtstående embedsmænd siterede i 2001, efter faldet af World Trade Center, fra bogen Isaja kapitel 9 vers 10 og 11, uden at være klar over at det i virkeligheden var et kapitel ment, til at bringe det israelske folk til fald, fordi de havde været ulydige imod Gud.

Deres tale kom i nyhederne over alt i verden. 7 år efter kom den finansielle krise.

 

Det er bedst ikke at dømme, derved kan man komme til at dømme sig selv. I det Nye Testamente hedder det: Som man dømmer andre, bliver man selv dømt.

Hvis Gud omgås Amerika i dag, som han før omgik og stadigvæk omgår Israel i dag, kunne det muligvis være et tegn til, at der er et specielt kald til dem i det nye 1000 år rige.

 

De sidste svære tider, før Jesus kommer anden gang, er nøjagtig 7 år.

Daniel kapitel 9 vers 27 – og han skal underskrive en 7 års traktat, men efter den halve tid er gået, bryder han løftet og afblæser jødernes afhandlinger.

Her hentydes til antikrist, som i begyndelsen var Lucifer. Efter han faldt i haven af Eden blev han kaldt satan. I de sidste tider hedder han antikrist.

 

Zakaria kapitel 1 vers 7 – visionen af hestene.

Vers 10 – Herren har sendt dem ud for at inspicere jorden  – vers 11 – alle vegne er der fred og ro.

Sådan var det under den persiske kong Kyros, som gav befal til at templet skulle genopbygges. Det blev det i det 6 år af hans regeringstid ved hjælp af Ezras og Nehemias.

 

Åbenbaringen kapitel 6 vers 2 – derefter så jeg en hvid hest. Dens rytter holdt en bue i hånden, og han fik en sejrkrans. Han drog fra sejr til sejr, for han var bestemt til at sejre

 

Zakaria og Johannes havde begge to den samme vision. I fredtiden vil Jerusalem igen blive mægtig og rig for kort tid.

Samtidig vil Gud en gang til udgyde af den Hellige Ånd, på en måde som vi aldrig før har oplevet. Syn og helbredelser vil ske, døde vil opstå, og troende vil pludselig blive taget op i Ånden og befinde sig et andet sted for at vidne for Kristus.

Apostlenes gerninger kapitel 8 vers 39. Alt dette skete også i aposteltiden.

 

Allerede i vers 4 i samme kapitel, kommer den røde hest – dens rytter fik udleveret et mægtigt sværd og tog magten og freden væk fra jorden, for at mennesker skulle dræbe hinanden.

 

I de sidste 7 år før Kristus kommer anden gang, vil det lykkes antikrist at sejre overalt og for en kort tid stabilisere fred på jorden

Muligvis lige før, eller også i løbet af de første 3 og et halt år, vil de troende blive taget ud af verden.

 

1 Korinterbrev kapitel 15 vers 51 – se jeg fortæller jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle dø, men vi skal få nye legemer. Det vil ske i et nu i et øjeblik, når den sidste basun lyder, skal alle de som er døde få nye legemer som aldrig skal gå til grunde. Derefter skal vi som stadigvæk lever også pludselig få nye legemer.

Vers 54 og 55 – når det er sket, vil skriftens ord være opfyldt som siger – død hvor er din sejr, hvor er din brod.

Vers 56 – for synden – den brod der bringer død er borte, og loven som denne brod har sin kraft fra skal ikke længer være dommer.

 

Daniel kapitel 9 vers 27 – og antikrist skal underskrive en 7 års med kontrakt med Israel, men efter den halve tid er gået, bryder han løftet og afblæser jødernes offerhandlinger. Da skal det store klimaks for hans ødelæggelse komme. Han skal besudle og vanhellige Guds helligdom. I Guds time skal dommen udløses over denne destruktive ondskabens gud.

 

I Åbenbaringen kapitel 13 – ser man hvem antikrist er. Han vil være et menneske med en dæmonisk ånd fra satan selv, og han vil have stor magt for kort tid.

Man ser at der er 3 personligheder involveret – satan kupere Fader, Søn og den Hellige Ånd. Vi kan gætte os til hvem han er, jøde eller ikke.

 

I første Mose 49 – profetere Jakob over sine sønner. I vers 16 sige han – Dan skal dømme sit folk bedre end andre. Han skal være en slange på stien der hugger i hestens hæl, så rytteren styrter.

Hvis han nedstammer fra Dans slægt, vil han være jøde.

Før Jesus blev korsfæstet, for satan også i Judas.

 

I Johannes evangeliet kapitel 5 vers 43 – siger Jesus: Jeg er kommet til jer på min Faders vegne, og i har ikke modtaget mig, men kommer der en anden, som ikke er sendt af ham, vil i modtage ham.

Det hentyder stærkt til, at antikrist er jøde, for jøderne ville aldrig nogensinde antage en ikke jøde som deres Messias.

 

I vers 8 profetere Jakob over Kristus – Judah dine brødre skal glæde sig over dig.

Du skal tilintetgøre dine fjender, og dine fjender skal bøje sig for dig.

Vers 10 – sceptret skal altid tilhøre Judah, han skal herske til Silo kommer.

Her menes – indtil den kommer som sceptret tilhører, det er Jesus Kristus.

 

Gud gav Zakaria 8 visioner, den ene efter den anden, til at opmuntre folket med.

Disse syn var bestemt for folket, og samtidig pegede de langt ind i fremtiden til Kristus genkomst.

 

Den 1 vision –  Zakarias og Johannes vision af hestene er allerede omtalt.

 

Den 2 vision – kapitel 2 – de 4 horn, repræsentere de 4 stormagter som har jaget indbyggerne væk fra Israel, Judah og Jerusalem. De 4 håndværkere kommer for at knuse deres magt.

Visionen hentyder også til de sidste tider, før Jesus kommer anden gang.

Det ser man i Salmernes bog 83 – hvor Israels nabolande laver en pagt sammen og forsøger at udslette dem.  Det er ved at ske i dag.

 

Den 3 vision – kapitel 2 vers 5 – målebåndet. Guds kald til folket om at vende tilbage fra de Babyloniske rige.

Vers 16 – Der vil komme en tid, hvor mange vil omvender sig til Herren, og han vil bo i deres midte, ja han vil blive en mur af fyr omkring Jerusalem.

 

Den 4 vision- kapitel 3 – ypperstepræsten Josua i en tilsmudset dragt.

En engel fik besked om at skifte dragten med en ny og sætte en ren turban på hans hoved.

Josua repræsentere folket og deres synder. Gud vil tilgive dem igennem Jesus Kristus, repræsenteret som Josua præsten, fordi de endnu ikke kendte Kristus.

Det er også et billede af fremtiden, hvor de vil genkende deres Josua fra Davids slægtning, når han kommer anden gang.

 

Den 5 vision – en sten med 7 øjne in graveret.

Jeg vil fjerne dette lands synd i en dag, siger Herren. Jøderne vil genkende Jesus, når han kommer anden gang i skyerne. Et land vil blive født på en dag.

 

Åbenbaringen kapitel 5 vers 6 – lammet så ud som om det havde været slagtet og ofret. Det havde 7 horn og 7 øjne, det er Guds 7 ånder sendt ud over hele verden.

 

Den 6 vision – kapitel 4 – guldlysestagerne og de 2 oliventræer.

Hvad der er sagt her, er for Zerubbabel og Josua til ikke at give op men fortsætte, selv om begyndelsen ikke er så storslået.

Vers 6 – Du skal sejre, siger Herren den Almægtige, ikke ved militærmagt eller menneskelig styrke men ved min Ånd, siger Herren.

Vers 7 – om end forhindringerne er store som bjerge, vil de ikke kunne afholde Zerubbabel fra at bygge templet færdigt.

 

De 2 olivetræer  er Zerubbabel og Josua, men samtidig viser de hen til tidernes ende, når de 2 profeter kommer på senen.

 

Åbenbaringen kapitel 11 – lysestagen repræsentere menighederne.

De 2 olivetræer – de 2 profeter som er udvalgt til at stå ved Herren side til tidernes ende.

Man kan undre sig over, hvem de er, men højst sandsynligt kan det være Enoch og Elisa fordi, de er de eneste 2 nævnt i biblen som blev taget op levende. Måske fordi de var udvalgt til denne meget vigtige opgave.

 

Moses og Johannes døber døde begge to. Gud befalede Moses til at gå op på bjerget og dø. I Judas brev vers 9 læser vi – end ikke Michael en af de mægtigste engle vovede at anklage satan, da han kæmpede med ham om Moses lig. Han sagde kun: Må Herren straffe dig.

Måske fik Moses sit legeme tilbage lige efter han døde.

 

144000 jøder 12000 af hver stamme vil være kaldt til at forkynde Guds ord, når de 2 udvalgte profeter kommer på senen i det sidste 3 of et halvt år.

Jøderne får en anden chance til at forkynde Guds ord, fordi de mistede det, da Jesus kom første gang.

 

Johannes Åbenbaring kapitel 7 vers 14 – det er dem fra den store trængsel, de har vasket deres dragter hvide i lammets blod. Derfor står de foran Guds trone og tjener ham dag og nat.

Mange vil blive martyrer i den tid, fordi antikrist vil forlange selv at blive tilbedt som den rigtige Messias.

 

 

Johannes Åbenbaring kapitel 13 vers 5 – 8: Dyret fik evne til at tale, så det kunne bruge store ord og spotte Gud. I 42 måneder fik det magt til at gøre, som det ville.

Det spottede Gud og hans navn og dem som bor i himlen. Det fik mulighed for at føre krig imod Guds folk og sejre over dem. Det fik ligeledes magt over alle stammer, folk, sprog og nationer. Alle de som bor på jorden vil tilbede det, undtagen de som fra verdens grundlæggelse har haft deres navne skrevet i livets bog, som er det ofrede lams bog.

 

Johannes Åbenbaring kapitel 11 vers 1 – 4: Guds tempel og alteret bliver målet, men forgården udenfor templet skal du ikke måle, for den er i hænderne på hedningerne. De skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder.

Derefter kommer, for 1260 dage 42 måneder, mine 2 vidner. Disse 2 profeter er de 2 olivetræer og de 2 lysestager som står foran hele  jordens Herre

 

Når vi sammenligner Johannes Åbenbaring kapitel 13 vers 5 og

Daniel kapitel 9 vers 27 – er det klart, at antikrist i begyndelsen forfølger sin plan med at blive jordens hersker – han er symboliseret som rytteren på den hvide hest.

 

Efter 3 og et halvt år, når de 2 profeter kommer på senen, skifter situationen. Antikrist begynder at vise sit sande demonik væsen. Han vil føre krig imod Guds folk og forlange selv at blive tilbedt.

Fra det øjeblik begynder en utrolig svær tid på jorden. So svær en tid som der aldrig før eller senere vil blive i verden.

 

De 2 profeter vil til tidernes ende, før Kristus kommer anden gang, stå imod antikrist og hele verdens hær for 3 og et halvt år.

Åbenbaringen kapitel 11 vers 5 – hvis nogen vil skade dem, vil flammer slå ud af deres mund og fortære deres fjender.

Vers 6 – de har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn i den tid de profetere. Og de har magt til at forvandle floder og have til blod og sende alle slags plager over jorden.

Vers 7 – når de er færdige med deres vidnesbyrd, vil de blive dræbt. Deres lig skal ligge i byen 3 og en halv dag. Hele verden vil fejre det og give hinanden gaver, for disse 2 profeter var en stor plage.

Vers 11 – efter 3 og en halv dag kom Guds livsånd i dem, og de rejste sig og stod på deres fødder. En stor rædsel greb dem som så det.

Vers 12 – de hørte en høj røst fra himlen som sagde: Kom op her.

Vers 13 – og profeterne steg op til himlen i en sky, mens deres fjender så det.

I det samme kom der et stort jordskælv og en 10 del af byen styrtede sammen og 7000 mennesker omkom. Folk blev rædselsslagen og alle gav Gud æren.

 

Hele verden vil kunne følge disse begivenheder på skærm.

Man skulle tro det er en dårlig film, men sandheden er, at det vil ske, som det er skrevet for et par tusind år siden.

 

Kapitel 4 vers 6 –  englen opmuntrede, for 2500 år siden, Zerubbabel med: Du skal sejre, ikke ved militærmagt og ikke ved menneskelig styrke men, ved min Ånd – siger Herren.

 

Den 7 vision – kapitel 5 – den flyvende bogrulle.

Herrens dom over landet (Israel)  – enhver som lyver og stjæler eller sværger falsk er dødsdømt. Forbandelsen skal ramme deres hjem og ødelægge dem totalt.

 

Kapitel 5 vers 5 – kvinden i tønden.

Vers 8 – englen forklarer Zakaria – kvinden symbolisere ondskaben på jorden.

Hun bliver fløjet til Babylon – Babylon står symbolsk for synd.

 

Johannes Åbenbaring kapitel 2 vers 21 – jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun har ikke ville opgive sin løsagtige levevis.

 

Johannes Åbenbaring kapitel 18 beskriver, hvad der sker med hende.

Vers 2 – hun er faldet Babylon, hun er blevet tilholdssted for dæmoner, urene ånder og al slags afskyelige fugle, for det er på grund af hendes utugts stærke vin, at alle nationer er faldet.

Jordens konger har stået i forhold til hende, og jordens forretningsmænd er blevet rige, på grund af hendes lyst og nydelses syge.

Vers 8 – hun skal på en og samme dag blive ramt af sine plager, død sorg og sult.

Hun skal brændes op af flammer, for Gud Herren som dømmer hende er stærk.

 

Det skulle minde os om, hvordan en hellig Gud ser på synd, og at der kommer en dag og time, som Gud har forud har bestemt, til en gang for alle, at til intet gøre synd. Lov pris og tak til Jesus Kristus for tilgivelsens kryds.

 

Den 8 vision – kapitel 7 – handler om at faste.

Zakaria tegner et billede af en fremtid, hvor hverdagen bliver som en fest.

I gaderne leger glade børn, og gamle folk ser til. Verdens nationer vil komme til jødernes Gud (Jesus Kristus) for at lære af ham.

 

På en måde sker det nu. Folk fra mange nationer besøger Israel, fordi de genkender jøderne og Israel som et udvalgt folk og land.

 

Vers 19 – Den 4 – 5 – 7 og 10 måned skal forvandles til en glædesfest, hvis i vil tale sandhed og holde fred med hinanden.

Pilgrimme fra hele verden vil længes efter at overvære disse fester. De skal aftale med hinanden: Kom lad os rejse til Jerusalem og søge Herren, så han kan velsigne os.

 

Kapitel 9 – handler om Israels nabolande og deres indstilling til Israel, som Gud i sidste ende vil dømme.

Vers 7 – Efter Gud har dømt Palæstina, vil de til sidst blive en stamme af Judah. Gud selv sørger for ordning i verdens konflikter.

 

Før man begynder at sige sin egen mening, om de politiske forhold som man har i verden i dag, skulle man dykke in i ordet, og finde ud af hvad Gud selv har planet og til rette tid vil udføre. Måske man ville opdage, at nogen af de meninger vi står ind for er i kontrast til, hvad Gud har på sin plan.

 

Hvor mange såkaldte kristne har gjort sig den umage at studere Guds verdens plan. Gud vil også en dag dømme dette frie valg.

 

Kapitel 11 vers 15 og 16 – Herren befalede Zakaria at tage et job som en hyrde for derigennem at vise folket, hvad der skal ske med en uduelig hyrde som ikke er interesseret i at passe sin hjord.

Gud henviser her til satan – antikrist som ikke er det mindste interesseret i velfærdet af sine får.

 

Guds sværd vil ramme ham, efter han kansler de daglige ofringer og proklameret sig selv til at være Messias.

 

Det er her Guds dom for alvor begynder. Johannes Åbenbaring beskriver de forskellige plager som rammer jorden, og dem som bor her.

De er beskrevet som de 7 segl, de 7 basuner, de 7 skåle med Guds vrede og de 7 plager.

 

Kapitel 12 vers 2 – jeg vil gøre Judah og Jerusalem til et giftbæger, til de nabolande som sender deres hære imod Jerusalem. Der skal komme en dag, hvor jordens nationer vil opfatte Jerusalem som en byrde.

Johannes Åbenbring kapitel 16 vers 15 og 16 henviser til Jesus anden komme på Mount Olive.  Vers 9 – på den dag har jeg i sinde at tilintetgøre enhver nation som angriber Jerusalem.

 

Åbenbaringen kapitel 16 vers 16 – og de samlede nationerne på det sted som på hebræisk hedder Harmagedon. Her sejrer Jesus over alle sine fjender.

Det er et under, at der er mennesker som overlever, når man læser resten af kapitlet. Vers 20  – alle øer forsvandt og alle bjerge blev jævnet.

 

Kapitel 12 vers 10 til 14: Jeg vil give Davids efterkommere og Jerusalems indbyggere en nådens og bønnens ånd, så de får øje på ham de har gennemboret.

De skal sørge over ham, som man sørger over sin eneste søn, og klage som man klager over sin førstefødtes død.

 

Hele Israels nation skal synke i knæ.

 

Kapitel 14 vers 8 og 9 – til den tid skal der strømme livsgivende vand ud fra Jerusalem, dels i retning af det døde hav, dels i retning af Middelhavet og vandet skal strømme både sommer og vinter.

Da skal Herren være konge over hele jorden, og han skal være Herre over alle, ja alle skal tilbede ham.

 

I Ezekiels bog kapitel 40 beskrives det nye, store, flotte tempel, som når Jesus kommer anden gang, vil blive bygget.

 

Når 1000 år er forbi – se Åbenbaringen 20 – vil Gud gøre alting nyt – se Åbenbaringen 21.

 

Her begynder Evigheden.