Elias og Elisha


         Det profetiske.

Elias var kaldt til at advare kongen og folket imod at forlade Herren og dyrke afguder. Selv om folket svigtede Herren igen og igen, ser man alligevel Guds barmhjertige virke til at være parat med en anden chance, hvis de bekendte deres synder. Hans talerør var profeterne som advarede og viste vejen.

 Lukas Evangeliet kapitel 17-3: Hvis din bror synder imod dig så irettesæt ham. Angre han så tilgiv ham. Selv om han forsynder sig 7 gange om dagen, skal du tilgive ham.

Konge-Bøgerne beviser igen og igen dette dellemma, som Gud havde med sit udvalgte folk, når de igen syndede imod ham.

Elias og Elisha beviste gentagne gange med store overnaturlige undere, at Gud var og bliver den mægtigste og stærkeste.

1 Kongebog kapitel 13: Kong Jeroboam var ved at ofre til guldkalven, da en profet trådte frem og annoncerede: Du alter – Herren siger, at et barn ved navn Josias skal fødes i Davids slægt (en hentydning til Jesus Kristus.)

Han skal slagte og brænde knoglerne af de præster som ofrer her. Som tegn på at budskabet er rigtigt, skal altret revne midt over, og asken spredes på jorden. 

Den vrede konge prøver at få profeten arresteret, men hans hånd bliver derved snehvid, og han må bede profeten om helbredelse. Kongen prøver derefter at invitere profeten med hjem, men denne siger, at han har påbud om ikke at tage den samme vej tilbage, og at han ikke må spise eller drikke noget som helst.

Rygtet om denne hændelse kommer en gammel profet for øre som boede i Betel.

Det sørgelige er, at han prøver denne profet, og får ham overbevist om at tage med ham hjem, der spiser og drikker han.

På tilbagevejen bliver profeten angrebet af en løve og slået ihjel.

Den gamle profet fra Betel ordner begravelsen og sørger også over ham.

Hvorfor blev profeten prøvet på denne måde? han havde allerede fuldført sin opgave for Herren. Det må have været svært, ja uforståeligt for den gamle profet at lede den første profet på afveje.

 Apostlenes gerninger kapitel 5: Ananias og Safira.

De solgte deres ejendom og gav beløbet til apostlene. Noget beholdte de selv, derfor løj de, når de sagde, at de havde givet alt til apostlene. Denne løgn kostede dem livet. Begge faldt død om, da de stod over for apostle Peter, som igennem den Hellige Ånd også vidste besked:

Vers 3 Peter siger: Ananias hvorfor har du ladet Satan bedrage dig. Det tilhørte dig, og du kunne også have beholdt noget selv. Det er ikke os du lyver over for men den Hellige Ånd.

Vers 11 samme kapitel: Hele menigheden blev dybt rystet, da de hørte dette.

Uden tvivl første denne begivenhed til stor respekt over for Gud den Almægtige.

Disse 2 begivenheder viser også tydeligt, at Gud giver et eksempel på, at han trods barmhjertighed, også sætter grænsen til rigtigt og forkert.

1 Kongebog kapitel 17: Profeten Elias fra Giliad profeterede til kong Ahab:

I den levende Guds navn som jeg tjener og tilbeder – der skal ikke falde dug eller regn før jeg siger til.

Derefter flygter Elias efter Herrens råd til Krik-bækken. En ravn bringer ham kød og brød 2 gange om dagen. Da floden tørrede ud, får Elias besked på at tage til landsbyen Zarepta, der vil en enke sørge for ham. Zarepta var befolket af Baal-afguder afhænger. Enken var so fattig, at hun forberedte sig til det sidste måltid sammen med sin søn. Elias formerede efter Herrens ord, hendes mel og olie så længe hun havde brug for det.

Vers 17: Nu dør enkens søn også, Elias på-råber Herren, og livet vender tilbage til sønnen. Enken siger til Elias: Nu er jeg sikker på, at du er en profet, og at dine ord kommer fra Herren.

Jesus sagde til folket, da han vandrede rundt og helbredte dem: I skulle vide hvorfra jeg kommer på grund af de undere der sker iblandt jer.

1 kongebog kapitel 18: Det kommer til en styrkeprøve imellem Elias og Israels konge Ahabs profeter. Elias opfordrer Baal profeterne til et slags væddemål: Hvem kan få ild til at falde fra himlen. Efter Baalprofeterne havde gjort alt hvad de kunne finde på en hel dag, begynder Elias på forberedelserne.

Han reparerer altret med 12 stene, en for hver stamme a folket. Derefter graver han en meter bred grav rundt om altret. Kødet til at ofre bliver arrangeret på brændestablen, derefter bliver der øst vand på 2 gange.

Elias beder denne bøn: Herre bevis dem i dag, at du er Israels Gud, og jeg din tjener. Vis dem, at den udfordring jeg har givet dem kommer fra dig.

Ild falder fra himlen og brænder op offerkødet og slikker til og med vandet op rundt om alteret.

Derefter sker det for os utrolige – Elias gav ordre til at pågribe alle Baal-profeterne, han dræbte dem selv ved Kisjons-bækken.

Forskellen imellem det Gamle og det Nye Testamente ligger i at folket skulle tro på Gud, ved det de så og hørte. Det funktionerede ikke altid så godt.

Derfor siger Gud også at et nyt og bedre Testamente er blevet givet til os, fordi det gamle ikke var godt nok. Det Gamle Testamente blev sat i kraft, fordi Gud ville overbevise os om vores synder, og at vi har brug for Jesu blod og tilgivelse.

Den som har antaget det offer, ved det også inderligt.

Se Romerbrevet 8: Der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus.

1 Kongebog kapitel 18 -41. Elias beder Herren om regn.

1 Kongebog kapitel 19-4: Men må derefter flygte for dronning Jesebel som kong Ahab var gift med, fordi han dræbte alle Baal profeterne.

For en gangs skyld mister Elias modet, og ser sig selv som en død mand.

Men igen oplever han at Guds hjælp.  Han sender en engel med brød og vand.

Efter at have hvilet og styrket sig, rejser han 40 dage til bjerget Horeb. Her hører han Guds stemme som en sagten hvisken, efter et større uvejr med en voldsom storm og et jordskælv.

Elias får besked på at gå tilbage til Damaskus og salve Hazael til konge over Syrien og Jehu til konge over Israel. Elisa skal være hans efterfølger og skal også salves.

Selv om man er langt nede – og flygter den forkerte vej, har Gud tålmodighed. 

Han styrkede Elias med det han havde brug for, og giver ham en opgave, før ham bliver taget op.

2 Kongebog kapitel 1: Guds styrkeprøve med kong Ahazja fra Israel.

Kong Ahazja ligger på sygesengen alvorligt skadet efter et fald fra sin balkon.

Han sender folk af sted for at spørge guden Baal-Zebub om han vil overleve.

De møder Elias: som profetere – er der ingen Gud i Israel, fordi kongen har valgt denne vej skal han ikke rejse sig fra sin sygeseng men dø.

Kong Ahazja får denne besked, og med det samme giver han befal til at arrestere Elias, som skyndsomt flygter til en bakke. Her sker der noget højst interessant.

50 soldater bliver sendt til at arrestere Elias. Han svarer med at sende ild ned fra himlen som sluger hele hæren. Det samme sker anden gang. Tredje gang falder officeren på knæ og trygler Elias om at komme med til kongen. Da sagde Herrens engel til Elias: Vær ikke bange, men følg med dem. Så fulgte Elias med til kongen.

Elias gentager sin profeti til kongen, som derefter dør.

Der står ikke skrevet noget om at kong Ahazja omvendte sig og bad om nåde.

 

Elias blev den som viste vejen til det profetiske.

Der er 7 forskellige ting som viser Jesus i Elias liv.

 Guds ord skal tages alvorligt – man kan stole på det.

Gud advarer altid først – man skal kunne forstå advarslerne.

Gud forsørger os med det vi bruger – dag efter dag.

Gud udrydder det onde i vores liv – når vi følger hans råd.

Gud rejser døde og levende til evigt liv – Elias blev taget levende op.

 

Gud har al magt – i himlen og på jorden.

Nederlag vendes til sejr – når råd følges.

 

Var Jesus altid på denne jord?

Ja – altid igennem sit ord.

Profeterne måtte passe nøje på,

at gøre alting nøjagtig som de så.

Det ord det virker og har magt,

i går og i dag og for altid som sagt.

Gud advarer os igennem sit ord,

derfor er det bedst at vi på det tror.

Hans gaver er mange, det kan du se,

de fyger alting sammen til det rigtige led.

 

 Bag ved noget nyt er der som regel en oplevelse eller opfindelse, eller begge dele, lige meget hvad det er. Mange ting som vi benytter i dag, blev opdaget af en person, som oplevede eller fandt ud af det for første gang. Derefter kom det mange til gode, fordi det blev udgivet til nytte for alle.

 

Apostlenes Gerninger kapitel 2 -14: i de sidste dage siger Herren, vil jeg udgyde af min Ånd over all menneskeheden, osv.

Johannes Evangeliet 15-5: Jesus multiplicerede de åndelige gaver, efter han havde sent den Hellige Ånd som lovet og som først kom til en gruppe af mennesker på pinsedagen.

 Profeten Elisha fik Elias kåbe i ordets forstand, og arvede også Elias åndelige gave.  Man ser altså, at selv i det Gamle Testamente hvor folket var under Moses budene (som blev ophævet efter Jesus korsfæstelse) at Gud altid var der og virkede igennem de åndelige gaver.

Derfor handler afsnittet om Elisha om hvordan det profetiske skal forstås.

2 Kongebog kapitel 2: Efter Elias havde kaldt Elisha som Gud havde befalet ham, forfølger Elisha Elias fra Betel – som betyder: Samvær med Gud.

Derefter til Jeriko – som betyder: Magt over onde gerninger.

Til sidst til Jordan bredden – som betyder: Virke i det åndelige.

Elisha og profeteleverne ved at Elias vil blive taget op.

Det var sket før, og det vil ske igen før Jesus kommer anden gang.

1 Mose kapitel 5 -24: Enok blev 365 år gammel og forsvandt fordi Gud tog ham.

1 Korinter kapitel 15-51: Vi skal ikke alle dø men vi skal få nye legemer. Det vil ske i et nu i et øjeblik, når den sidste basun lyder, de døde skal opstå med nye legeme, som aldrig skal gå til grunde. Derefter skal vi, der stadig lever, også pludselig få nye legemer.

Vers 54: Når det er sket, vil skriftens ord være opfyldt som siger: 

Død hvor er din sejer – død er hvor din brod.

Først spørger Elias Elisha hvad han kan gøre for ham.

Elisha er ikke sen til at spørge om en dobbelt portion af Elias Gud givne åndelig kraft. Elisha bliver lovet følgende:

2 Kongebog kapitel 2 vers 10: Hvis du ser jeg bliver taget op vil det ske.

Vers 11: Mens de underholdt sig med hinanden kom der pludselig en ild-vogn spændt for med 2 ild-heste – den kørte ind imellem dem og tog Elias med sig op i en hvirvlvind. Elisha udbrød: Min Far min Far Israels beskytter.

2 Timoteus-brev kapitel 1-6: Derfor vil jeg minde dig om at opflamme den nådegave som er i dig, og som du fik del i ved min håndspålæggelse.

Guds åndelige gaver er fordelt og grundet i Evangeliet i store dele af verden i dag. De skulle blive modtaget og benyttet med begejstring

 Kåbe – åndelige kald.

2 Mose 39: Aron, Moses bror blev kaldt til at tjene Herren i templet.

Moses blev nøjagtig instrueret om, hvordan præstedragten skulle se ud.

Derfor repræsenter en kåbe symbolsk set, et højere kald til at tjene Herren.

Den Hellige Ånd har givet os mange andre lignende symboler. 

Den første gang en situation forekommer, gælder tilsvarende princip hele vejen igennem i biblen, fordi biblen ikke modsiger sig selv.

Elisha samler Elias kåbe eller kappe op som faldt til jorden.

Vers 14: Elisha slår på vandet ved Jordan flodens bred, for at prøve om Elias kraft også virker igennem ham. Da vandet deler sig i 2 er han overbevist.

Profeteleverne kommer og hilser ærbødigt på ham. Gud har bevist, hvem han har kaldt til at stå på fronten, for det profetiske til den tid.

Elisha havde en dobbelt portion af Elias åndelige gave.

Ligesom Elisha holdt øje med Elias for at få en dobbelt portion, sådan skal vi også søge i den retning hvor andre har åndelige gaver, fordi de kan videre gives.

Gud vil at alle blive velsignet med nådegaver.

1 Korinterbrev 12-4: Forskellige nådegaver men samme ånd, som fordeler som den vil:

Visdom og indsigt.

Profeti og udlæggelse af profetisk udtalelse.

Helbredelse og undere.

Tungetale og udlæggelse af tungetale. ( tale i et sprog man ikke er lært. )

Hjælp – praktiske gaver hører også til, og kombineret med åndelige gaver gøres Guds vilje her på jorden.

Salt – Guds pagt med os.

2 Kongebog kapitel 2 -17: I Jeriko var vandet dårligt og Elisha blev spurgt til råds. Han kaster en skål med salt i vandet, som derefter bliver sundt og godt.

3 Mosebog 2-13: Ethvert kornoffer skal krydres med salt, for salt er en påmindelse om Guds pagt med jer.

Salt står her symbolsk for Guds pagt med os – Guds velsignelse. Pagten blev givet til Moses, den består af velsignelse eller forbandelse hvis budene ikke blev fulgt.

Salt er en påmindelse om den pagt Gud gav Israel, og som Jesus til sidst døde for.

Galaterbrevet kapitel 3-13: Jesus har købt os fri fra lovens forbandelse. Når vi har antaget Jesus Kristus offer, har vi fået evigt liv og velsignelse til gengæld, og står ikke under pagten forbandelse fra det Gamle Testamente. 

Kolosserbrevet kapitel 4-5: En henvisning til at udtrykke sig med kraft – altså salt med hensyn til hver enkeltes forudsætning for at forstå evangeliet.

 Musik – adgang til Guds Hellige Ånd.

1 Krønikerbog kapitel 16-8: Fra den dag af blev det sædvane at gøre brug af musikkor i forbindelse med gudstjenesten.

2 kongebog kapitel 3-15: Elisha bliver spurgt til råds af kong Joram fra Israel om de kunne gå i krig imod Moab. Elisha er først ret uvillig til at søge om Guds råd, men giver ind og forlanger en musiker. Hans ånd søger Gud igennem musik.

Et budskab kommer fra Herren, som lover dem sejr imod moabiterne.  

Elisha profeterede det han modtog fra Gud – I evigheden tilbeder vi også Gud med lovsang. Se Åbenbaringen sidste bog i biblen kapitel 19. 

Olie – Åndsudgydelse Kong Saul og David blev salvet med olie af Samuel.

2 Kongebog kapitel 4. En enke opsøger Elisha og beklager sin nød. Hendes mand har efterladt hende skyld, og nu bliver hun truet med at man vil tage hendes 2 sønner fra hende og sælge dem som slaver.

Elisha spørger hvad hun har i huset. Kvinden svarer: En krukke med olivenolie. Derefter råder Elisha hende til at indsamle så mange krukker som mulig og derefter fylde dem med olie fra den første krukke.

Underet sker, hun kan fylde alle krukkerne med olie, som hun derefter sælger efter Elishas anvisning. På den måde får hun afbetalt sin skyld

Her følger det praktiske og det åndelige hinanden.

Apostlenes Gerninger kapitel 2. På pinsedagen blev den Hellige Ånd udgydt over all menneskeheden.

Stav – Fuldmagt – Guds autoritet.

2 Mose kapitel 4-2: Hvad er det du har i din hånd spurgte Herren. Mose svarede en stav.  

Gud gav Mose autoritet over mange plager, da folket forlod Ægypten, ved at bruge den stav han vandrede rundt med. Derfor står en stav symbolsk for Guds fuldmagt.

2 kongebog 4-18. En barren kvinde i Sjunem får en søn efter hun havde talt til Elisha. Efter et vist antal år, dør drengen. Kvinden siger det ikke med det samme til manden, i stedet for skynder hun sig at opsøge Elisha.

Først siger Elisha til Gehazi at han skal springe forud og lægge staven på drengens ansigt, men der var intet livstegn. Derefter når Elisha frem til kvindens hjem.

Hendes navn er ikke nævnt i biblen, kun at hun kom fra indflydelses rige kredse.

Profeten Elisha lægger sig et par gange hen over drengen. Han vågner og nyser 7 gange. Derefter giver Elisha sønnen tilbage til moren.

Johannes kapitel 11: Jesus opvakte også de døde, man behøver kun at tænke på Lazarus som var død i 4 dage. Det skulle minde en om hvem som har al magt i himlen og på jorden.

 Formering af mad  – gift neutraliseret.

Kapitel 4-38: Profeteleverne kommer til at samle giftige urter til en suppe. Elisha neutralisere retten med en håndfuld mel, ingen bliver syge.

Vers 42: Elisha formere majskolber og brød efter Herrens Ord.

Jesus formerede vin, brød og fisk. Hans første under var formering af vin til brylluppet i Kana. Senere formerede han føde nok til 5000 mennesker.

Apostlenes gerninger 28-6: Paulus blev bidt af en giftig slange på øen Malta.

Han rystede slangen af – befolkningen undrede sig over at der ikke skete noget.

Markus Evangeliet kapitel 16-17: Jesus ord: Disse tegn skal følge dem som tror: Med fuldmagt fra mig skal de uddrive onde ånder – de skal tale i andre sprog – skulle de blive bidt af slanger, vil der ikke ske noget. Skulle de drikke gift, vil det ikke skade dem. De skal lægge hænder på de syge, så de bliver helbredt.

Jakobs Brev kapitel 5-14: Hvis nogen af jer er syg, skal han sende bud efter menighedens ledere, de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede for ham, så vil troens bøn frelse ham, og Herren vil gøre ham rask. Hvis han har syndet, skal det tilgives ham. Bekend jeres synder for hinanden og bed for hinanden, så i kan blive helbredt.

Forkert indstilling til helbredelser.

2 Kongebog kapitel 5. Den syriske hærleder Naaman må dykke 7 gange ned i Jordanfloden for at blive ren af leprosy. Derved måtte han lække sin stolthed på hylden, og gøre som Elishas tjener sagde.

Elisha vil ikke modtage gaver fra Syrien, men tjeneren Gehazi bliver fristet. Han løber efter den syriske karavane og forlanger 34 kg sølv og 2 sæt tøj, med den undskyldning at det er til 2 andre profetelever. Han ved det ikke er rigtigt, for han gemmer det, før han kommer tilbage til Elisha.

Elisha meddeler ham, at han gik med ham i Ånden, og så hvad der skete.

Gehazi arver den syriske hærleders sygdom og bliver spedalsk.

Dette er en lære for os alle, man skal ikke gøre sig rig fra Guds åndelige gaver. Gehazi manglede ikke noget. Åndelige gaver kan heller ikke købes.

Apostlenes Gerninger kapitel 8-20. En Simon tilbød apostel Peter penge for at få ham til at give ham Guds kraft.

Peter svarer: Gid dine penge må gå til grunde, og du selv med, siden du kunne få den tanke at Guds gaver er til salg eller kan købes.

Simon indser og bekender sin synd. 

Det flydende øksehoved – tabt kald indhentet.

2 Kongebog kapitel 6: Profeteleverne vil gerne flytte til Jordan-floden, fordi de ikke længere havde plads nok.

Ved at fælde træer til bygningen taber en af dem et øksehoved. Han havde lånt øksen derfor er det ikke så godt.

Elisha skar en gren af et træ, og kastede den ud i vandet. Pludselig dukkede øksehovedet op igen. Dette ville ellers have været umuligt, derfor er det også et under.

Mattæus kapitel 9-9: Mange af os lever for os selv, og gør ikke det, Gud har kaldt os til, men det kan ændres. Jesus kaldte på sine disciple, og de fulgte ham. Mattæus var en skatteopkræver og snød mange. Jesu Ånd kan ændre et menneske så fuldstændig, at det gamle syndige menneske forsvinder, og vi bliver fornyet.

Kapitel 6-8: Elisha slår den syriske hær med blindhed.

Alle mennesker er skabt af Gud, men dem som vender sig imod ham bliver blinde åndeligt, for der er ingen som kan overgå Gud på nogen måde.

Jesus helbredte også blinde.

Kapitel 11-20. Elisha dør og bliver begravet.

Engang under en fredelig begravelse blev følget overrasket af en røverbande. I panik smed man liget ned i Elishas grav og flygtede. Så snart liget kom i berøring med Elishas knogler kom den døde til live og sprang op, hvad for et syn for de tilstedeværende.

Vi skal være åben til at forstå det profetiske, sådan at Guds vilje kan ske her på jorden. Det er den Treenige Guds vilje, at døde knogler kommer til at leve igen. Det under vil have sin begyndelse her på jorden.

Det begyndte med Jesus død og opstandelse.

Ezekiels Bog kapitel 37: De tørrede knogler i dalen.

Herren spørger Ezekiel: Kan disse knogler blive til levende mennesker igen?

Ezekiel svarer: Herre du ved det.

Vers 4: Da gav Herren mig ordre til at profetere direkte til knoglerne, som til sidst blev levende igen.

Denne vision er et billede på Israels folk, men også på os.