Esaja


Esaja levede under 4 konger, hans navn betyder Gud er min frelse.

Gud er hellig – forekommer 14 gange, i det første afsnit det Gamle Testamente, og 12 gange, i det andet afsnit det Nye Testamente.

 

Kan vi forstå Gud – er her et vigtigt nøgleord.

Budene i det Gamle Testamente er opfyldt i det Nye Testamente. Guds tale til os igennem tiderne, er hvad bogen Esaja handler om.

Sammen med Salmerne er Esaja-bogen også den omfangsrigeste og vigtigste poetiske bog i biblen.

Biblen har 66 bøger – Esaja-bogen har 66 kapitler.

De har meget tilfældes, fordi de flyder i den samme retning. Man kan derfor kalde Esaja-bogen en minibibel.

Gud tager stilling til folkets liv, igennem generationerne, helt op til Jesus anden komme.

Det Gamle Testamente er historiske bøger op til Ester.

Fra Ester til bogen Job er en sektion for sig.

De er så kaldte poetiske bøger.

Fra Job til bogen Malakia er profetiske bøger.

Det Nye Testamente består af 3 sektioner.

Evangelierne

Apostlenes Gerninger

Åbenbaringen.

1 Mosebog kapitel 3: Syndefaldet – Adam og Eva drives ud af haven Eden.

 

Esaja kapitel 1 vers 18: Herren siger: Kom lad os gå i retten med hinanden. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne, er de røde som purpur, kan de blive hvide som uld.

 

2 Mosebog kapitel 2 vers 24: Gud hørte deres jamrer og huskede på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob,  og tog sig af dem.

Mose og Aron blev kaldt til at lede folket ud af Egypten. Det skete med mange under og tegn.

2 Mosebog kapitel 14 beskriver vandringen igennem det røde hav, alt imens havet stod højt op til begge sider.

 

2 Mosebog kapitel 24 vers 1: Folket var ledt til et bjerg i Sinaj, hvor Mose alene modtog retningslinjer fra Gud.

Folket så og oplevede Herrens magt og Herlighed på afstand.

Vers 3: Mose kundgjorde alle Herrens ord for folket.

Folket svarede med høj røst: Alt hvad Herren befaler vil vi gøre. Mose skrev derefter alle Herrens ord ned.

Mose blev redet af Pharaos datter da han blev sat i en kurv på Nilen, fordi Pharao havde befalet, at alle drengebørn under 2 år skulle ombringes.

Han blev derfor uddannet i at skrive og læse i Pharaos Palace.

Gud kaldte Mose op på bjerget, hvor han modtog de 10 bud.

 

2 Mose kapitel 32. Da Mose ikke kom tilbage før efter 40 dage, blev folket urolig og glemte, hvad de havde lovet Herren med det resultat, at de lavede en guld kalv som erstatning med hjælp fra Moses bror Aron.

 Det blev et gentagende problem for dem igennem mange generationer at følge Herrens anordninger.

Esaja bogen kapitel 2 vers 3: Kom lad os drage op til Herrens bjerg til Jakobs hus. Han skal vise os sine veje for belæring udgår fra Zion, og Herrens ord fra Jerusalem.

En begyndelse var gjort i Moses tid  – men når Kristus kommer som konge i 1000 år riget, vil det Esaja profeterede  blive opfyldt.

Budene i 3 Mosebog var hovedsagelig givet det år de opholdte dem ved bjerget Sinaj, hvor Gud gav Mose love og regler om præstetjenesten.

De henviser til Jesus korsfæstelse og 1000 år riget med Jesus som konge.

Esaja siger i kapitel 3 vers 10: Lykkelig den retfærdige, han skal nyde frugten af sine gerninger.

Ved at holde loven, ville Gud se dem retfærdige.

Vers 14: Det var nødvendigt at overholde loven, og agte nøje på offer gaverne, hvis de overså den meget vigtige del, blev den ventede velsignelse tilbage holdt,

og det gik dem mindre godt.

I det Nye Testamente er korsfæstelsen den vigtigste del. Syndernes tilgivelse gør os fuldstændig retfærdig i Guds åsyn. Alle lovens overtrædelser blev betalt på krydset helt fra begyndelsen at tiderne og så længe vi lever.

Derfor er korsfæstelsen af Guds søn den vigtigste og største handling i universet.

4 Mosebog strækker sig over et tidsrum på 40 år.

Gud selv forbereder folket til at entre Kanaan.

4 Mosebog kapitel 9 vers 15: Den dag Herrens bolig blev rejst, dækkede skyen boligen vidnebyrdes telt, og om aftenen var der en søjle af ild som blev til tidligt om morgenen. Sådan var det hele tiden.

Vers 17: Hver gang skyen løftede sig fra teltet, brød israliterne op, og på det sted hvor skyen stod stille, slog israliterne lejer.

Guds plan er at involvere sig med os mennesker for at redde os ud af synd og dø, ind til et evigt rige som skal begynde her på jorden.

Esaja kapitel 4 vers 5: Herren skaber over hele Zions bjerg og over festforsamlingen der, en sky om dagen og en flammende rygende ild om natten, for over alt skal der være et dække.

Vers 6: Der skal være en hytte som skal skytte mod

hede om dagen og give ly og læ mod skybrud og regn.

5 Mosebog vers 5: Hør Israel de love og retsregler som jeg i dag kundgør for jer – lær dem og følg dem omhyggeligt.

De handler om folkets sociale forhold til hinanden, med Mose loven som retningslinje.

Overholdelse af  loven

Offergaver

Afgudsdyrkelse

Levitternes tjeneste

Sabbatten

Herrens fester

Love angående land

Retssager – vidner

Udnyttelse

Krigsførelse

Ægteskab

Love om dyr og land

5 Mosebog kapitel 32: Moses sang er her det vigtigste, men først huskede han folket på alt det, Herren havde gjort for dem.

5 Mosebog kapitel 33: Mose velsigner folket, før han gik op på bjerget og døde.

Gud gav folket love og regler til at leve efter, så snart de var kommet ud af Egypten. Der var også regler angående offergaver. Senere betalte Jesus prisen selv en gang for alle og for alle enhver på krydset. Jesus er i grunden Gud selv, det beviser 1 kapitel i Johannes evangeliet. Gud selv betalte for synd og død.

Biblen siger, at alle har syndet. Derfor skal man tænke sig om, før man afviser dette tilbud.

Esaja kapitel 5: Mose synger en sang om vingården

som repræsentere Israel og folket med alle deres svagheder.

Josvabogen kapitel 5: Josva omskærer folket i Gilgal.

I de 40 år de havde vandret rundt ørknen, var der ingen som var blevet omskåret.

1 Mose kapitel 17 vers 23.

Uden omskærelsen havde de højst sandsynlig ikke kunne indtage Jeriko.

Vers 13: Josva møder Herrens hærfører, som er kommet for ar hjælpe ham.

Josvabogen kapitel 6: Herren siger til Josva: Jeg giver byen i din hånd. Videre bliver Josva instrueret om, hvordan byen skal indtages.

Vers 15: 6 dage vandrede de rundt om byen en gang, mens præsterne blæste i hornet.

Den 7 dag vandrede de 7 gange rundt om byen.

Vers 20: Derefter blev der blæst i hornet, da folket hørte det, udstødte de høje kampråb, derved faldt murene, og byen blev indtaget.

Det er meget symbolik – den 7 dag 7 gange rundt om byen ( 49 X )  står Jubel året som er det 50 år.

3 Mose kapitel 35 vers 9. Forsoningsdagen.

I må ikke så eller høste, og hver især skal vende tilbage til sin ejendom.

Esajas bog kapitel 6: Esaja får en ny vision, han bliver kaldt til profet.

Vers 13: Der bliver kun en stub tilbage af folket, og den er hellig sæd.

Desværre var folket ikke parat til at slå sig ned i det lovede land.  Gud havde gjort mange under og tegn i deres liv. Han havde bevaret dem og ledt dem med den overnaturlige søjle dag og nat. Han havde også hjulpet dem med at indtage Kanaan og givet dem regler til at leve efter.

Også selv om folket var stivnakket og rebelsk, Gud havde valgt dem, og han var med dem i tykt og tyndt hjalp dem, hver gang de søgte ham.

 

Dommerbogen: Hver gang folket bekendte deres synder og vendte tilbage til Gud, redede ham dem igen og det gang efter gang.

Gideon og Samson var mægtige dommer i den tid.

Esaja kapitel 7 vers 14: Herren vil give jer et tegn. Se en ung kvinde skal blive med barn og føde en søn og give ham navnet

 

Emanuel – som betyder Gud med os.

Gud introducere sin søn som et lille barn.

Folket havde også kun lille tro.

De år de rebellerede var tabte år i Guds åsyn.

 

Bogen Ruth er skrevet i den tid folket havde dommere.

 

Derefter følger 1 Samuels-bog.

Hanna var en af 2 koner til Elkana. Han elskede Hanna mere end sin første kone Pennina.

Desværre havde Hanna ingen børn.

Efter hun havde lovet Herren til den årlige offer fest i Shilo, at hvis hun fik en søn skulle han tjene ham, blev hun velsignet med en søn Samuel.

Samuel fik en stor indflydelse i Israel. Han salvede senere hen Israels første konge Saul og senere David til konge.

 

Esaja-bogen kapitel 9 vers 5: Et barn er født til os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfulde rådgiver, vældig Gud, evighedens Fader, Freds Fyrste.

Esaja-bogen kapitel 10 vers 20: De overlevende fra Jakobs hus skal vende tilbage, og ikke mere støtte sig til ham som slog dem, men i oprigtighed skal de støtte sig til Israels Herrens Gud.

Disse to kapitler dækker et stort tidsrum.

Kapitel 9 handler om Jesus fødsel.

Kapitel 10 er profeti om jødernes tilbagevendelse

til Israel – de venter stadigvæk på deres evige konge  

den dag i dag – vi ved at han vil komme – måske snart.

Første og Anden Kongebog: Da David blev konge, indtog han næsten alt det land som skulle høre til Israel.

Konge Salomon Byggede Herren et imponerende  tempel og indførte levitternes tjeneste.

 

Esajas-bog kapitel 11 vers 1: Isajs (Jesus) stub, et skud gror frem, fra hans rod. Gud lovede David en søn som skulle regere fra evighed til evighed.

Vers 12: Han rejser et banner for folkene og samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage  fra de 4 verdenshjørner.

Esajas-bog kapitel 12 vers 6: I som bor på Zion skal

Juble og råbe af fryd, for Israels Hellige er i blandt jer.

1 kongebog kapitel 9 vers 6: Hvis i og jeres sønner  vender jer fra mig og ikke holder mine befalinger og love, som jeg har lagt frem for jer og går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem, så vil jeg udrydde Israel fra den jord, jeg har givet dem, og jeg vil forkaste det hus jeg har helliget til mit navn, og Israel bliver til spot blandt alle folk.

 

1 kongebog kapitel 11 vers 2: Gud havde advaret folket til ikke at have noget at gøre med de omliggende nabo lande, fordi det ville ende med, at de antog nabo landenes afguderi.

Vers 3: Konge Salomon havde 700 hustruer og 300 konkubiner fra de omliggende lande.

I sidste ende af sit liv lod Salomon sig forføre og begyndte Salomon at ofre til afguder.

Vers 11: Herren sagde til Salomon: Fordi du ikke fuldstændig har fulgt mine love og min pagt, vil jeg rive kongeriget fra dig og give det til en som er i din tjeneste. For din far Davids skyld vil jeg dog ikke gøre det i din livstid, men jeg vil rive det fra din søn. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by jeg har udvalgt. Jeg vil give til din søn en stamme.

Efter Salomons død blev Israel delt i to Juda og Israel,

ligesom Herren havde sagt.

Fra 19 konger i Israel og 20 i Juda var der kun 7 i Juda som mere eller mindre var i orden i Guds øjne over et tidsrum af 430 år.

Krønikebøgerne handler om folkets op og ned i alle disse år.

Esaja kapitel 13 til 23: Herrens byrde – Gud er i krig med de omliggende lande til Juda og Israel, fordi folket ikke fulgte budene efter Mose loven.

 

Guds plan med folket og Mose loven var for alle. Love og tilgivelse skulle stabiliseres på denne jord, således at alle folkeslag havde en chance til at entre Guds evige kongerige. 

 

Gud dømmer de 10 omkring liggende lande og han har et ord for hver enkelt.

 

Johannes første brev kapitel 2 vers 16:

beskriver deres synder.

Kødet lyst

øjnenes lyst

pral med jordisk gods.

Verden og dens begær går til grunde men den der gør Guds vilje bliver til evig tid.

Vi har ikke fået denne verdens ånd – for Gud har ikke givet os en fej ånd men en ånd af kraft, kærlighed og besindighed.

2 Brev til Timotheus.

 

Esajas bog kapitel 24 til kapitel 39 er profetiske bøger.

 

Rømerbrevet kapitel 12 og 1 Korinter brev kapitel 12:

Beskriver de åndelige gaver Kristus har velsignet os med. De er mangfoldig, hver især har fået noget at videre give. Over alt står Kristus som hovedet. Vi er hans arme og ben.

 

Esaja-bogen kapitel 25 vers 6 til 8: Esaja trøster folket med: På dette bjerg skal hærskarens Herre holde festmåltid for alle folkeslag. Et måltid med fede retter og lagret vin.

Vers 7: Så opsluges på dette bjerg sløret – det slør som ligger over alle folk, det dække der er bredt over alle folkeslag. Døden opsluges for evigt.

Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt.

 

Esaja-bogen kapitel 26 vers 3: Luk portene op, så et retfærdigt folk kan drage ind, et folk som holder fast ved troskab.

Esaja-bogen kapitel 27 vers 6: Til den tid skal Jakob slå rod, og Israel skal skyde og blomstre og fylde hele verden med frugt.

Esaja-bogen kapitel 30 vers 21: Med egne øre skal du høre et ord: Her er vejen, den skal du følge.

Vers 22: Dine gudebilleder beklædt med sølv, dine støbte billeder overtrukket med guld, skal du regne som urene, du skal smide dem væk som skarn.

Vers 23: Så giver han regn til det du sår på din jord,

og det brød din jord giver bliver kraftig og godt. På den dag skal dit kvæg græsse på vidstrakte enge.

Esaja-bogen kapitel 32: Frelsens tid i Jerusalem.

Kongen skal regere med retfærdighed, og stormænd styre med ret.

Esaja-bogen kapitel 35 vers 10: Herrens udvalgte vender  hjem. De kommer til Zion med jubel, evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem – suk og klage flygter.

 

Esaja-bogen kapitel 36 to 39: Konge Hizkijas sygdom og helbredelse. Gud forlænger hans liv med 15 år og lover ham fred i landet, så længe han lever.

Esaja-bogen kapitel 39 vers 6: Gud advarer Hizkija, at en dag vil komme alligevel, da alt hvad du og dine fædre har samlet bliver bragt til Babylon, og nogle af dine sønner skal tjene den Babyloniske konge.

Der var altid profeter imellem folket til at advare og vise vejen. Hvis kongen agtede på Herrens bud og fulgte dem, gik det landet og folket godt. Hvis kongen gjorde som han ville, faldt folket fra, og landet blev betrængt.

 

2 Krønikebog kapitel 36 vers 11 – 18: I Juda blev Sidkija som den sidste konge. Han gjorde hvad der var ondt i Herrens øjne og gjorde til og med oprør imod kong Nebukadnezar, der havde taget ham i ed ved Herrens navn.

Alle de ledende præster og overhovederne blev mere og mere troløse og fulgte de omkring liggende folkeslags afskyelige skikke.

Tempel som Herren havde helliget, gjorde de urent. Igen og igen sendte Herren advarsler igennem sine sendebud, men de blev kun blev til spot og hån.

Til sidst lod Gud Kaldæer-kongen drage op imod dem.

De dræbte alle unge og gamle kvinder og mænd.

De som nåede at flygte blev ført til Babylon og måtte tjene som trælle.

Alle karrene og skattene i Herrens tempel blev ført til Babylon. Der blev sat ild på Herrens tempel, og Jerusalems mure blev revet ned.

 

Denne tilstand I Jerusalem varede 70 år, indtil Kyros  Perserkongen lod følgende bekendt gøre:

Herren himlens Gud har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud Herren være med enhver iblandt jer af hele hans folk. Enhver skal drage derop.

Daniels-bog. Daniel blev også ført til Babylon og måtte tjene hos kong Nebukadnezar. Han fastede og bad meget for sit folk. Engle viste og forklarede ham Guds plan for fremtiden, helt op til Kristus første og anden komme.

Det er bekendt og bevist at Daniels profetiske bekendtgørelser er fuldstændig korrekt op til Jesus  fødsel. Kun få af jøderne antog og forstod Jesus første komme. Derfor er tiden efter Jesus fødsel hvor de blev fordrevet, indtil de vender tilbage fra verdens 4 hjørner til det lovede land, kaldt de mistede år for jødernes vedkommende. De eksistere ikke i Daniels profeti.

Det nye testamente blev givet til hedningerne. Dette var også i Guds plan.

Daniel profetere igen for jøderne, efter de er vendt tilbage til det lovede land.

Antikrist kommer på verdens sene de sidste 7 år før Jesus anden komme. Israel får en sidste chance til at videre give evangeliet.

Man læser i Åbenbaringen at 12000 bliver kaldt af Israels 12 stammer. Johannes Åbenbaring kapitel 7.

 

Efter megen bøn og fasting forstod Daniel mysteriet og grunden for deres fangeskab.

 

Daniels bog kapitel 9 vers 22: Englen Gabriel er kommet for at give Daniel indsigt og forståelse.

Gabriel siger: Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at videre give det til dig, fordi du er en højt elsket mand. Give agt på ordet så du forstår synet.

Vers 24: 70 uger er fastsat for dit folk og den hellige by, før overtrædelserne er betalt for, og skylden sonet, før den retfærdige kommer, og profeternes syner bliver beseglet, og den højhellige salvet.

Here henvises til Kristus.

Vers 25: Fra den tid ordet udgik om at genopbygge Jerusalem, indtil en salvet fyrste kommer, er der 7 uger.

Vers 26: Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom – Kristus og byen og helligdommen ødelægges uden dom. Det er besluttet, at ødelæggelsen skal vare indtil krigen er forbi.

Daniels bog kapitel 9 vers 27: Antikrist vil slutte en stærk pagt med mange, også Israel, i den sidste uge som er  7 år. Midt i ugen – efter 3 et halvt år vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør.

Here begynder den 3 verdenskrig som man kan læse om i Åbenbaringen.

1 Korinter brev kapitel 15 vers 51: Alle troende vil blive taget ud af denne verden til den tid, fordi der vil blive en så frygtelig tid på denne jord som der aldrig har været før og vil blive igen.

Gud hvilede den 7 dag efter at have skabt alting.

Den er for jødernes vedkommende kaldt sabbat.

Daniel fik forklaret af Gabriel at en uge sammenlignes med  7 år i profeti.

Gabriel forkynder 7 uger og 62 uger = 69 uge.

Tilsammen er det 483 år.

De 7 uger er højst sandsynlig den tid det tog for Esra og Nehemia at genopbygge templet og murene i Jerusalem, og indtil folket var kommet tilbage.

 

Tiden ind imellem er det Nye Testamentes eksisterer ikke i Daniel bogen som er skrevet udelukket for jøderne.

Daniel kapitel 11 og 12 beskriver de forskellige hersker op til det Nye Testamentes tid. Det er bevist, at det er fuldstændig korrekt.

 

Dermed har Jøderne skrevet deres egen verdenshistorie i profeti.

 

Esajas bog kapitel 40 til 48 kan sammenlignes med Evangelierne.

Esaja bogen kapitel 40 vers 3: Der er en der råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for hvor Gud i det øde land.

Det er uden tvivl Johannes Døber der er tale om.

 

Vers 31: De der håber på Herren får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer unde at udmattes.

Jesus kom til at give kraft og udholdenhed.

Ikke alle genkendte ham, men han har ikke opgivet sit folk og taler stadigvæk til dem igennem profeterne fra før.

 

Esaja bogen kapitel 43 vers 22: Du påkaldte mig ikke Jakob, du anstrengte dig ikke for min skyld Israel.

Vers 25: Det er mig der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld, husker jeg ikke på dine overtrædelser.

Her er uden tvivl tale om Korsfæstelsen of syndernes tilgivelse.

Esaja bogen kapitel 46 vers 8 – 11:

Vers 10: Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det – der endnu ikke var sket.

Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det jeg vil gøre, gør jeg.

Vers 11: Knap har jeg talt, så lader jeg det ske, knap har jeg tænkt, så gør jeg det.

Gud er Gud for alle generationer, og han handler efter sit ord. Han har meddelt os alt fra begyndelsen til enden.

Esaja bogen kapitel 47: Advarsel til Babylon, hun repræsentere al ondskab i verden.

Der er mange spekulationer om det sted hun holder til, og som skal blive fuldstændig ødelagt, så stedet aldrig mere bliver beboet.

Dette profeti svares der ikke på her, men jeg er ret sikker på at det korrekte svar findes i biblen.

 

Esaja bogen kapitel 48 vers 22: De Gudløse har ikke fred, siger Herren.

 

Esaja bogen kapitel 49 til 57: Apostel tiden og menighederne.

 

Esaja bogen kapitel 49 vers 6: Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og fører Israels overlevende hjem – derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for min frelse skal nå til jordens ende.

Vers 8: Dette siger Herren: I nådens tid bønhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg dig. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket.

Israels pagt med Gud blev også vores pagt.

Man kan se det sådan – Gud udvalgte en slægt og et folk for sin søn som også kom til at omfatte os.

Vers 22: Israels sønner og døtre vender hjem.

Israel eksistere igen og deres sønner og døtre vender hjem ligesom det var lovet dem igennem profeterne.

Esaja bogen kapitel 51 vers 4 – 9: Der er mange profetier i biblen som beskriver de sidste tider.

Vers 6: Himlen skal opløses som røg, jorden skal slides op som klæder, og de der bor på den skal dø som myg. Men min frelse skal vare til evig tid, og min retfærdighed hører ikke op.

Esaja bogen kapitel 53 vers 3: Foragtet og opgivet af mennesker en lidelsernes mand kendt med sygdom, vi regnede ham ikke for noget.

Vers 4: men det var vores sygdomme han tog, det var vores lidelser han bar, og vi regnede ham for en der var slået og plaget af Gud.

Vers 5: men han blev gennemboret for vore overtrædelser, og knust for vore synder, han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.

Jesus Kristus måtte lide på krydset for retfærdigheds skyld for alle generationer.

1 Korinther brev kapitel 15 vers 22: Ligesom alle dør med Adam skal også alle gøres levende med Kristus.

 

Esaja bogen kapitel 57 vers 21: De gudløse har ikke fred siger Gud.

 

Esaja bogen kapitel 59 vers 21:

Dette er min pagt med dem siger Herren: Min Ånd som er over dig, og mine ord som jeg har lagt i din mund skal aldrig forsvinde fra din mund eller dine børns mund eller dine børnebørns mund fra nu af og til evig tid siger Herren din Gud. 

Paulus brev til Romerne kapitel 8 vers 30: Dem han forud har bestemt, har han kaldet, og gjort dem retfærdige, og dem han har gjort retfærdige, har han også herliggjort.

Man skal holde for øje, at Gud ser mere på, hvordan vi så og sige forvandles til at ligne hans søn Jesus Kristus, end det arbejde vi har gjort for Guds rige, selv om begge dele tæller i Guds åsyn.

Esaja bogen kapitel 63: Dommen over folkeslagene.

Vers 2: Hvorfor er din dragt så rød dine klæder som en der træder persen.

Vers 4: For en hævnedag var i mine tanker og mine løskøbtes år var kommet.

Her henvises uden tvivl til Åbenbaringen, når Jesus kommer anden gang for at indtage sit rige.

Esaja bogen kapitel 65 vers 17: Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det der skete tidligere skal ikke mere huskes, og ingen skal tænke på det.

Vers 18: Men i skal fryde jer og juble til evig tid over det jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel dens folk til fryd.

 

Åbenbaringen kapitel 21 – og jeg så en ny himmel og en ny jord for den første himmel og den første jord forsvandt og havet findes ikke mere. Det ny Jerusalem så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud der er smykket for sin brudgom.

Jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere.

Der er ingen tvivl om at dette er den største og eneste vare sandhed, bestemt for alle som åbner øjnene for den.

 

Esaja bogen kapitel 66 vers 18: Jeg kommer for at samle alle folk og sprog, og de skal komme og se min herlighed.

Vers 22: Ligesom den nye himmel og den nye jord som jeg skaber skal bestå for mit ansigt siger Herren, sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå.

 

Det taler for sig selv.

 

Når Gud har sagt noget 3 gange, så sker det snart, og det ændres ikke.

 

Esaja bogen kapitel 48 vers 22: De gudløse har ikke fred siger Herren.

Esaja bogen kapitel 57 vers 21: De gudløse har ikke fred siger min Gud.

Esaja bogen kapitel 66 vers 24: De skal være til afsky for alle mennesker.

 

3 gange 3 = 9

I hver 9 kapitel af de sidste 3 kapitler et vers med en megen stærk advarsel. Hvis vi ved og har hørt sandheden, hvorfor skulle vi så rebellere? og plages?

Dette dokument har jeg også skrevet på engelsk derfor kommer der et af mine engelske vers på.

If you choose life then make a wow,

because the angels are waiting to know.

The joy is great in heaven above,

For every soul that makes a wow.

A kingdom eternal is the price,

you will be a member of a royal family life.