Ester


English version: www.f-erhard.dk

Bogen om Ester er bog nummer to, som er nævnt efter en kvinde.

Den kan nemt udlægges billedlig med det Nye Testamente.

Derfor er typologi i denne bog et sprog som skal forstås åndeligt.

Under kong Xerxes opstod en antisemitisk bevægelse i Perserriget – og det kunne let være endt med udslettelse af jøderne, hvis ikke dronning Ester havde afværget katastrofen ved at gå i forbøn for sit folk. Derfor er bogen en vigtig del af det Gamle testamente, selv om Guds navn ikke er nævnt en eneste gang.

Hver gang der sker noget vigtigt i bogen om Ester festes der.

Forekommer en vigtig begivenhed i biblen vil Gud at det huskes med en fest.

Man kan sammenligne kong Xerxes med Gud selv. ( Ingen type er perfekt )

Dronning Vasjti med det israelske folk.

Kongen holder en fest for sine embedsmænd fra 127 provinser i 6 måneder.

Kapitel 1: beskriver den overdådige luksus som kongen viste frem.

Dronning Vasjti holdt ligeledes en fest for kvinderne i hendes palads.

På festens sidste dag sendte kongen bud efter dronningen, for at vise hende frem for alle mændene, for hun var meget smuk.

Vasjti afslår invitationen, med det resultat at kongen bliver rasende.

 

Kong Xerxes tåler ingen modstand, han bliver rasende med det samme.

Det jødiske folk afslog også Jesus, da han kom første gang med det resultat at de blev spredt ud over hele verden.

 

Kapitel 1 vers 18: Der opstår et problem for kongen, for når dronningen afslår hans invitation, vil resten af verden høre om det, og alle vil følge dronningens eksempel. Efter kongens mange rådgivers råd, skal en ny dronning findes.

Fordi det israelske folk ikke vedkendte Jesus, da han kom første gang, søgte Jesus en anden brud – hedningerne, for der igennem at redde verden.

 

Romerbrevet kapitel 11 vers 17: Nu er nogle af grenene på det fine kultiverede oliventræ (jøderne) brækket af – og i hedninger der var på skud på et vildt oliventræ er blevet indpodet imellem de andre gren. Hvis du tror det, så husk at det ikke er dig der bærer roden, men roden der bærer dig

En ny dronning bliver søgt for Perserkongen Xerxes, og Ester kommer ind i billedet. Hun er forældreløs ligesom hedningerne og har heller ikke nogen pagt med Gud. Pagten og loven var givet til israelerne igennem Moses. Derfor symboliserer Ester Jesus første brud – os hedninger.

Mordokaj symboliserer den Hellige Ånd, som indvæler troende mennesker og  som overvåger trøster og hjælper os i enhver situation.

Den fyger også skjulte ting sammen til det rigtige tidspunkt.

 

Kapitel 2: Der bliver søgt efter de smukkeste kvinder i hele kongens rige, og Ester var en af de udvalgte. Eunukken Hegai, som havde opsyn med kongens harem, bliver begejstret for Ester. Han sørgede for, at hun blev behandlet bedre end de andre. Hun fik tildelt de bedste gemakker, den bedste diæt og de bedste behandlinger.

Guds hemmelige plan.

Ester fortalte ikke nogen at hun var jøde, for det havde Mordokaj rådet hende til. Man ser her den Hellige Ånds forarbejde. Ester var kaldt til at redde sit folk ud af fjendens hånd.

Også Mose kom ind i Faraos palads, fordi han var et særligt barn. Han havde flere store kald på sit liv. Han blev undervist i at læse og skrive i Faraos palads, derfor kunne han skrive Mosebøgerne, ligeledes reddede han sit folk ud af slaveriget i Ægypten.

Gud tildelte ham loven og pagten. Alle overtrædelser af loven blev givet til Jesus Kristus, da han hang på krydset. Denne plan gennemskuede jøderne ikke. Også det var i Guds plan, fordi han ønskede at redde hele verden igennem sin søn Jesus Kristus.

Vers 15: Ester, som ikke havde forældre, var opvokset hos Mordokaj hendes onkel. Da det blev hendes tur til at træde frem for kongen, lyttede hun til eunukken Hegajs råd, og klædte sig efter hans anvisninger. Alle de andre piger beundrede hendes skønhed.

Vers 16: Ester blev ført til paladset i januar måned i kongens 7 regeringsår, og kongen elskede Ester mere end nogen af de andre kvinder.

Vers 18: Ester bliver udnævnt til dronning – kongen udråber en national helligdag til ære for Ester, og holder en stor fest for sine embedsmænd og hoffolk.

 

Vers 22: Mordokaj opholdt sig ofte i nærheden af paladset – grunden er Ester.

Det kommer ham for øre at 2 af kongens port-vægter havde lavet en sammensværgelse imod konge Xerxes. Mordokaj rapporterede til Ester som informerede kongen. Sagen blev undersøgt, og de 2 skyldige hængt. Sammensværgelsen blev optegnet i rigets krønikebog.

 

Kapitel 3: Haman – hans navn i det hebræiske sprog har tal 666 – det er nummeret på antikrist. Se Åbenbaringen kapitel 13 vers 18.

For nærmere forklaring se – Biblens numre – på min hjemmeside.

 

1 Samuel kapitel 15 –  beskriver Sauls fald som konge, fordi han ikke fulgte Guds råd og lod  Kong Agab undslippe. Samuel huggede ham senere ned.

Andre bibelvers beviser at nogle af amalikitterne alligevel undslap. Haman er muligvis efterkommer af kong Agab, men helt klart er det ikke. Det israelske folk kæmpede mange gange imod amalikitterne. Det er her, man begynder at forstå, hvorfor Gud gav disse bud om at udrydde dem.

Derfor symboliserer Haman antikrist, som vil komme til magten for kort tid før Jesus anden komme. Han kan ikke komme på verdens sene, før de troende er taget op. 2 Tessalonikerbrev kapitel 2 vers 7.

 

Vers 1 Imidlertid forfremmede konge Xerxes Haman til førsteminister. Dermed var han den øverste i riget efter kongen. Alle bøjede sig for ham, når han gik forbi, med undtagelse af Mordokaj.

Symbolsk set skal man kunne forstå, at den Hellige Ånd ikke kan bøje sig for antikrist. Denne kamp vil fortsat finde sted indtil antikrist er væk.

Bogen om Daniel viser lignende eksempler. Daniel bøjede sig heller ikke og blev kastet i ildovnen og løvegraven – Gud beviste også her, at han stod ind for sit folk, til trods for at de havde været ulydige imod ham med deres afguderi. 

Haman blev gjort opmærksom på Mordokajs holdning, hvorover han grundigt ærgrede sig. Ikke nok med det, Mordekaj havde undskyldt sig med, at han var jøde. Disse oplysninger om Mordokaj fyldte Haman med raseri og had, og han begyndte at smede planer om at udrydde alle jøder.

Amalikitternes mange krige med Israel har sikkert inspireret ham til at smede planer om at udrydde det jødiske folk.

Vers 7 – I kong Xerxes 12 regeringsår, i den første måned Nisan planede Haman gengældelsesaktion imod jøderne. Tidspunktet havde han omhyggeligt udvalgt ved at kaste terninger, med andre ord han søgte råd hos afguder.

2 Mose kapitel 12 beskriver det israelskes folks befrielse fra slaveriet i

Ægypten.  Det interesandte er at det nøjagtig er det samme tidspunkt.

 

Vers 13 – Haman får kongens tilladelse til at ombringe alle jøder i kongens rige den 28 samme måned. Han tilbyder til og med at betale for det, men det afslår kongen.

 

Kapitel 4. Så snart Mordekaj hørte hvad der var sket, flængede han sit tøj og klædte sig i sæk og aske. Derefter gik han ud i byen, mens han græd højt og hjerteskærende.

Den Hellige Ånd beder og gråner også for os og vejleder os til det rigtige

 

Vers 5 Ester sender sin hofmand Hatak til Mordekaj for at finde ud af hvad der er i vejen, og erfare den dårlige nyhed angående Hamans onde plan, og også om de 345 tonne sølv som Mordekaj havde lovet at overføre til rigets skatkammer, hvis han fik lov til at udrydde jøderne.

Vers 12: Mordekaj advarer Ester: Du må ikke tro du er i sikkerhed fordi du er dronning. Nej, du kommer til at dele skæbnen med dine landsmænd, for Gud vil have en anden plan til at redde sit folk. Hvem ved, måske er denne situation netop grunden til, at du er blevet dronning.

Vers 15. Ester sendte følgende svar tilbage til Mordekaj: Kald alle jøder i Susa sammen, så de kan bede og faste for mig i 3 døgn. Imens vil jeg og mine  hofdamer gøre det samme. Derefter vil jeg, på trods af strenge forbud, gå ind til kongen. Hvis det koster mig livet, må jeg bære min straf og dø.

Give op til selv frivilligt for Guds plan – selv om det skulle koste en livet – er i sandhed at dø til selv.

Mattæus kapitel 10 vers 38: Den der ikke tager op sit kors og følger mig er ikke mig værd.

 

Kapitel 5: Nu begynder situationen slagartig at ændre sig. En jødisk historiker beskriver senen således:

Ester ser pragtfuld ud, støttet af en hofdame går hun til kongens gemakker.

Som Ester nærmer sig kongen, er hun lige ved at besvime. Kongen rejser sig fra sin trone, går hastigt hen til Ester og rækker guldscepteret frem imod hende. Ester rører ved det og er akseptert. Kongen spørger Ester, hvad hun ønsker og lover hende hvad som helst til og med det halve af kongeriget.

 

Ester repræsenterer menighederne, hun er klædt på med sine fineste ting, de repræsenterer de åndelige gaver. Hun tager det store skridt og forlader sig totalt på kongen. Det forventer Gud også af os, ja, han vil til og med dele sit rige med os.

Vers 4: Ester inviterer kongen og Haman til en festmiddag, som hun selv har tilberedt. Meget tilfreds med sig selv går Haman derefter hjem praler over for sine nærmeste, og efter deres råd  laver han en 23 m høj galge til Mordekaj

Kapitel 6: Ser man den Helliges Ånd vejledning.

Ordsprogenes Bog kapitel 21 vers 1: Kongens tanker er under Herrens kontrol han styrer dem som vandet der ledes til en tør mark.

Kongen kan ikke sove den næste nat, derfor sender han bud efter rigets krønikebog og bad om at få læst af den. Derved opdager han at Mordekaj havde angivet de 2 portvægter som havde lavet et plot imod ham, og han finder ud af, at Mordekaj aldrig blev belønnet for denne dåd.

Vers 4: I det øjeblik konge Xerxes spørger om der er nogen embedsmænd til stede ankommer Haman. Kongen spørger ham ud om, hvordan han bedst kan hædre en mand som fortjener det.

Vers 8: Haman som tror det er ham svarer: Den kongen ønsker at hædre, skal iføres kongens personlige kåbe og sættes på kongens private hest med det kongelige våbenmærke på hovedet. Så skal en af kongens øverste mænd føre ham rundt i byen, mens han råber: sådan belønner kongen den mand han ønsker at hædre.

2 Kongebog kapitel 2 vers 13: Elisa arver Elias kåbe. Det var en stor ære

dengang at være eller arve en betydningsfuld persons kåbe.

Vers 10: Det store sjok for Haman – da kongen befaler ham at gøre det for Mordekaj.

Vers 12: Ydmyget og knust vender han hjem til sin kone Zeresj. Næsten profetisk siger hun: Du kan ikke stille noget op imod ham for han er jøde.

Hvis du fortsætter med at modarbejde ham, bliver det dig som trækker det korte strå. I det øjeblik kommer kongens hoffolk for at hente Haman til Esters anden fest.

Kapitel 7: Hamans onde plan bliver hans skæbne. Ester bekendt gør at også hun er af jødisk afstamning. Kongen bliver så vred at han at han forsvinder i parken.

Ligbleg falder Haman på knæ foran Ester, og i dette øjeblik kommer kongen ind. Det ender med at Haman bliver hængt i sin egen galge.

Den der graver en grav for andre falder selv i den.

Det var Harbona en af kongens tjener som berettede kongen om Hamans galge og Harbona var også en af dem som var sendt til dronning Vasjti i kapitel 1 vers 10. Måske var denne Harbona også jøde siden han forstod at sætte alting i bevægelse.

 

Kapitel 8: Jødernes tragedie blev herved vendt til deres sejr. Kongen giver jøderne oprejsning.

Kapitel 9: De sejrer overlegent over deres fjender.

Vers 5: I Susa alene huggede de 500 mennesker ned, i provinserne 75000. Det er sådanne situationer man har svært ved at fordøje i vores tidsalder. Kongen tillod at hans eget folk blev myrdet – de som ikke stod på jødernes side,  utænkeligt i dag. Det Gamle Testamentes Pagt – øje for øje og tand for tand.

Hamans sønner blev også hængt og det de ejede givet til Ester.

Mordekaj gjorde disse gengældeses dage til en årlig fest kaldt Purim som fejres den dag i dag. Purim betyder kaste terninger.

Mordekaj blev rigets førsteminister og kongens højre hånd. Han var højt respekteret imellem sine egne landsmænd.

 I sidste ende holder Gud  alle begivenheder i sin hånd, og vedblive at gøre det indtil alt er prøvet og forberedt til Jesus anden komme.