Ezekiel-Millenium


Ezekiel betyder Gud er stærk.

 

Så skal de forstå, at jeg er Herren – forekommer 65 gange i bogen Ezekiel.

Det sidste kapitel ender med – Herren er her.

Disse ord fører os ind i 1000 år riget, med Jesus Kristus på tronen som konge over Israel og verden.

 

Jeremiah og Daniel levede på samme tidspunkt som Ezekiel.

De 3 store profeter Jeremiah, Isaiah og Ezekiel har det samme budskab.

 

Jeremiah fokuserer mest på Gud som Fader.

Isaiah derimod på Jesus som Guds søn

 

Ezekiel var udsædvanlig stærkt brugt af Guds Ånd. Han kunne sætte sig ind i vanskelige situationer og viste folket, igennem profetiske symboler, hvilke budskab Gud havde for dem. Derigennem viser han også os, hvor stærkt den Hellige Ånd kan virke igennem mennesker.

 

Hvis vi ikke kan tro på de tegn, som Gud viste og gjorde med Ezekiel, så ville dette være en god lejlighed til at dykke ind i ordet og lære Gud bedre at kende. Guds største ønske er at redde menneske slægten fra fordærvelse.

Jesus sagde: Jeg er sandheden livet og vejen – kun igennem mig kommer i til Faderen. Johannes evangeliet kapitel 14 vers 6.

 

Ezekiel blev bortført til Babylon i året 597 BC sammen med mange andre.

Kapitel 1 vers 3 – 28: Herrens hånd kom over ham i kaldæernes land ved floden Kebar.

 

Her viser Gud Ezekiel sin herlighed – man må antage, at den unge præst var et andet menneske efter denne begivenhed, for han er fuldstændig loyal og lader sig villig bruge som budskabsbringer til folket.

 

Det er anbefalet, selv at læse beskrivelsen af de 4 skabninger som præsenterer Guds skabelse og herlighed.

De forekommer flere gange i biblen altid beskrevet på samme måde.

 

I det gamle testamente talte Gud direkte til vedkommende, men Ezekiel oplevede også Guds herlighed og følte og forstod Guds forsøg på at kommunikere med en tabt menneske slægt. Derfor er det ikke uden grund, at han fik lov til at se Guds herlighed.

 

Apostlenes Gerninger kapitel 2 – den Hellige Ånd blev givet på Pinse dagen, først til apostlene og de forsamlede, ligesom Jesus havde lovet før han blev taget op.

 

Alle, som fuld bevist har antaget Jesus Kristus og tror på ham, har den Hellige Ånd. Jesus sagde: Se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Matthæus evangeliet kapitel 28 vers 21.

Den Hellige Ånd tager også hold på os, når Gud har et budskab som skal ud – for derefter at forlade os igen – hvorimod den Hellige Ånd i os bliver.

 

Ezekiel profeterede 6 år før Jerusalem faldt.

 

Kapitel 3 – Ezekiel får i en vision besked på at spise en bogrulle.

Han oplever at det bliver sødt som honning i munden.

Det styrkede ham til at stå op til Israels folk.

Gud siger gentagne gange: De er et genstridigt folk, men de skal vide at der er en profet imellem dem. 

Vers 9 – jeg gør din pande hård som diamant hårdere end flint frygt dem ikke og lade dig ikke skræmme. 

 

Vers 17 – menneske jeg stiller dig som vægter for Israels hus.

Når du hører et ord fra min mund, skal du advarer dem fra mig.

Hvis en synder omvender sig, når du har talt til ham, skal han bevarer livet. Hvis du ikke advarer ham, vil jeg kræve hans blod fra din hånd.

Hvis han ikke omvender sig, skal han dø på grund af sin synd, men du bevarer livet.

 

I dag giver den Hellige Ånd giver os også gaver igennem drømme og visioner. Gud må så og sige forlade sig på os for evangeliets skyld.  Derfor er det ikke så underligt, at prøvelser kommer ind i vores liv.  

 

Vers 25 – du menneske du skal lægge dig i reb, så du ikke kan gå ud til dem. Jeg lader din tunge klæbe til ganen, så du bliver stum og ikke kan anklage dem, for de er et genstridigt folk.

Men når jeg taler til dem, vil jeg åbne din mund, og du skal sige til dem: Dette siger Gud Herren.

 

Kapitel 4 – Ezekiel får bud om at vise folket, hvordan Jerusalem vil blive belejret og indtaget ved at illustrere det med enkle tegn på jorden.

Han får også bud om at ligge 390 dage på venstre side.

Når han er færdig med det, skal han ligge 40 dage på den højre side.

På den måde syner han Israels og Judas skyld med 1  dag for hvert år.

 

Det var hårde betingelser for Ezekiel, men det viser også, hvor meget Gud ønskede at komme til rette med det folk, han har udvalgt til at sende sin eneste søn til for at redde verden for kommende undergang.

 

Kapitel 33 vers 30 – du menneske dine landsmænd sidder langs murene

og i døråbningen og taler om dig, de siger: Kom dog og hør hvad Herren siger. Ezekiel var uden tvivl bekendt som Guds mellemmand.

 

Lige meget hvor i verden der er og har været krig og elendighed,

vi gør Gud en stor tjeneste ved at stå ind i bøn for alle de uretfærdige ting som følger med. Engle vil blive sendt ud til at hjælpe.

 

Daniel stod også ind for sit folk i bøn, da han opholdt sig i Babylon. Gud viste ham med mange tegn, at folket ville vende tilbage på et senere tidspunkt. Ikke nok med det Gud viste ham også hvad der måtte ske igennem tiderne, før hans søn kunne komme anden gang. 

 

Gud viste Daniel i store træk verdens historie.

 

For at kunne forstå tallenes betydning i Guds åsyn, er det nødvendigt at studere og sammenligne dem, med de ting som skete op igennem tiderne.

En ting er sikkert, Gud planede vores tid fra begyndelsen til enden med år måneder og dage. Han siger: Jeg er Alfa og Omega, han som er og som var og som kommer, den Almægtige.

 Der kommer en dag hvor Guds slutter denne tid med en ny begyndelse, det er alt sammen skrevet ned, fordi Gud vil vi ved besked.

 

Gud begynder at gå til rette med folket

 

Kapitel 5 vers 5 – dette siger Gud Herren: Det er Jerusalem som jeg lagde midt på jorden med lande rundt om.

 

Uden tvivl var det sådan fra begyndelsen, jorden var flad i et stykke.

Først efter Noahs flod dristede kontinenterne fra hinanden.

 

Kapitel 28 vers 12 – du var seglet på fuldkommenhed fyldt med visdom og fuldendt skønhed, du var i Eden i Gudshaven

Vers 14 – du var en salvet Kerub, jeg gjorde dig til beskytter, du var på gudebjerget, du vandrede blandt funklende sten.

Vers 15 – du var udtalelig i din færd fra den dag du blev skabt til der blev fundet uret hos dig.

 

I haven af Eden spadserede Gud,

han gav kun et eneste advarende bud.

Spis ikke af træet af godt og ondt,

Det tjener jer ikke og er ikke sundt.

Slangen Lucifer sig gemte bag træet,

af højmod han faldt nu med synd belavet.

Han selv ville være ligesom Gud,

han derfor faldt og blev smidt ud.

Af engle ham fulgte en tredje del,

som Vorherre ikke tjene vil.

Nu må Adam og Eva også gå,

de smagte på frugten og ondt de så.

Snart er adskillelsens tid til ende,

i tusind år riget alt til godt sig vil vende.

Hvor frelser selv vil regere med stærk hånd,

vi alle vil have den rigtige rette ånd.

Vi vil leve og tjene hinanden tusind år,

for til sidst ind i evighedens rige at gå.

Alt dette er skrevet ned, Vorherre vil vi ved besked.

 

Det blev begyndelsen til en kosmisk krig som endnu ikke er til ende.

Gud prøver stadigvæk Adams børn, for at se om de vil følge ham.

Tilgivelse er der sørget for igennem Jesus Kristus som et frit valg.

 

Kapitel 5 vers 6 – den (Jerusalem) trodsede mine love mere end landene rundt om.

Vers 12 – fordi du gør min helligdom uren med alle dine afskyelige guder, derfor vil jeg bruge ragekniven uden barmhjertighed og skånsel.

 

Kapitel 8 – Herrens hånd kommer over Ezekiel, griber ham i håret og løfter ham op imellem himmel og jord og bringer ham i en vision til templet i Jerusalem.

Vers 10 og 11 – Ezekiel så alle mulige billeder af ækle kryb og kvæg af Israels afguder. 70 af Israels ældste var der hver med sin røgelse brænder i hånden.  

 

Israels folk var udvalgt til at bære Guds herlighed.

Den boede hos dem i det inderste i templet.

Gud talte til folket igennem en profet eller præst.

Folket syndede svært ved at vende sig til fremmede guder – Gud kan ikke tolerere denne handling, han er hellig.

 

Kapitel 11 vers 17 – jeg bringer jer tilbage fra de lande hvor i er spredt, og jeg giver jer Israels land igen. 

Vers 19 – jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre.

 

Det er svært at forstå – men tilsyneladende var folket så fordærvet, at Gud ikke kunne redde dem, kun få overlevede. Dem samler ham igen på et senere tidspunkt og giver dem et nyt hjerte og en ny ånd.

 

Gud er meget personlig og har aldrig opgivet håbet om at redde en tabt menneske slægt. Han er også en hellig Gud, som ikke skal vanæres med menneskers afgudsdyrkelse og fordærvelse.

 

Kapitel 9 vers 3 – Herren råbte til en som var iført en linneddragt og havde en skrivetavle på hoften.

Uden tvivl en engel nogen ligner almindelig mennesker. Ezekiel beskriver ham også som en mand.  

Englen får besked på at gå ud i byen og sætte et kryds på panden, på dem som sukker og stønner over alle de afskyelige handlinger som begås der.

 

Til andre engle sige han: Gå bagefter ham i byen og hug ned uden skånsel og barmhjertighed alle mænd kvinder børn gamle og unge men, ingen som har et kryds i panden må i komme nær.

 

Gud kender hvert menneskes handlinger helt fra begyndelsen.

 

Kapitel 10 vers 18 – Herrens herlighed forlader byen.

 

Åbenbaringen kapitel 1-2-3- Jesus besked til de 7 menigheder i Asien som repræsenterer menighederne op igennem tiderne.

Det som skete til Jerusalem, vil også ske til de forskellige menigheder.

Der kommer en dag, hvor Jesus vil dømme, hvad vi gjorde med evangeliet.

 

Kapitel 11 vers 24 – Ånden løfter Ezekiel op og bringer ham tilbage til Kaldæerne. Der fortæller ham dem, alt hvad Herren har vist ham.

 

Ezekiel blev flyttet fra et sted til et andet, udenfor det vi kalder tid.

Gud har indført tid, og han er også herre over den. 

 

 Op til kapitel 24 har Gud, igennem Ezekiel som mellemmand, en hel del at meddele folket.

 

Kapitel 24 vers 15 – Ezekiels hustru som et tegn.

Ezekiel får en udsædvanlig hård besked, hans hustru vil blive taget fra ham, og han skal ikke sukke og klage over hende.

Vers 18 – om morgenen talte jeg til folket, og om aftenen døde min hustru.

 

Jerusalem døde samme dag – det var også tegnet.

Gud elskede Jerusalem, som Ezekiel elskede sin hustru.

Vers 19 – da sagde folket til mig: Fortæl os dog hvad det betyder.

Vers 21 – Herrens ord til Ezekiel – jeg vil vanhellige min helligdom og jeres stolte styrke, jeres øjnes lyst, jeres hjertes længsel.

Jeres sønner og døtre som i har svigtet skal falde for sværdet.

Vers 26 til Ezekiel – den dag der kommer en flygtning og fortæller dig, hvad der er sket, skal din mund åbnes, og du skal ikke mere være stum.

 

Dette skulle overbevise os om, at Gud altid vil give os et tegn før noget alvorligt sker. Spørgsmålet er, om vi er i stand til at modtage det eller i det hele taget interessere os for, hvad Gud har at sige.

Da Gud har gode planer for os, vil vi altid have tid til at omvende os.

Det var også tilfældet med Israels folk.

Det betaler sig ikke at overse Guds eksistens. Der vil komme en dag, hvor djævlen for lov til at prøve os, og han mener det ikke godt med os.

 

Kapitel 25 til 33 – Gud går til rette med de omkringliggende lande.

Tyre, Libanon og Egypten er specielt nævnt.

De symbolisere vores ego – djævlen og de ting han frister os med.  

 

 Kapitel 34 vers 4 – Guds version af de øverste i Israel.

De svage har i ikke styrket, de syge har i ikke helbredt og de kvæstede har i ikke forbundet, de bortkomne har i ikke ført tilbage, de vildfarne har i ikke ledt efter og de stærke har i underkuet med vold. Mine får er blevet spredt, fordi de er uden hyrde, og de er blevet til føde for vilde dyr. De er blevet spredt og flakker om i alle bjergene på alle høje bakker, over hele landet er mine får blevet spredt, og ingen søger eller leder efter dem.

Vers 8 – mine hyrder har ikke ledt efter dem, de har vogtet sig selv i stedet for mine får.

Vers 10 – Jeg afsætter dem som fårehyrder, de skal ikke længere vogte sig selv.

 

Mon ikke dette ligner en korrupt regering med udnyttelse og bestikkelse af et helt folk som er ved at gå under. Sådanne eksisterer også i dag. 

 

Gud ser ind i fremtiden og siger: Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde.

Vers 22 – Jeg vil dømme imellem dyrene ( Gud vil være vores dommer )

Vers 24 – jeg Herren vil være deres Gud og David deres fyrst.

 

I virkeligheden længes Gud efter at leve sammen med os.

 

Kapitel 37 – Herrens Ånd fører Ezekiel i en dal fuld af tørrede knogler.

Vers 10 – da jeg profeterede som han (Gud) havde befalet mig, kom livsånden i dem, så de blev levende. De rejste sig op en umådelig stor hær.

 

Vers 12 – du skal profetere og sige til dem: Dette siger Gud Herren:

Mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land.

Vers 14 – jeg giver jer min Ånd, så i bliver levende og lader jer bo i jeres land. Så skal i forstå at jeg er Herren.

 

1 Korinter brev kapitel 15 vers 51 – se jeg siger jer en hemmelighed –

vi skal ikke alle sove hen, men vi skal forvandles i et nu på et øjeblik . Ved den sidste basun for basunen skal lyde og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

 

Alle som fuld bevidst har modtaget Jesus Kristus har også hans Ånd – den Hellige Ånd. Hvis vi er i live, når Jesus kommer anden gang, slipper vi for at dø.  

 

Det er en god nyhed når man lever i en urolig usikker verden.

 

Efeserne kapitel 4 – Det er Guds ønske at forene os igennem sin Ånd til et legeme som funktionere med forskellige kald og gaver, så hans Herlighed altid kan være i vores midte.

 

Kapitel 38 vers 14 – Ezekiel profetere til Gog – Dette siger Gud Herren:

Den dag mit folk Israel bor trykt, bryder du op og rykker ud fra dit land i det yderste nord, du og de mange folkeslag som er sammen med dig, alle til hest en stor skare en mægtig hær. Som en sky trækker du op imod mit folk Israel og dækker landet. Når tiden er inde skal det ske.

 

Ezekiel profetere til Rusland som kort før Jesus anden komme, vil komme imod Israel sammen med mange andre nationer.

 

Kapitel 39 vers 4 – Guds svar til Gog (Rusland) på Israels bjerg skal du falde du og dine tropper og de folkeslag som er sammen med dig. Jeg giver dig til føde for de vingede rovfugle og vilde dyr. På åben mark skal du falde. Jeg har talt siger Gud Herren. 

 

Gud henviser til Åbenbaringen kapitel 16 vers 13 – og jeg så at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder der så ud som frøer, de er dæmon ånder, og de gør tegn.

De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Guds den Almægtiges store dag.

Vers 16 – og han (Gud) samlede dem på det sted som på hebraisk hedder Harmagedon.

 

Man ser her, at satan kupere den treenige Gud.

Den falske profet, dyret og dragen. Den dag vil blive deres undergang.

 

Kapitel 39 vers 8 – det indtræffer og det skal ske siger Gud Herren.

På Israels bjerge skal du falde du og alle dine tropper.

Det er den dag jeg har talt om.

Vers 10 – Indbyggerne i Israel skal drage ud og de skal tænde bål og brænde våbnene i 7 år.

Vers 12 – ligeledes tager det 7 måneder at begrave ligene af de dræbte.

 

Alt dette er skrevet ned for 2500 år siden cirka. Det er så længe siden, at vi næsten ikke kan tro på det. Det er endnu ikke sket, men det vil altså ske, fordi Gud lyver ikke. Hans ord gælder for evig og evigt.

 

Kapitel 39 vers 29 – Jeg vil aldrig mere skjule mit ansigt for dem, for jeg udgyder min Ånd over Israels hus, siger Gud Herren.

 

Ezekiel kapitel 40 – beskriver det nye tempel efter nøjagtige mål, som nationerne vil hjælpe Jesus Kristus at bygge i tusind år riget.

 

Esajas Bog kapitel 4 vers 5 – så skaber Herren over hele Zions bjerg og festforsamligen en sky om dagen og en rygende flamme ild om natten.

For over alt Guds Herlighed skal være et dække.

 

Kapitel 43 vers 5 – Herrens Herlighed fyldte templet.

Vers 7 – dette er det sted hvor min trone skal stå og mine fødder hvile.

Her vil jeg bo iblandt israliterne til evig tid, og israelsk hus skal ikke længere gøre mit hellige navn urent.

 

Kapitel 44 vers 15 og videre – regler for levitpræsterne.

 

De bud, som Moses fik på bjerget angående tjeneste i templet, bliver igen indført i tusind år riget med ofringer og røgelse.

Jerusalem vil tjene nationerne som vil komme årligt for at ofre og modtage vejledning af Jesus Kristus, herre over Israel og verden.

Konge David vil være fyrst i Israel til den tid.

Vi vil også have opgaver – nationerne vil ikke overalt have hørt det gode budskab evangeliet. Det vil blive en del af vores opgave. 

 

Kapitel 48 vers 35 – hele vejen rundt måler byen, det må være tempel området, 18000 alen, cirka 9 km og byen skal for fremtiden hedde Herren er her.

 

Hvad vi har modtaget i tro i dag bliver realitet en dag – den Almægtige vil bo imellem os og vi vil se ham ansigt til ansigt.