Forstå forskellen imellem det gamle og nye testamente


4 Mosebog.

 Kapitel 1 – Mandtal over alle våbenføre mænd over 20 år.  Israels første folketælling.

Senere blev Jesus fødsel linket til folketællingen.

Man kan derfor godt forstå at Gud ikke synes om konge Davids egen ide om at indføre folketælling til krigsførelse.  

Gud selv skulle have indført den regel.

David bliver også straffet for det.

Vi har fået Jesus Ånd – den Hellige Ånd.

Se Efeserbrevet 6 -11: Tag hele Guds rustning på, så i kan modstå satans lumske angreb. Vi strider ikke imod mennesker, men imod magter og myndigheder, imod de onde hersker i den usynlige verden.

Det skal forstås sådan, at vi kæmper i bøn med Jesus Ånd, imod den indflydelse Satan stadigvæk har her på jorden, fordi Adam og Eva lod satan forføre dem.

Vi kæmper ikke imod de åndelige mægte i verdensrummet, dem tager Gud sig af. 

Fra begyndelsen gav Gud menneskeslægten jorden, ikke verdensrummet. 

Det kan være farligt at kæmpe i bøn imod mægter i verdensrummet – med mindre vi har fået det kald af Jesus personligt.

Gud sender sine mægtige engle til de opgaver.

Se bogen Daniel: kapitel 12: Mikael er den store leder af englehæren, som kæmper for nationerne.

  

Kapitel 3 – 12. Præste-tjensten.  Jeg anerkender levitterne som erstatning for de førstefødte sønner blandt Israels folk. For siden den dag jeg dræbte Ægyptens førstefødte sønner, har Israels førstefødte sønner og dyr tilhørt mig. 

Igen en universel lov, som gælder i at evighed, og som Gud selv respekterer.

 

Kapitel 8 – 18. Jeg overdrager Levitterne til Aaron, de skal på folkets vegne udfører deres hellige opgaver i Tabernaklet, og bringe folkets ofre til soning for deres synder. Da skal Israels folk ikke rammes af plager, sådan som det ville være tilfældet hvis almindelige mennesker gik ind i Tabernaklet.

 

Romerbrevet kapitel 6 – Syndens magt er brudt.

Åbenbaringen kapitel 1-6.  

Han Jesus har gjort os til konger og præster for hvor Gud og Fader, fordi har tog al synd på sig ved korsfæstelsen.

Vi er skabt til samvær med Gud. Ham alene tilhører vores hjerter, Han kender hvert menneskes hemmeligste tanke. Ham alene tilhører al hengivenhed og tilbedelse.

 

Kapitel 6 – Nasiræer løftet. Gud har en særlig måde at føre slægter videre på. Jesus Kristus er Guds førstefødte i himlen og på Jorden. Han blev menneske, og var den første til at opstå fra de døde. Fordi Han var den førstefødte, kunne Han redde alle som var født før og som bliver født efter opstandelsen.

På grund af Nasiræer løftet som gælder for alle og enhver, kunne Gud holde sit løfte og samtidig gøre en undtagelse med profeten Samuel, på et tidspunkt hvor det ikke stod godt til med præste-tjensten. Samuel er ikke fra Levitter Stammen.   Man ser hvordan Gud forud har planet alting i detaljer.

Se 1 Samuel kapitel 2.

Denne lov gælder også for os i dag, man kan selv afgøre hvor meget eller hvor lidt man vil gøre ved troen, om man vil være kaldt til præste-tjenste i det evige rige.  

 

Kapitel 4 – Arbejdet med Tabernaklet når de skulle flytte.

Det repræsentere praktisk arbejde som hører med til livet, hver med sin gave.

Det blev rammen om Tabernaklet hvor Gud kom ned og mødtes med Mose og folket.

  

Gud gav mange forskellige bud, for folket til at tjene en hellig Gud.

Som skulle komme på jorden ned og forenes med verden i al evighed.

Han blev den førstefødte af mange, lovpris Vorherre med mange sange.

Han tog al verdens synd og skam, al ære tilhører Ham.

 

Den førstefødt er min – Han er den rette vin.

I andre skal plantes ind – det er hvad jeg har sind.

 

 4 Moses kapitel 16. Koras oprør

 Kora var en af levitterne. Sammen med lederne fra folket og 250 andre levitter, stillede de Mose til regnskab. De Beskyldte ham for at stille sig over de andre, med den begrundelse at de alle var lige hellige. Et rammende punkt som ikke passede. Mose var kaldt af Gud til at lede folket og Gud havde bevist, at Han var med Moses med store undere og mirakler.

 

Enhver Guds tjener og leder i dag, skulle også vide at de er kaldt til deres opgaver.

 Det hele eskalerede – Gud beviste Mose og Aaron for hele folket at levitternes oprør ikke var Hans plan. Resultatet var en skræmmende katastrofe. For øjnene af Moses og Aaron samt hele folket blev først lederne af oprøret slugt op af jorden som åbnede sig – derefter kom Gud efter resten med fyr og flamme og brændte dem og deres familie levende op. 

Gud agtede nøje på, at Hans befalinger blev fulgt, i tiden hvor folket levede under budene. Gud mente helt nøjagtig hvad Han sagde.

På grund af disse katastrofer og andre urimelige ting i vores øjne, er der mange som ikke tror på det Gamle Testamente. 

Men de er grundlaget for det Nye Testamente,

som Gud selv personligt kom og fuldfyldte i Jesus Kristus. Han er også den som til sidst vil dømme alle levende og døde, fordi han har al magt på jorden, verdensrummet og himlen. 

Mattæus 13.30.

I dag lader Gud godt og ondt vokse op side om side ligesom ukrudt i en kornmark. Først til tidernes ende sortere han ukrudtet fra og brænder det. 

Ende resultatet er det samme – forskellen ligger i, at vi lever i en tid hvor vi har chancen for tilgivelse, og også til at finde ud af, hvad vi vil følge. 

Vi kan vælge Jesus Kristus som redder.

Hvis vi ikke har valgt, har vi valgt alligevel.

 

Der er en kraft på jorden her, som desværre mange overser.

Han har et navn Han har et kald, Han redder eller bringer til fald.

 

Kapitel 17.  Gud beviser med Aarons blomstrende stav, hvem Han har udvalgt til ledder for et måbende folk. Staven bliver opbevaret foran alteret som påmindelse om deres oprør.

 

Vi har alle et kald og en opgave i livet. Gud overlader ikke noget til tilfældighederne. Vi er alle kaldt til at regere med Kristus. Med disse stærke påmindelser, skulle der ikke være tvivl om at få livet i orden før det bliver for sent.

 

Hvor kære Gud Fader til alle har skabt os til det vi er kaldet

At være et med Hans søn og dele den samme løn

Lovet til alle og enhver fordi Han har os kær.

 

Inges digte