Guds faderhjerte


Hosea – Guds kærlighed og barmhjertighed.

 

Hosea levede i det ottende århundrede under Uzziahs, Jotham, Ahaz og Hezekiahs dage. Han har højst sandsynlig profeteret i mindst 38 år, selv om der ikke er skrevet meget om ham. Han var den eneste profet som kom fra det nordlige rige Israel, og hans profetier er primært rettet mod dette rige. Israel blev opdelt i to Judah og Israel efter Konge Salomon døde.

Gud reder på grund af hans kærlighed og medfølelse, og fordi han tilgiver os vores utroskab. Hoseas levede sit liv symbolsk for Herren, ved at vise profetierne for folkets øjne, alt efter som han blev instrueret af Herren. 

Dengang talte Gud eller en engel direkte til profeterne, fordi den Hellige Ånd endnu ikke var udgydt over alle. Den Hellige Ånd kom over vedkommende i det øjeblik han profeterede. Konge David siger et sted: Tag ikke den Hellige Ånd fra mig.

Gud taler også til os i symboler i dag. Den Hellige Ånd blev udgydt på pinsedagen.

I Apostlenes Gerninger kapitel 2 siger Peter: Vi skal se drømme og visioner – derud over har vi også ordet til at instruerer og lære os hele vejen igennem livet. 

 

 

Kapitel 1 vers 3: Hosea tog Gomer en skøge til sin kone, og hun fødte ham en søn. 

Herren sagde: Navn ham Jezreel, for jeg vil straffe Jehus hus for Jezreels blodudgydelse og sætte en stop til Israels hus.  

 

Vers 6: Gomer blev igen gravid og fødte en datter. Herren sagde: Navn hende Lo-ruhamah, for jeg vil ikke længere have medlidenhed med Israels hus og tilgive dem igen. 

 

Vers 8: Da hun havde fravendt Lo-ruhamah, blev hun gravid med en søn. 

Vers 9: Herren sagde: Navn ham: Du er ikke mit folk, og jeg er ikke din Gud.

 

Gud dømmer folket på grund af mistet fællesskab og afguder dyrkelse. 

Kongen såvel som folket ignorerede Guds love. 

 

5 Mosebog kapitel 8 vers 10: Når du har spist og er tilfreds, skal du velsigne Herren din Gud for det gode land, han har givet dig.

Vers 19:  H vis du glemmer Herren din Gud og går efter andre guder og tjener dem og tilbeder dem, vidner jeg imod i dag, at du vil omkomme.

 

2 Korinter kapitel 10 vers 5 – Det Nye Testamente: Alt trodsigt som rejser mod kundskaben om Gud, nedbryder vi og tager enhver tanke fanget til Guds viden.

 

Begynder man at ignorere Gud, bliver man kritisk, og depressioner sniger sig ind.

Det igen åbner døre for dæmoniske mægte som kan gøre livet svært.

Selv om folket så og sige har forladt eller glemt Gud, opgiver han dem ikke men følger dem igennem deres fornedrelse til genoprettelse og fællesskab.

Også i dag i det Nye Testamentes tid giver Gud os tid og mulighed til at vende sig til ham. Kristus betalte prisen på krydset for det Gamle såvel som det Nye Testamente. 

Kapitel 2 vers 8: Hun, Israel ved ikke, at det var jeg som gave hende korn ny vin og olie sølv og guld, som de anvendte til offer gaver for Baal. 

 

Vers 9: Jeg vil tage mit korn tilbage, når høsten kommer og den nye vinstok i min sæson. Jeg tager også tilbage mit uld og mit linned. 

Jeg vil straffe hende for hendes Baals dage. Hun smukkede sig med sølv og guld og fulgte sine elskere. 

 

Man kunne sammenligne denne tidsalder til den beskrevet i 

Åbenbaringen kapitel 3 vers 15 – hvor Jesus dømmer Laodicia kirken:

Jeg kender dine gerninger, at du er hverken kold eller varm.

Vers 16: Fordi du er lunken, vil jeg spytte dig ud af min mund.

Vers 20: jeg står ved døren og banker på, hvis nogen hører min stemme og åbner døren kommer jeg ind og spiser sammen med ham.   

 

Kapitel 2 vers 14: Jeg vil lede hende ud i ørkenen og tale venligt til hende.

Vers 19: Jeg vil tage dig til mig i retfærdighed med kærlighed og medfølelse.

 

Her ser vi Guds nåde, som det var før, sådan er det også nu. Hvis vi anerkender Gud og prise ham for hans godhed og kærlighed til os, ville mange katastrofer ikke ske.

 

Kapitel 3 vers 1: Det er svært at forstå, men Hosea får besked på at gifte sig anden gang. Han købte sig til den anden kone, som er gift og som er en skøge, for 15 homer af sølv og en halv homer byg.

 

Vers 3: Hosea siger: Du skal bo hos mig i mange dage og ikke have nogen mand.

Du skal også være uden konge ofre eller Epod.

 

Det andet ægteskab symbolisere Israel. Gud har ikke opgivet hende, men han isolere hende fra at besøge templet og også fra ham selv.

 

Kapitel 4: Alle synder i landet er nævnt, næsten alle som mennesker er i stand til at begå på det tidspunkt. Også markens dyr, himlens fugle og fiskene i havet lider under folkets synder.

 

Vers 6: Mit folk går til grunde på grund af mangel af viden.

 

Kapitel 6: Gud begynder at tale om Efraim og Judah. 

Vers 4: hvad skal jeg gøre med dig Efraim, og hvad skal jeg gøre med dig Judah?

 

Disse to lande symbolisere to nationer eller børn, som Gud ikke ved, hvordan han får dem bragt tilbage, undtagen med straf og disciplin til omvendelse.

 

Kapitel 7: Efraim blender sig med nationerne og symbolisere derfor verdens nationer.Vers 14: De søger mig ikke fra hele deres hjerte.

 

Fra Judah opstår en konge, Jesus Kristus, efter Guds pagt med David. 

Det er her problemerne bliver tydeligt. Det var nødvendigt, at en konge ovenfra skulle komme og betale prisen for al verdens ondskab og for at redde mennesket tilbage til fællesskab med sin  Gud og skaber. 

 

Kapitel 8: Israel høster hvirvelvinden. 

Kapitel 9: Epfraim straffet.

Gud beskæftiger sig også nationernes synder.

 

Gud taler symbolsk til nationerne og korrigere samtidig Israel. Der behøves bibel indsigt i Guds ord, for at forstå hvad den Hellige Ånd taler igennem en gammel profet. De mange symboler skaber ofte tvivl om, hvordan det Gamle Testamente skal udlægges.

 

Man kan spørge sig selv, hvorfor gemmer Gud sig på en anden planet, hvorfor kommer han ikke ned på jorden og rydder op. Det gør han også når tiden er inde.

Lucifer eller satan har også fået en tid, og Gud tillader at prøve os på  forskellige måder. Det står skrevet, at vi vil blive prøvet, men også at vi bliver ikke prøvet ud over vores grænser. 

Gud sætter først sin trone imellem os, når satan for altid er ryddet ud af vejen.

 

Kapitel 10 vers 12: I skal så i retfærdighed, og  i skal høste i troskab, i skal bryde ny jord. Tiden er inde til at søge Herren, så han kommer og lader retfærdighed regne over jer. 

 

På det tidspunkt begynder folket at lytte til, hvad der siges til dem igennem Hosea. Man kan genkende Guds faderhjerte i profetierne fra Hosea. 

Gud ønsker ikke at nogen skulle gå tabt, men den frie vilje hos os mennesker er et problem, Gud viser os vejen tilbage til helhed og samvær med ham. 

 

Kapitel 11 vers 1: Da Israel var ung, elskede jeg ham. Ud af Egypten kaldte jeg min søn.

Vers 8: hvordan kan jeg opgive dig Efraim, hvordan kan jeg overgive dig Israel.

 

Kapitel 12 vers 10: Jeg har talt igennem profeterne, jeg har givet mange visioner og igennem profeterne og jeg har givet lignelser.

 

Kapitel 13 vers 11: Jeg gave dig en konge i min vrede og tog ham væk i min vrede. Henvisning til konge Salomon – Gud følte sig afvist af sit folk.

 

Hosea viser os, at Gud ikke opgiver sine børn, hvis ikke de afviser ham. Selv om vi blev en falden menneskeslægt, har det altid været i Guds plan at redde os tilbage, fra hvor vi faldt.  

 

1948 blev Israel etableret. 1950 begyndte folket at vende tilbage, og det gør de stadigvæk i dag. Samtidig begyndte en større vækkelse af kristne rundt om i verden. Evangelister, præster, lærer og profeter blev kaldt til at stærke og styrke de mange nye kristne. På det tidspunkt havde Gutenberg fundet en vej til at trykke skrifter på papir. Det åbnede døren til bibler på mange forskellige sprog rundt om i verden. I dag er biblen den mest læste bog i verden, og Guds ord har også spredt sig rundt om i verden.