Haggaj


Haggaj.

 

Haggaj betyder festlig, det hentyder til, at han højst sandsynlig blev født på en på en af de vigtige jødiske fester.

Bogen har kun 2 kapitler og hører til en af de korteste bøger i biblen. Haggajs nedskrevet profetiskes tjeneste varede kun 3 måneder, men den kunne have varet meget længere.

 

Baggrundhistorie.

Konge Kyrus fra Persien, i dags Iran, erobrede det Babyloniske imperium i året 538 før Kristus. Kyrus udstedte en lov, som gjorde det muligt for folket at vende tilbage til Jerusalem, for at genopbygge templet. Anført af Zerubbabel rejste 50.000 jøder tilbage og begyndte at genopbygge templet i Jerusalem.

 

Bogen Ezra kapitel 3 vers 8 – 10:  Cirka 2 år senere var grunden til templet færdig, og folket fejrede begivenheden under jubel og stor glæde. Det vækkede hos samarierne og andre nabo lande mistillid, fordi de frygtede religiøse og politiske implikationer, når templet var genopbygget. De formåede at modsætte sig projektet, indtil Darius den store til Persien blev konge.

 

Haggajs profetiske budskab gælder et ulydigt folk. Det gik ud på, at få dem til at forstå Guds budskab, formål og velsignelse til genoprettelse af templet, før Jesus Kristus første komme til sit folk.

 

Sammenligner man Guds kald til det jødiske folk i dag og før i tiden, så er det, den samme historie om igen, til trods for flere tusind års forskel.

Havde folket forstået deres kald til at vende tilbage til Israel, efter Belford erklæringen i 1917 bekræftet i San Remo 1920, havde mange, højst sandsynlig, undgået døden i Ausswitz under Hitlers regime.   

Besatte områder, af England og Frankrig af Israels lovet land, blev fordelt til andre lande, men det kunne havde været undgået, havde folket handlet tidligt nok.

Det er områder, som er diskuterede emner i dag, men som er lovet til Israel efter biblen.

 

I dags politiske hotspot er Mellemøsten. Israel er tvunget til at beskytte sig selv fra alle sider. Hvad modstanderne skulle være opmærksom på er, at ved at kæmpe imod Israel, kæmper de imod Gud selv. 

 

Kommer der en dag, hvor det ikke er muligt for Amerika at understøtte Israel militærisk, vil lande som Rusland, Iran Tyrkiet og Libyen prøve at angribe, deres motiv er olie og gas.  Det er skrevet de kommer for at stjæle og røve bytte. 

Israel har i dag meget store olie reserver i middehavet.

Når dette sker, bliver det tidspunktet til den sidste store verdens krig, før Jesus anden komme til sit folk og til verden. Jesus selv vil gøre en ende til dem som kommer imod Israel. 

 

Haggaj kapitel 1 vers 1: Herrens ord kom til Haggaj og Zerubbabel, Judas guvernør, og Joshua ypperste præsten:

Folket siger – tiden er ikke inde til at bygge Herrens hus.

Vers 3: Haggaj begynder en dialog imellem Gud og folket, for at få dem til at begynde med genopbygning af templet. 

 

Gud havde prøvet, på forskellige måder, at få folkets opmærksomhed. 

Vers 4 og videre – Tiden var inde for jer at bo i panelerede huse, mens Herrens hus lå øde. 

Overvej – du såede meget men høstede lidt.

Hvorfor søgte i ikke Gud i vanskelige tider? I stedet for at sige: Tiden er ikke inde for templet til at blive genopbygget.

 

De tvivlede på Guds ord og begyndte at resonere  imellem dem selv. Det var den gamle historie om igen.

Gud havde ført dem ud af Egypten med store tegn og under,

men da de skulle indtage det lovede land, tvivlede de på Guds ord, fordi landet var beboet af kæmper, efterkommere af de faldne engle beskrevet i 1 Mose kapitel 6.

Kæmperne blev årsagen til syndfloden – nogle overlevede, for man ser dem andre steder som for eksempel David og Goliat.

Kun 2, ud af et folk på måske 1 million eller mere, kom ind i landet. Joshua, som leder for den næste generation, blev den som indtog landet. 

Besiddelsen af Kanaan blev forsinket med cirka 40 år.  

 

Gud skrev Israels historie, i dags bibel, for at verden kunne lære, hvordan Gud omgås os mennesker i de forskellige situationer i livet.  

De løfter, som Gud gav folket dengang, er også for os i dag, og med den Hellige Ånd som vejleder, står vi ikke alene.

 

1 Korinter brev kapitel 2 vers 14 – 15: Det naturlige menneske accepterer ikke åndelige ting, det er dårskab for ham, og han kan ikke fatte det, for det bedømmes efter Åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt.

 

Denne visdom er et stort kapitel. Et andet sted hedder det: Vi er i verden men ikke af verden – dermed menes, vi er himmels borger bestemt for en anden verden.

 

Når Gud planer noget vigtigt, begynder fjenden at modstå,

hvilket igen vidner om, at han også er i live og influere folks handlinger.

 

I det Gamle Testamente var folket forpligtet til at holde loven med de forskellige bud. Derigennem blev de ledet og beskyttet. Gud havde altid en profet til at advare dem og vise vejen.

I det Nye Testamente kan vi modtage den Hellige Ånd, når vi vedkender Jesus som vores redder der tog al synd på korset.

Biblen siger alle har syndet.

Det Gamle Testamente er opfyldt i det Nye Testamente.  

 

Kapitel 1 vers 7: Haggajs dialog med folket førte til at de genoptog arbejdet med templet.

Vers 7 – siger Haggaj til folket: Gå op på bjerget, tage træ og begynd at genopbygge templet, så jeg kan blive glad og glorificeret siger Herren.

Vers 13 – siger Herren til Haggaj: Jeg er med dig.

Vers 14: Herren vakte ånden I Judahs statsholder Zerubbabel og ypperstepræsten Joshua og alle de der var tilbage af folket, og de begyndte arbejdet på Herrens hus.

 

Uden tvivl var Haggaj et vigtigt instrument i Herrens hånd, til at få folket overbevidst, til genoptagelse af arbejdet med templet.

 

Kapitel vers 3: Herren spørger folket: Er der nogen, af jer der er tilbage, som har set dette hus i dets tidligere herlighed?

Hvordan er det, som i nu ser? Ser det ikke ud af ingenting?

Vers 4: Fat mod Zerubbabel, siger Herren, fat mod ypperstepræst Joshua, fat mod landets folk siger Herren.

Gå i gang for jeg er med jer, siger hærskarens Herre.

 

Vers 5: Det var den pagt jeg sluttede med jer, da i drog ud af Egypten.

Kapitel 2 vers 6: Det varer kun kort tid, så vil jeg få himlen og jorden til at skælve igen, havet og det tørrede land.

Vers 7: Jeg vil få folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte, jeg fylder dette hus med herlighed, siger Herren.

Vers 8: Sølvet og guldet er mit.

Vers 9: Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere, siger Herren, på dette sted giver jeg fred.  

 

Herren taler om 2 rystelser, for han siger: Jeg vil ryste jorden og himlen endnu engang.

Herren ser forud i tiden, når fred er etableret på jorden under Jesus Kristus regeringsperiode. Nationerne vil bringe deres rigdomme til Jerusalem og hjælpe til med at bygge det største og herligste tempel nogensinde.

 

Ezekiel kapitel 40 og fremover – beskriver det sidste store herlige tempel i årtusindriget, hvor Jesus Kristus vil regere på jorden. Det vil blive det sidste tempel for alle tider, for når alt bliver gjort nyt, som vi kan læse om i bogen Åbenbaringen, vil Gud selv bo iblandt os. Derfor vil der ikke være behov for et tempel, fordi der er ingen synder mere.

Så længe der er syndige mennesker som bruger frelse, vil der være en påmindelse om hellighed og tilgivelse igennem korset ved Jesus Kristus.  

 

Kapitel 2 vers 15 og fremover – lover Herren igennem Haggaj at velsigne dem fra den dag, de er færdige med templet, og minder dem derved om, at han tilbage holdte sin velsignelse på grund af deres ulydighed.

 

Vers 22 – beskriver slaget ved Armageddon med Jesus Kristus tilbagevenden for at redde folket og verden.   

Vers 23 – på den dag erklærer Herren, vil jeg tage dig Zerubbabel, jeg vil gøre dig til en signet ring, for jeg har valgt dig.

 

En signet ring repræsenterer royalty. Zerubbabel vender tilbage med Kristus og de hellige for at regere på jorden.