Isak Jakob josef.


Gud trækker en rød tråd hele vejen igennem biblen. Denne røde tråd er hans søn Jesus Kristus. Vi hører om ham i haven Eden, hvor Gud lover djævlen, at han vil sende en som vil knuse hans hoved. I den sidste del af Åbenbaringen, får man at vide, at djævlen er væk foreløbig for 1000 år, og Jesus har overtaget denne planet. Min hensigt er at vise denne røde tråd i de forskellige afsnit af biblen.

 

Gud åbenbarer mange ting symbolsk. Når man forstår et symbol, står det, for det samme hele vejen igennem biblen, som f eks et bryllup. I Jesus første lignelse var han inviteret til et bryllup, hvor han lavede vand om til vin. I Åbenbaringen forstår vi, at alle kristne skal til sidst til et bryllup, inviteret af deres brudgom Jesus Kristus. Et bryllup står for at høre sammen, eller tilhøre hinanden.

Biblen kan læses side efter side, men den kan også læses i dybden. Når man begynder at mærke disse ting, kan man omsætte det til ens eget liv, i daglig bibellæsning.

 

Isaja 55, 10-12. Som regnen og sneen der falder ned fra himlen og væder jorden,

På samme måde er det med mit Ord: Jeg sender det ud, og det frembringer altid frugt, det frembringer det jeg vil, og udfører min vilje.

 

Isak.

 Abraham er en fader type. Gud lovede ham så mange efterkommere som stjerner på himlen, med andre ord, der er ikke tal på dem.

Isak hans søn er et billede på Jesus Kristus, som Gud og menneske.

Rebekka er et symbolik på Jesus brud, vores kirkelige samfund. Hun mødte  Abrahams udsendte tjener ved brønden, og tilbød straks at vande hans dyr.

1 Mose 24 -52, ser vi at Rebekka er villig til at tage med Abrahams tjener hjem for at gifte sig med Isak, som hun endnu ikke har set. Tjeneren uddeler kostbare gaver til Rebekka og familien.

Den hellige Ånd er også den som uddeler gaver og talenter. Smykker står symbolsk i biblen for åndelige nådegaver. Der ud fra ser man at den Hellige Ånd uddeler gaver til dem som følger Jesus. De vigtigste er listet i 1 Korinter 12.

Vi skal ligeledes til bryllup med Jesus, selv om vi endnu ikke har set ham ansigt til ansigt.

 

Efter 20 års ægteskab føder Rebekka tvillingerne, Esau og Jakob. Gud havde fortalt hende, at de ville blive stamfædre til to rivaliserende nationer.

Det er sandt for Jakob blev stamfader til Jesus og dermed alle kristne.

Esau blev stamfader til alle muslimer. Da Esau opdagede at forældrene havde sendt Jakob til Padan Aram fordi de ikke ønskede at han giftede sig med en kanaanæisk pige, opsøgte han Ismaels slægt og giftede sig med hans datter.

Kort sagt: fordi Abraham og Sara ikke ventede til Gud havde givet dem den lovede søn, og fordi Ismael blev født udenfor Guds perfekte plan, har vi i dag et rivaliserende folkefærd muslimerne, som uden tvivl er lige så jaloux som til Abrahams tid.

 

Tvillinger blev til Rebekka født.

Gud havde fortalt hende hvad det betød.

To folkefærd er på vej,

igennem tiderne til tab og sejr.

Sin første søns ret Esau solgte,

Fordi han begærede et måltid.

Derefter blev Esau kaldt Edom,

Grænsen næst til Guds Salom.

Over generationer blev de testet,

Der igennem Guds sidste plan festet.

Prøvelsernes tid er endnu ikke til ende,

Før det store og fuldkomne vende.

Alt dette er skrevet ned,

Sådan alle og enhver kan se,

Hvordan alting kommer til at ske.

 

1 Mose kapitel 25 -25.

Jakob er et billede på hvordan mennesket selv prøver at sætte kursen i livet.

Men når han har vrestlet med sin samvittighed og vundet, er han et andet menneske. Guds Ånd  vrestler imod de jordiske ting i vores livs affære.

Først lister Jakob sig til første søns retten, som var meget vigtigt dengang. Derefter flygter han til sin morbror laban og bliver gift med Lea før han får søsteren Rakel som laban først havde lovet ham, efter han havde tjent ham i 7 år. Laban snyder ham også mange gange med lønnen, men Gud hjælper Jakob og giver ham et vigtigt tegn. – Visualisere – derved udvider han sin besætning drastisk og flygter fra laban med sin store familie og alt hvad han ejer. Laban indhenter ham og velsigner ham fordi Gud har talt til ham.

Han sætter kursen hjemad til sit fødested i Kanaan, og forbereder sig på at møde Esau efter mange år.

De dybe ting af Guds Hellige Ånd, findes i at visualisere, drømme og indtryk, ligesom lovet til pinse i Apostlenes gerninger Kapitel 2.

Jakob kæmper med en engel og vinder, eller rettere sagt englen lader ham vinde, efter han har slået ham på hoften, og fra den dag af halter Jakob. Hans navn er nu Israel. Han er en anden person, og ved at han kun kan forlade sig på Gud. Dette usædvanlig møde med englen, har vist Jakob noget om sin egen uholdenhed og svaghed, han vidste, han havde kunne tabe, og at Gud havde hjulpet ham.
Eftersom Esau kom ham i møde med 400 mænd, kunne han ikke vide hvordan mødet med broren ville forløbe.
Han sendte derfor først sine medhustruer med børn forud, efterfulgt af Lea med børn og til sidst sin yndlingshustru Rachel med børn.
Mødet med broren Esau forløber positivt. Jakob skænker ham mange ting af det han er blevet velsignet med, og de to skilles som gode brødre.

 

Denne korte sammenfatning ud fra biblen skal vise hvordan Gud igennem mennesker, planer Jesus Kristus slægt over generationer, og også hvordan Gud igennem mennesker planer, prøver og forbereder sin trone her på jorden imellem os.

 

 

Josef navn på Hebræisk betyder: Verdens frelser.

 

Josef blev fanget og sat i en brønd,

fordi han var Jakobs mest elskede søn.

Hans klæder var bedre og af fin kvalitet,

dette var meget ilde tolereret og set.

Han fortalte brødrene om natlige drømme,

som Gud senere beviste ikke var tomme.

Derfor hadede de ham endnu mere,

og kaldte ham en drømmer og en ser.

 

Fra brønd til slave, fra fængsel til Faraos første hånd,

Gud var med Josef, fordi han havde den rette ånd.

Josef nu 30 år gammel, samlede 7 år korn sammen,

Fordi han ind i fremtiden kunne se,

Tyde Faraos drømme og give ham besked.

 

Hans brødre kom rejsende fra Kanaan her,

fordi deres kornkamre var tomme og ler.

De bøjede sig dybt for Josef ned,

de vidste ikke om hans rang besked.

Denne drømmer og seer kendte de ikke mere.

Josef følelser var i konflikt,

For og imod hans følelser var mixed.

Til sidst over vandt han sig selv,

og gjorde alting godt og vel.

 

Josef familie kom alle til ham,

og bosatte sig i Ægyptens frugtbare land.

Med 140 år gav Jakob op sin ånd,

men først velsignede han sønnerne med pålagt hånd.

Juda velsignede han over alt,

Han blev til en kongelig slægt kaldt,

Til at stifte fred og retfærdighed,

Og at sejre over fjenden i al evighed.

 

Josef repræsenter kirkesamfundet – eller Jesus Kristus brud, typologisk set.

Der er mange sammenlignelser af Josef liv og Jesus Kristus. Her skal kun nævnes de vigtigste. Uden tvivl har den Hellige Ånd tegnet et billede af Jesus Kristus med Josef liv.

 

Josef blev solgt af sine egne brødre for 20 sølvdaler. De var meget misundelige på ham  af flere grunde. Han var foretrukket af faderen og bedre behandlet end de andre brødre.

 

Jesus blev forrådet af Judas Iskariot for 30 sølvdaler. Farisæerne var ligeledes meget jaloux på ham. Jesus var populær imellem befolkningen, og gjorde tegn og undere som de  ikke kunne indordne i deres skrifter.  

 

Josef blev solgt til Potifar, en højtstående embedsmand i Ægypten ved kong Faraos hof. Da Josef var begavet og så godt ud, blev han hurtigt ansvarlig for Pontifars hus. Dennes  hustru fik øje på ham, og forsøgte gentagne gange at forføre ham. En dag skete det at Josef flygtede fra Pontifars hustru, uden sin jakke, som hun havde haft et godt tag i. Pontifars hustru beskylder nu Josef for at have været nærgående, hun beklager sig til Pontifar, og Josef kommer i fængslet.

 

Jesus forlod sin herlighed og kom til jorden på grund af en utro hustru Israels folk. I første omgang blev loven givet til dem. Farisæerne, de øverste, fordrejede loven og udnyttede de fattige til deres egen fordel. Af misundelse over hans popularitet blev Jesus forrådt og taget til fange.

 

1 Mose kapitel 40. I fængslet får Josef overdraget ansvaret for medfangerne, fordi han er meget dygtig. En dag fortæller hofbageren og mundskænkeren, som også sad i fængsel, deres drømme til Josef som tyder dem korrekt.

Til mundskænkeren siger han: Om tre dage giver Farao dig oprejsning, og du får dit arbejde tilbage. Josef tilføjer: Glem ikke at lægge et godt ord ind for mig, for jeg sidder uskyldig her.

Til hofbageren siger han: Om tre dage skal Farao tage dig ud af fængslet og hænge dig  på en pæl.

Tre dage efter fejrede Farao sin fødselsdag, og som Josef havde forudsagt skete det med de 2 fanger.

 

Da Jesus hang på korset hang til tillige med to andre på hver side af ham. Den ene blev tilgivet af Jesus fordi han bekendte sin synd.  Jesus sagde: I dag skal du være hos mig i paradis. Den anden beskyldte Jesus for ikke at hjælpe ham.

Efter Jesus døde begyndte evangeliet at blive fortalt ud over hele jorden, til alle dem som sidder i mørket, og som ikke ved hvordan man bliver reddet.

 

To år senere husker mundskænkeren på Josef, fordi Farao igen har en drøm som ingen kunne tyde, drømmen om de syv fede og magre køer.

Josef tyder Faraos drømme korrekt, og bliver med det samme ansat ved hans hof. Josef stiger også i rang hos Farao, han bliver administrator for Faraos projekt med at indsamle korn i de syv fede år for de syv magre år.

Josef var 30 år da han kom i Faraos tjeneste efter han havde levet 13 år i Ægypten.

 

Jesus begyndte sin tjeneste da han var 30 år gammel.

Tallet 13 står typologisk for rebellion.

Han blev forrådt af sine brødre, men når han kommer igen vil han give sig til kende for dem, ligesom Josef gav sig til kende for sine brødre, da de på grund af hungersnød kom for at købe korn.

 

Der ud fra ser man, at Israel vil have svære tider, når Jesus kommer anden gang. Det vil blive de sidste 3 et halvt år efter de magre år har begyndt.

Helt sikkert bliver det ikke de syv fede år. Man kan tyde de syv fede år således:

Det vil blive de bedste år nogen sinde her på jorden til at evangelisere. Det vil ske i den Helliges Ånd kraft med tegn og under ligesom i Apostel-tiden.

Hvad skal der ske før vi kommer ind i sådan en tid, det vil vi få at se.

Jesus anden komme er meget nær.

En sand historie vil jeg fortælle

den er lige så sand som dens kvælde

For længe siden blev denne viden,

skrevet ned så vi alle kan se,

Gud lønner dem som han skønner,

vil vandre efter hans ord,

og på dem tror.

 

Når der er mangel på korn,

ændre Gud noget her på jorden.

Er noget forkert i livet,

bliver Guds plan os givet.

Han taler til os i drømme,

således vi ser og skønner,

at vi bliver reddet i farens stund,

derfor gør han os det kund.

 

Går livet ned af bakke,

bliver chance givet til at takke.

Prøvelser bliver inviteret ind,

til at vælge de rigtige ting.

Efter Gud er det vigtigste i livet,

den familie han os har givet.

Han fyger alting sammen,

og slutter med et Amen.