Jona og valen


Jona.

  Jona blev opslugt af den store val,

fordi han ikke fulgte det Gud givne kald.

På strandbredden landede han igen,

og gik vejen tilbage til Nineveh hen.

Nu advarede han folket imod det som kunne ske,

I sæk og aske knælede folket ned.

Jona sad under busken dagen lang,

han synes ikke om teoristernes klagesang,

Men Gud sparede dem og kvægets undergang.

Bogen Jona søn af Amittaj er en sand beretning, selv om historien synes at være taget fra et eventyr. Navnet Jona betyder due, et navn man sjældent hører.

Jesus sagde i Matthæus kapitel 12 vers 40: Som Jona var i bugen på valen 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen også være i jordens skød 3 dage og nætter.

Med skød menes jordens mitte. Det er betegnet som hades i det Gamle Testamente. Det er stedet hvor ikke redede ånder   venter på den  store domme dag.

Se Johannes Åbenbaring 

kapitel 20 vers 11-15. 

Bogen Jona beskriver kun episoden om Nineveh, men Jona havde også andre opgaver som ikke er nævnt i denne sammenhang.

Profeten Elijah havde mange elever og Jona kunne have været en af dem, ligesom Elisa var, fordi de levede på samme tidspunkt 800 – 750 BC. Man ved ikke helt nøjagtig hvornår hvor når bogen Jona blev skrevet.

Jona profeterede i 2 Kongebog  kapitel 14 vers 24 – 25 til Jeroboam konge til Samarie, angående Israels sejr over området fra Hamit i norden til Araba the Røde Hav i syden.

Esaja kapitel 40 vers 22:  Gud sidder over jordens cirkel.

Vers 23: Fyrster gør han til intet, jordens dommere til tomhed – han er den almægtige Gud.

Israel er et stort eksempel på Guds stemme til en nation, igennem profeterne som Guds talerør.

Deres historie er givet til hele verden som et sandt bevis på, ikke at overse Guds virke på denne jord.

Der vil komme en dag, når Jesus kommer anden gang, hvor vi vil se ham ansigt til ansigt. Livet i dag er en slags prøvelse, vil vi eller ikke være med til at regere i evigheden.

Det ville ikke være nødvendigt for Jesus at dø på krydset for syndernes forladelse, hvis der var andre veje.

Rømer kapitel 2 vers 12: De som ikke har hørt om den gode nyhed bliver dømt efter deres samvittighed.

Efeser brevet kapitel 4 vers 10: Han som er steget ned, er den samme som også er steget højt op over alle himle for at fylde alt. Han har givet nogen til at være apostle andre til at være profeter og andre til at være evangelister og andre til at være præster og lærer.

Jeremiah kapitel 31 vers 36: Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, vil Israels slægt ikke mere kunne bestå som mit folk.

Bogen Jona består af 4 kapitler: Skibet, fisken byen og Guds tale til Jona.

Jona kapitel 1 vers 2: Herrens ord kom til Jona: Gå til Nineveh den store by og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab.

Vers 3: Jona flygtede til Tarshish med et skib væk fra Herren, fordi han synes ikke, de skulle advares.

Hvad Jona ikke vidste var, hvordan det er i hades jordens indere.

Han var heller ikke klar over, at Gud ville give ham en smagsprøve på de kvaler som kan ramme dem som lander der. I sidste ende er Gud den som dømmer.

En stor val var prædestineret til at sluge Jona.

Kapitel 2 vers 2: I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig.

Vers 5: Jeg er jaget bort fra dig,  får jeg igen dit hellige tempel at se.

Vers 6: vandet truede mit liv havdybet omgav mig.

Vers 7: Du Herre min Gud løftede mig op fra graven.

Vers 10: jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren.

Vers 11: Herren befalede fisken at kaste Jonah op på landjorden.

 

Kapitel 3 vers 3: Jona rejste til Nineveh, som Herren havde befalet.

Vers 4: Nineveh var 3 dagsrejse stor, da Jona var kommet en dagsrejse in  byen råbte han: Om 40 dage bliver Nineveh ødelagt.

Vers 7: Ninevehs konge befalede, at alle skulle faste og klæde sæk og sidde i støvet, både mennesker og dyr.

Vers 10: Da Gud så de fortrød deres ondskab og omvendte sig fra deres onde veje, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet med.

Jona prædikede kun en dag, derefter gik han ud af byen og lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der ville ske med byen.

Kapitel 4 vers 6: Gud befalede en olieplante til at skyde op over Jona, så den kunne give ham skygge.

Vers 7: Næste dag befalede Gud en orm til at gnave i planten, så den visnede.

Vers 8: Da solen stod op, befalede Gud en gloende østenvind til at komme, den stak Jona i hovedet til han var ved at besvime.

Gud og Jona går i rette med hinanden. Jona er vred på Gud, fordi han synes folket i Nineveh skulle straffes. Derefter må han igennem kvalen med valen, og til slut straffer Gud folket ikke alligevel. Det havde han jo anet forud. Da han afventer situationen med Nineveh, er han ved at besvime af hede. Han slutter sin opgave med at sige, at han hellere vil dø end leve.

Vers 9: Da spurgte Gud Jona: Har du ret til at være vred over olieplanten. Jona svarede: jeg har ret til at være dødelig vred.

Vers 10: Da sagde Herren: Du har  ondt af olieplanten som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro.

Vers 11: Skulle jeg ikke have ondt af den store by Nineveh, hvor der er mere end 120,000 mennesker som ikke kender forskel på højre og venstre, foruden en mænge dyr.

Da Jesus vandrede på jorden, havde han ofte dyb medfølelse over folkets nød og elendighed. Det er hans største ønske at give os et nyt hjerte, et hjerte der er i stand til at føle og tilgive os selv og andre menneskers dumheder og svagheder.

De som ikke kan eller vil tilgive bliver bundet af deres egen synd med lænker, fordi de ophøjer sig selv over Gud. I Jonas tilfælde var det ligeved at gå så langt. Gud tillod ham at smage på helvedes kvaler, for at få ham til at indse.

Har vi Jona mennesker imellem os i dag? Mennesker som ikke kan og vil tilgive. Det har vi, de laver deres egne regler og anklager alle som har en anden mening med alverdens ting, som f.eks. Hitler og dem han ombragte, så forsætter de med: Gud eksisterer ikke når sådan noget sker. Derved overser man, at Gud har givet os en fri vilje til at udøve godt og ondt. Gud skal søges, fordi han vil vi gør det af fri vilje.

Skabelsen bliver Darwins teori, som man mener er bevist.

Darwins teori er aldrig bevist videnskabelig, men der er sådanne som hellere vil tro det, end tro på en skaber Gud, som biblen lærer os.

Guds ord har mange anklager. Al verdens synder bliver givet som undskyldning, for han ikke eksisterer. Åbner man for nyhederne, får man det ene bevis efter det andet.

Gud virker i det forborgne, fordi han søger efter mennesker med et hjerte for ham til at regere i al evighed. Jesus virke og ordet er så og sige hørt i al verdens lande i dag, derefter kommer denne tidsalders ende. Det er hvad Jesus meddelte os. Det er et valg vi ikke kan undgå, fordi hvis vi af læner eller ignorerer det, har vi allerede valgt.