Malakia


Malakias navn betyder budskabsbringer.

Malakias blev sendt som profet til folket på et tidspunkt, hvor der var stor brug for opklaring af deres levevis, efter 70 år i eksil.

De havde ikke haft templet og ceremonierne i denne tid, men overlevede ved at lære fra præsten læse op af deres Tora i synagogen. Alligevel blev deres tro infiltreret ved afguder dyrkelse og hedenske ritualer.

 

Gud havde givet dem i Kong Nebukadnezar hånd på grund af deres ulydighed.

Daniel forstod ud fra profetier, at deres eksil i det Babyloniske rige  skulle vare 70 år. Profeterne Haggi og Zackarias havde forud profeteret folkets tilbagevendelse til det lovede land efter deres eksil.

 

Ezras bog kapitel 1 – Kong Kyros fra Persien forstod i sit første regeringsår, at

Himlens Gud ville, at han skulle bygge et tempel i Jerusalem, og at han havde givet ham et mægtigt imperium med alle midler dertil.

 

Det er værd at bemærke, at der på dette tidspunkt i verdenshistorien, var en viden om en mægtig Gud i himlen som regerede på jorden. Denne mægtige Gud skulle man respekter og adlyde for at få hans velsignelse.

Også i Kinas historie var der et tidspunkt, hvor man tilbad den mægtige Gud i himlen og bragte ham ofre hvert år. Himlens tempel, som findes i Beijing den dag i dag, er et bevis derpå.

Apostel Paulus opklarede grækerne, hvem den Gud var, som de tilbad som himlens ubekendte Gud.

 

Kong Kyros fra Persien lod derfor bekendtgøre, at alle jøder i hans land nu frit kunne vende tilbage.

Ezras bog kapitel 2 – viser en mandtalsliste over de tilbagevendende slægter.

 

Ezra kapitel 4 – Templet blev i denne periode færdig bygget under ledelse af guvernør Zerubabel.

 

Kong Artaxerxes fra Persien sendte præsten Ezra til at indføre tempel service

og holde øje med at Moses lov blev overholdt.

 

Grunden til templets og Jerusalems genopbyggelse og restaurering var, Jesus første komme. Alligevel gik der 400 år, før vi nåede hen til den tidsalder.

 

Daniels bog kapitel 2 – I den tid kom og gik 4 store riger, ligesom Daniel havde forklaret kong Nebukadnezar ved at udlægge hans drøm om den symbolske statue.

De passer nøjagtig til:

Den persiske periode – den hellenistiske periode – den hazmoniske periode

og den rømerske periode. Derefter oplever vi Jesus fødsel.

 

Gud har skrevet verdenshistorien fra begyndelsen til enden den er opfyldt når Jesus kommer anden gang.

Det var nødvendigt, at alting var parat, til denne meget vigtig begivenhed Jesus fødsel og senere korsfæstelse. En begivenhed som kom til at influerer hele verden med syndernes tilgivelse og indbydelse til evigt liv.

 

Efter folket begyndte at vende tilbage, blev judaismen læren om deres Tora, en vigtig bestanddel af deres levevis.

Malakia blev sendt på sådan et tidspunkt for at advarer folket imod deres overtrædelser. Han peger på en række misforståelser.

 

Malakia kapitel 1 vers 10 – Malakia som Guds talerør taler klartekst til folket:

 

Om der dog bare fandtes en enkelt iblandt jer som ville nægte at ofre den slags halvhjertede ofre. Jeg den Almægtige er langtfra tilfreds med jer, og jeg vil ikke godtage jeres ofre.

Vers 11 – blandt hedningerne ude i verden står det anderledes til. Fra øst til vest ærer de mig med røgelse og rene ofre, de giver mig den respekt jeg har krav på.

I derimod viser mangel på respekt, ved at hævde at Gud ikke kan tages for alvorligt. Ja i opmuntre ligefrem folket til at give mig det dårligste af jeres ofringer.

Folket bliver gjort opmærksom på, at der bliver ofret stjålne lammer og halvdøde dyr. Gud siger: Skulle jeg lade mig nøje med det. I burde vise mig større ære så hedningerne kan følge jeres eksempel og vise mig ærefrygt.

 

Kapitel 2 vers 3: Gud vil straffe jer, han siger: Jeg vil tage skarnet fra jeres egne syge ofredyr og smøre det ud i ansigtet på jer. Måske i mærker, det var ham som advarede jer og opfordrede jer til at tage de bestemmelser alvorligt, som han gav til jeres forfader Levi.

Vers 7 – enhver præst tale burde inspirere andre til at lære Gud at kende og holde hans love.

 

Ud af Israels 12 stammer som alle skulle have tjent som præster, var der kun en stamme som blev fundet værdig til at tjene som præst i templet for Gud på folkets vegne.

 

2 Mose kapitel 32 – Moses var gået op på bjerget Sinaj for at mødes med Gud og modtage de 10 bud, meget vigtig for det Gamle Testamentes tid.

Han kom ikke ned igen før efter 40 dage. I mellemtiden var folket blevet utålmodig med Arons hjælp lavede de en guldkalv og begyndte at feste og ofre til det.

 

Vers 7 – Gud sagde til Moses: Hurtig skynd dig ned for dette folk er fordærvet, bland dig ikke i noget, for jeg vil udrydde det og begynde forfra med dig.

Vers 11 – Mose går i forbøn for folket og minder Gud om at folket også er hans.

 

Vers 19 – Da Mose kom ned af bjerget og så hvordan de dansede rundt om guldkalven, blev han meget vred. Han brækkede stentavlerne, smadrede guldkalven og fik den lavet til støv og blandede det i vandet som folket derefter måtte drikke af.

 

Vers 26 – Moses stillede sig ved indgangen til lejren og råbte: Alle som vælger Herren kom over til mig. Alle levitterne kom over til Mose.

Noget i retning af en revolte skete, levitterne gik løs på folket, 3000 omkom den dag. Det var et stort tab for Mose.

Mose gik op på bjerget igen, Gud fornyede stentavlerne og lovede Mose at sende en engel med på vejen. Før havde Gud været med folket i en søjle om dagen og om natten i en ildsøjle.

 

Noget forandrede sig, siden den tid var det kun levitterne som tjente som præster. Gud er nu bekymret over, at han måske også taber denne stamme, fordi

de ikke tager hans love alvorligt.

Jesus kom ud af kong Davids stamme, som Gud lovede ham, fordi Josef stammer i linje derfra. Marie derimod nedstammer fra Arons slægt, levitterne som blev tildelt præstedømmet.

 

Malakia kapitel 3 vers 3 – Herren er som guldsmeden (hermed menes Jesus Kristus) som ikke giver op før der er ædelt metal tilbage. Han vil rense ud blandt sine præster levitterne og gør dem renere end det ædleste metal, så de kan tjene ham med rene hjerter. Da skal Herren antage Judas og Jerusalems ofre som før.

 

Malakia kapitel 4 – Når Jesus kommer anden gang er det som dommer og som konge. Han vil regere 1000 år sammen med dem som følger ham.

Der er ingen tvivl om det. Derefter fornyer Gud alting.

 

Kapitel 3 – vers 9, Gud taler med folket: I har bedraget mig ved at fratage den tiende og de ofre som tilkommer mig. Derfor hviler en forbandelse over landet.

 

Hvad Gud i virkeligeden ser er, hans søn Jesus Kristus som et perfekt offer.

Hvis folket ikke vil gør sig umage efter han har bevist sin eksistens til dem,

tager de heller ikke ham alvorligt.

 

Vers 16: Da opmuntrede de som adlyder og elsker Herren hinanden ved at tale sammen om Herrens trofasthed, og Herren hørte deres samtale.

I hans nærhed blev alle de som adlød og elskede ham optegnet i en bog.

 

Vers 17: De er mit folk siger Herren den Almægtige. De skal være under min beskyttelse den dag dommen falder.

 

Kapitel 4: Beskriver dommedagens rædsler eller denne tidsalder ende før 1000 år riget med Jesus Kristus begynder.

 

Troende kristne i det Nye Testamentes tid skulle være overbeviste kristne som har Guds Hellige Ånd i sig. Den dag Jesus kommer igen, følger ham de troende.

 

1 Korinter kapitel 15 vers 51: Lad mig fortælle jer en hemmelighed vi skal ikke alle dø men vi skal alle få nye legemer.

Vers 52 – det vil ske i et nu, når den sidste basun lyder, skal alle de kristne der er døde opstå med nye legemer som aldrig skal gå til grunde.

Derefter skal vi der stadig lever også pludselig få nye legemer. Vores jordiske legeme som vi har nu og som kan dø må forvandles til et himmelske legeme som ikke skal forgå men leve evigt.

Når det er sket vil skriftens ord være opfyldt: Død hvor er din sejer og hvor er din brod.