MILLENNIUM


  Salmernes bog 98 -9: Herren kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed, og over folkene med retskaffenhed.

 

Salmernes bog  45 -6: Dine hvæssede pile sidder i hjertet på kongens fjender. Folkene falder omkring dig.

 

Salmernes bog 72 – 8: Han skal herske fra hav til hav og fra floden til jordens ender.

 

Salmernes bog 22 – 27-28: Beder du til ham vil han høre dig og du kan indfri dine løfter.  Beslutter du noget, vil det lykkes og lyset vil skinne på din vej.

 

1 Korinter 15 – 25-28: For Kristus skal være konge, indtil alle fjender er lagt under hans fødder. Som den sidste fjende tilintetgøres døden. For alt har han lagt under hans fødder og når det hedder alt er underlagt, er det klart, at undtagelsen er Gud der har lagt alt under ham. Når alt er underlagt ham, skal sønnen selv underlægges ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. 

 

Åbenbaringen 20 – 6: Salig er den som har del i den første opstandelse, dem har den anden død ingen magt over. De skal være Guds og Kristi præster og regere med ham i tusind år. 

 

Esaja 65 – 20-22: Det er ikke længere børn som dør som spæde, eller gamle der ikke længere lever deres tid til ende. Ung er den som dør som 100 årig og den som ikke når de 100 er forbandet.

 

Forklaring: Man får 100 år til at bekende Kristus, hvis han af lænes, dør man før de 100 år. Alle andre dør ikke, men går fra 1000 riget over i evigheden. 

 

Salmernes bog 96 – 10: Råb ud blandt folkene Herren er konge, ja jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. 

 

Esaja 2 – 4: Han skal skifte ret mellem folkeslagene og fælde dom blandt talrige folk. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd om til vingårds knive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk og de skal ikke mere oplæres til krig.  

 

Ezekiel 48 – 30-35: Jerusalems 12 porte: 

Porte mod nord – Ruben Juda og Levi.

Mod østsiden: Josef Benjamin Dan.

Mod sydsiden: Simeon Issakar Zebulon.

Mod vestsiden: Gad Ashers Naftali.

 

Esaja 66 – 18-21: Jeg kommer for at samle alle folk og sprog de skal komme og se min herlighed. Jeg sætter et tegn på dem og samler dem og sender dem ud til dem der undslipper ud til folkene på de fjerne øer der ikke har hørt om mig eller set min herlighed. 

Zakaria – 8-23: Dette siger hærskarens Herre: I de dage skal ti mænd fra alverdens folk gribe fat i Judæas kappeflig og sige: Vi vil følge med jer, for vi har hørt Gud er med jer.  

 

Ezekiel 43 – 7: Han sagde til mig: Menneske dette er det sted hvor min trone skal stå og mine fødder hvile. Her vil jeg bo blandt Israels folk til evig tid og Israels hus skal ikke længere gøre mit hellige navn urent, hverken de eller deres konger med deres hor eller med ligene af deres døde konger. 

 

Ezekiel 47 – 2: Vand strømmer ud fra under templet og helbreder alt det kommer i berøring med.

 

Ezekiel 47 – 9: Alle levende væsner som vrimler skal kunne leve overalt hvor strømmen kommer og der skal være en mængde fisk, for når vandet kommer derhen, bliver vandet sundt og overalt hvor strømmen kommer bliver der liv.

 

Ezekiel 47 – 12: På begge breder af strømmen vokser alle slags frugttræer, hvis blade ikke visner og hvis frugt ikke slipper op. De bærer nye frygter hver måned, for vandet til dem kommer fra helligdommen. 

Deres frugter tjener til føde og deres blade til lægedom.

 

Salmernes bog 46 – 12: Hærskarens Herre er med os, Jakobs Gud er hvor borg.

 

Esaja 44 – 3-5: Jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørstige land og jeg udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommer.

 

Esaja 11 – 6-9: Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligger sammen med kiddet, kalven og løven æder strå som oksen.

 

Esaja 30 – 23: Han giver regn, til det du sår på din jord og det brød din jord giver bliver kraftigt og godt. På den dag skal dit kvæg græsse på vidstrakte enge. 

 

Salmernes bog 72 – 16: Gid der må være overflod af korn i landet. På bjertoppene skal det bølge. Som Libanon skal dets frugte modnes og dets korn skal stå som græsset på marken.  

 

Mika 4 – 3-5: Han skal skifte ret mellem talrige folk, fælde dom imellem mægtige folkeslag i det fjerne. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres sværd om til vingårdknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk og de skal ikke mere oplæres til krig.

 

Jeremiah 23 – 4: Jeg sætter hyrder over dem som skal vogte dem. Ingen skal længere frygte og være bange og der skal ikke mangle nogen af dem, siger Herren. 

 

Esaja 51 -3: Herren trøster Zion, trøster alle hendes ruiner. Han gør hendes ørken som Eden. Fryd og glæde skal der lyde og takkesang og klingende spil. 

 

Esaja 66 – 11: I skal drikke og mættes og finde ro ved hendes bryst.

 

Salmernes bog 85 – 10-13: Hans frelse er nær dem der frygter Ham og herligheden skal bo i vores land.

Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden. 

 

Esaja 52 – 7: Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, godt budskab og frelse. Han siger til Zion din Gud er konge.

 

Esaja 60 – 20: Solen går ikke ned og månen tager ikke af,  for Herren er dit evige lys og dine sørgedage er forbi.