Modtag visdom bliv moden


Ordsprogenes bog har 31 kapitler, et for hver dag i en måned. Bogen giver gode råd om, hvordan man menneskeligt set skal forholder sig, og hvordan livet skal leves her på jorden. Det gør bogen værdifuld og interessant. Det er en bog som kan læses igen og igen.

 

Ordsprogenes bog er skrevet af konge Salomon og Ezekiel, men også visse ting fra Josef tid i  Ægypten er med i teksten.

 

Åndelige gaver kapitlerne 1 – 9.

 

Kapitel 1 taler om visdom.

Kapitel 8: beskriver Jesus Kristus som visdom, og ordet som skabte alting.

Hans navn var ordet, før han blev menneske. 

 

Johannes evangeliet kapitel 1: I begyndelsen var ordet, det var hos Gud,

og det var Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til som er.

I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Og lyset skinnede i mørket, og mørket begreb det ikke.

Apostlene forstod fuld ud dette.

 

Jesus havde den Hellige Ånd her på jorden.

Den Hellige Ånd er Jesus Ånd og en del af Tre Enigheden.

Jesus forklarede sine disciple, at han var nød til at forlade dem,

for at han kunne sende dem den Hellige Ånd.  Det skete til pinsen.

 

Johannes evangeliet kapitel 3 vers 6: Sandelig siger jeg jer,

den der ikke er født af vand og ånd kan ikke komme ind i Guds rige.

Vers 16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn,

for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes men have evigt liv.

 

Der er 2 slags ånder i verden, og det er umuligt ikke at vælge.

Hvis vi bevidst afviser Gud, har vi allerede valgt,

og er åben for en ugudelig ånd.

 

Johannes evangeliet kapitel 4 vers 23: Der kommer en time,

ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed,

for det er sådanne tilbedere Faderen vil have.

 

Den nemmeste måde at forstå den tre Enige Gud på, er at forestille sig 3 personer som bor i det samme hus, eller 3 finger på en hånd.

Hver har sin opgave og altid i sammenklang med de andre.

 

Jesus Kristus kom til verden for at tage verdens skyld på sig, og for at forene en falden menneske slægt med dens skaber ved at give den Hellige Ånd hans Ånd.

 

1 Korinter brev kapitel 1 vers 30: I er i Kristus Jesus som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed helligelse. 

Kapitel 9 vers 1: Visdom har bygget sit hus, og tilhugget sine 7 søjler.

Hun har slagtet sit slagtekvæg krydret sin vin og dækket sit bord.

Hun har sendt sine piger ud for at udråbe oppe fra byens højder.

Vers 5: Kom og spis min mad og drik af vinen som jeg har blandet.

 

Åbenbaringen kapitel 1 vers 4: Nåde være med jer og fred fra ham som var som er og som kommer og fra de 7 ånder som er foran hans trone,

og fra Jesus Kristus vidnet, den troværdige den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger.

 

Jesus Kristus har givet invitationen igennem den Hellige Ånd, repræsenteret som de 7 Ånder eller søjler, således at vores samvittighed kan lære af den Hellige Ånd.

 

Ordsprogenes bog kapitel 2 vers 3 – 13: Hvad er visdom.

 

Lyt til visdom og vend hjertet mod forstandighed. Hvis du råber på indsigt og løfter din røst efter forstandighed. Hvis du leder efter den som efter sølv og søger efter den som skatte, da forstår du, hvad det er at frygte Herren, da opnår du kundskab hos Gud. For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed. Han har forråd af fornuft til de retskafne, han er et skjold for dem der vandre retsindig. Han beskytter de rette stier og vogter sine trofastes vej. Da forstår du retfærdighed ret og retskaffenhed og alle de gode veje.

For visdom fylder dit hjerte, og kundskab gør dig godt. Din omtanke vogter dig, forstandigheden beskytter dig. Den redder dig fra den onde vej, fra folk der taler svigfuldt, folk der har forladt retskaffenheds stier for at vandre ad mørkets veje. 

 

1 Kongebog kapitel 3: Gud spurgte konge Salomon i en drøm, hvad han ønskede sig. Salomon bad om et hjerte som forstod at dømme Israels folk.

Han indrømmede at han var som et barn der ikke vidste hvordan man går ud og kommer ind. Gud var meget tilfreds med det og lovede ham desuden rigdomme og et langt liv, fordi han ikke kun havde tænkt på sig selv.

 

Gud vil vi spørger om visdom – vi vokser indvendig, når vi tillader Gud at have første pladsen i vores hjerte og retter os efter hans ord.

Er vi ikke interesseret i ordet, er vi ikke interesseret i Gud.

Mange mennesker beder for sig selv men mener ikke det er nødvendigt at læse ordet. Måske de til og med afskyr ordet og mener at deres egen retfærdighed til at dømme er god nok. Dermed har man afsat Gud,

han har ingen plads i vedkomnes hjerte.

  

Ordsprogenes Bog kapitel 3:  Kundskab og forståelse – en åndelige gave, som har en praktisk indvirkning på sjæl og tænkemåde.

Vers 5: Stol på Herren af hele dit hjerte og læn ikke til din egen indsigt.

Vers 13. Lykkeligt det menneske der har vundet visdom og opnår forstandighed.

Vers 15: Af alle skatte er der ingen som kan måle sig med den.

 

Ingen anden religion har en Gud som ofrede sig selv, for at frelse ethvert menneske som godkender og antager den pagt det Nye testamente er.

Ingen anden religion har et sådant stabilt bevis på sandheden.

Vi er frelst af nåde fordi alle har syndet.

Loven i det Gamle Testamente måtte gives som et fondament,

for at bevise os at vi alle har syndet.

Et Nyt testamente blev givet, med krydset og opstandelsen som bevis for den Nye pagt som Gud derigennem sluttede med os.

Jesus Kristus har overvundet døden og inviteret os til at leve og regere med ham.

 

Det græske ord for Visdom er Sofia, som betyder indsigt i ånde verden.

Essensen af visdom forårsager liv og viden til at komme frem.

Visdom kan inddeles i forskellige åndelige typer eller gaver.

For eksempel at være meget dygtig begavet og intelligent.

Eller at have udsædvanlig god kontrol over kroppens bevægelser.

Mange flere kan nævnes. De er åndelige gaver som skal bruges til Guds formål.

Eftersom vi har et frit valg i livet, kan de også misbruges,

med den undskyldning at vi kan ting bedre end andre.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at ved siden af at blive reddet ind i Guds rige

at Gud også giver priser for, hvordan vi omgik vores åndelige gaver her i livet.

 

Det kan også siges på en anden måde: Hvad gjorde vi med vores liv for Jesus,

han som gave sig selv helt og fuldstændig for os, for at enhver som tror på ham ikke fortabes men have evigt liv.

 

Sandhedens perler.

 

Kapitlerne omfatter også advarsler om, hvad man ikke skal gøre.

For at mærke fordelen ved velsignelsen, er de fleste advarsler udeladt for læserne til selv at læse.

 

Gud tilhører al lov, pris tak og ære. Det betyder at handle med tro på Gud med et taknemligt hjerte.

 

Ordsprogenes Bog kapitel 4: Åndens vejledning kommer af at lytte til vores hjerte.

Vers 4 – 9: Dit hjerte skal holde fast ved mine ord, du Skal holde mine bud.

Køb visdom køb indsigt, men først og fremmest visdom.

Sæt den højt, så løfter den dig op. Den bringer dig ære når du tager den i favn.

Vers 11: Jeg belærer dig om visdommens vej, jeg fører dig af retskaffenheds spor.

 

Kapitel 8 vers 1: Visdom råber, forstandigheden løfter sin røst.

Vers 4: Det er jer mænd jeg råber til, min røst lyder til jer mennesker.

Vers 6: Lyt for jeg siger det rette, fra mine læber kommer retskaffenhed.

Vers 11: Visdom er bedre end perle. Ingen skatte kan måle sig med den.

 

Kapitel 8 vers 14 – 23: Visdom er magt, rigdom og ære.

Hos mig er der råd og fornuft, jeg har indsigt, jeg har styrke.

Ved mig hersker konger, og fyrster fastsætter hvad ret er.

Jeg elsker dem der elsker mig, og de der søger mig finder mig.

Hos mig er der rigdom og ære nedarvet velstand og lykke.

Fra evighed er jeg dannet før begyndelsen, før jorden blev til.

 

Kapitel 8 vers 27 – 31: Visdom i skabelsen.

Da han grundfæstede himlen var jeg der allerede, da han lagde jordens flade fast på uddybet, var jeg der allerede. Da han samlede skyerne deroppe.

Da han satte en grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling.

Da han lagde jordens grundvolde fast. Jeg var ved hans side som hans fortrolige.

Jeg var til glæde for ham dag efter dag.

Vers 34: lykkeligt det menneske der hører mig, så han dag efter dag våger ved mine døre og holder fast ved mine dørstolper.

 

Gud har talt igennem profeterne og til sidst også igennem sin søn.

Hvis nogen påstår at evolution er svaret og at alting er kommet ad ingenting,

og mener Gud vores skaber har ingen plads i dette mægtige univers.

Vil jeg gerne råde vedkommende til at læse et kapitel af Ordsprogenes Bog hver dag for en måned for derefter at begynde forfra igen et helt år, altså 12 gange.

Jeg er overbevist om at vedkommende derefter er et andet menneske.

 

Kapitel 5: Visdom –forstandighed – kundskab. Observer viden og diskretion.

Disse åndelige gaver giver magt ved Gud.

Hemmeligheden er ikke at blive distraheret af synd men at være disciplineret med udholdenhed.

Vers 21: Herren har en mands veje for øje og han ser alle hans stier.

Åbenbaringen kapitel 2 vers 26: Den der sejer og trofast gør mine gerninger indtil enden, ham vil jeg give magt over nationerne.

 

Kapitel 6:  Vær forstandig og lyt til gode råd.

En åndelige gave som giver gode frugter, fordi man er villig til at indrette sig.

 Vers 1 – 5: Red dig som en gazelle fra jægeren,

som en fugl fra fuglefængeres hånd.

Vers 6 -11: Lær af myrer.

Vers 23: For budene er som en lampe, og belæringen som et lys.

 

Kapitel 7: Frygt Herren. En åndelig gave som er grundlaget for visdom.

Frygter man Gud, adlyder man ham, og vi vil undgå alt ondt

Vers 26: Siger om skøgen: Hun er årsag til manges død og talrige har hun slået ihjel. Vers 27: Hendes hus er vejen til dødsriget.

 

Åndens frugter: Kapitlerne 10 – 20.

 

Kapitel 10 vers 12: Kærlighed skjuler alle overtrædelser.

Vers 22: Det er Herrens velsignelse der gør rig, slid føjer intet til.

 

Kapitel 11 – vers 2: Hos de ydmyge er visdom.

Vers 13: Den pålidelig skjuler sladder.

Vers 20: Plej omgang med vise så bliver du vis.

Galater Brevet kapitel 5 – vers 14: Du skal elske din næste som dig selv.

 

Kapitel 12 –  Elsk din næste som dig selv, og bliv ikke misunderlig på ham.

Vers 16: Den kløgtige skjuler skændslen.

Vers 18: En vis mands tunge er som lægedom.

Vers 19: Sandfærdige læber består for evigt.

 

Kapitel 13: Kærligheden parader ikke sig selv.

Vers 5: Den retfærdige hader løgneord.

Vers 15: God forståelse producere yndest.

Vers 18: Den der vogter på retledning vinder ære.

 

Kapitel 14 – Kærligheden er ikke opblæst.

Vers 3: De vise beskyttes af deres læber.

Vers 8: Den kløgtige giver agt på sin færd.    

Vers 29: Den der er sen til vrede er meget forstandig.

 

Kapitel 15: Kærlighed er ikke grusom.

Vers 4: Besindige ord er livets træ,

falske ord bringer fortvivlelse.

Vers 26: Onde planer vækker Herrens afsky,

liflige ord er rene for ham.

Vers 29. Herren holder sig fjern fra den uretfærdige,

men han hører den retfærdiges bøn.

 

Kapitel 16: Kærligheden søger ikke sit eget.

Vers 6: Ved troskab og sandhed synes skyld,

ved at frygte Herren, holder man sig fra det onde.

Vers 7: Når Herren finder behag i en mands færd,

får han også hans fjender til at slutte fred med ham.

 

Kapitel 17: Kærligheden er ikke let provokeret.

Vers 9: Menneskets hjerte udtænker dets vej,

men Herren styrer dets skridt.

Vers 20: Den der har et falsk hjerte finder ikke lykke.

Den hvis tunge er svigfuld finder ikke lykke.

Vers 22: Et glad hjerte er som en god medicin,

men modløshed udtørrer knoglerne.  

 

Kapitel 18: Kærlighed mener det ikke ondt.

Vers 2: En tåbe bryder sig ikke om forstandighed,

men kun om at få sine egne mening frem.

Vers 4: En mands ord er dybt vand,

visdommens kilde er en sprudlende bæk.

Vers 21: Liv og død er i tungens vold,

den der er venner med den nyder dens frugt.

 

Kapitel 19: Kærligheden fryder sig ikke over det onde.

Vers 11: Et menneskets klogskab får ham til at holde igen på vreden,

han sætter en ære i at bære over med overtrædelser.

Vers 23: At frygte Herren fører til liv, man kan sove uden frygt.

 

Kapitlerne 20 – 31 – Jesus Kristus og menighederne.

 

Kapitel 20 vers 5: Gode råd i mandens hjerte er dybt vand,

den forstandige øser deraf.

Vers 7: Retfærdig er den der vandrer retsindig,

lykkelig hans sønner efter ham.

Vers 9: Hvem kan sige jeg har holdt mit hjerte rent, jeg er ren for synd.

Vers 19: Den der løber med sladder røber hemmeligheder,

undgå samkvem med ham.

Vers 22: Sig ikke jeg vil gengælde ondt,

men sæt dit håb til Herren han vil hjælpe dig.

Vers 27: Herren vogter på menneskets livsånde

og ransager alle kamre i dets indre.

 

Kapitel 21: vers 20: Kosteligt forråd og olie er i den vises bolig,

Men et tåbeligt menneske æder det op.

 

Kapitel 22 vers 4: Lønnen for at være ydmyg og frygte Herren,

er rigdom ære og liv.

 

Kapitel 23 vers 17 – 18: Vær ikke misundelig på syndere og frygt Herren,

så har du em fremtid, og dit håb skal ikke slukkes.

 

Kapitel 24 vers 16: Den retfærdige falder 7 gange og rejser sig igen.

 

Kapitel 25 vers 2: Det er Guds ære at holde en sag skjult,

det er kongens ære at udforske en sag.

 

Kapitel 26 vers 5: Svar tåben efter hans dumhed,

for han ikke skal være vis i hans egne øjne.

 

Kapitel 27 vers 17: Jern slibes til med jern,

det ene menneske sliber det andet.

 

Kapitel 28 vers 13: Den der skjuler sine overtrædelser går det ikke godt,

Men den der bekender dem og ændrer sig finder barmhjertighed.

 

Kapitel 29 vers 25: Menneske frygt kan sætte fælder,

men den der stoler på Herren er i sikkerhed.

 

Kapitel 30 vers 5 – 6: Et hvert ord fra Gud er lutret,

Han er et skold for dem der søger tilflugt hos ham.

 

Kapitel 31 vers 10 – 31: Beskrivelse af en værdi kvinde: Kristus brud.

Vers 10: En dygtig kvinde hvor findes hun, hun er langt mere værd end perler.

Vers 25: Hun er klædt i styrke og anseelse, og hun ler morgendagen i møde.

Vers 26: Hun tager til orde med visdom, der er venlig belæring i hendes tale.