Moses og biblens numre


Åbenbaringen Kapitel 1 vers 8. Jeg er Alfa og Omega, siger Herren hvor Gud, den som er, som var og som kommer den Almægtige.

 

Det gamle testamente er skrevet på hebræisk

og begynder med bogstavet Alfa og slutter med det 22 ende bogstav Omega.

Hvert bogstav har et nummer, derudfra dømmes værdien af ordet.

De første 10 bogstaver har efter hinanden nummeret op til 10.

Derefter har de næste 10 tallene fra 10 til 100.

Dvs.10-20-30 osv.

De sidste 2 bogstaver har tallene 200 og 400.

 

Det Nye Testamente som er skrevet på græsk har det samme system, det begynder med Alfa men slutter med det 24 bogstav Omega.

Derfor kommer talværdien op på 800.

Dvs.200-400-600-800.

Hvert ord har ligeledes en talværdi.

 

Mose blev født i året 2647 før Kristus.

Talværdien af de 10 plager i 2 Mose er sammenlagt 2647 i talværdi,

samme tal som Moses fødselsår.

Altså er de 10 plager gemt i fødselsåret af Moses.

De 10 plager går forud for udfrielsen af folket i Ægypten.

Mose døde efter at have vandret 40 år rundt i ørknen med folket.

I den tid gav Gud budene til Moses ved direkte at tale til ham.

Mose underviste derefter folket i budene.

Efter Moses død førte Josua folket ind i det lovede land Kanaan,

hvor de levede 1495 år.

Totalværdien af det hebræiske alfabet er 1495, altså samme tal som de år folket levede efter budene i landet Kanaan.

Budene står symbolsk for deres Thora.

 

Moses fødselsår er 2647. Folket levede efter budene 1497 år. Mose levede 120 år, dertil regnes 1 år, da man begynder med tiden 0. Tilsammen giver det 4263 år. Det er året Jesus døde og opstod.

Gud er perfekt.

 

Budene blev i første omgang givet til det israelske folk for at bevise dem, at de ikke kunne overholde dem, og at deres Messias måtte komme og redde dem.

 

Er sådanne tegn og mange andre i biblen, ikke et bevis på, at Gud er Alfa og Omega, begyndelsen og enden.

 

Er det tilfældigt at Gud planer alting fra begyndelsen til enden.

Er det tilfældigt, at han os maner, til at være parat, når Kristus han igen sender.