Nahum


Nahum – en bog om dom over Israels fjender.

 

Nahum levede på samme tidspunkt som Esaja og Ezekiel. Bogen har kun 3 kapitler, men det er meget vigtige kapitler med en masse historie imellem linjerne angående Israels fortid nutid og fremtid.

 

Cirka 150 år efter Jonah profeterede Nineves undergang i året 800 – 750 BC, blev Nineve alligevel hårdt ramt.

Kongen og folket omvendte sig og søgte Gud i sæk og aske, da Jona prædikede død og dom den første gang,  derfor sparede Gud dem. 

Det tog 80 år før dommen blev udført, efter Nahum havde profeteret. 

Gud er langmodig og tålmodig og giver tid nok når advarsler er blevet givet. 

 

Baggrundshistorie. 

 

Efter konge Salomons død, blev landet opdelt i det nordlige rige Israel bestående af 10 stammer og det sydlige rige Judah beståen af 2 stammer. 

I det nordlige rige var der ingen af kongerne som fulgte Herren. Det Sydlige rige havde nogle få gode konger som agtede på Herrens bude. 

Da konge Ahab af Judah døde, faldt kongerne og stammerne fuldstændig væk fra Herren. 

Derfor tillod Gud, at det nordlige rige blev indtaget af Assyrerne som evakuerede folket til Babylon og erstattede dem med deres eget folk. 

 

2 Kongebog kapitel 17 versene  35 – 37: Herren havde sluttet en pagt med dem og befalet: I må ikke frygte andre guder, ikke tilbede dem og ofre til dem. 

Herren som med stor styrke og løftet arm førte jer op fra Egypten, ham skal i tilbede og ham skal i ofre til. De love og retsregler, den lov og befaling som han skrev ned til jer, skal i altid omhyggelig følge. 

 

Derfor blev det nordlige rige udslettet af det assyriske imperium som på det tidspunkt havde sin stærkeste æra med magt. Det bestod af Iran Irak og Syrien og dele af andre omliggende lande. 

 

2 kongebog kapitel 18 vers 13: I Hezekias14 regeringsår drog assyrerkongen Sankerib op og indtog alle Judahs befæstede byer.

Konge Hezekia sendte bud til assyrerkongen i Lakish: Jeg har forbrudt mig, drag bort igen, hvad du pålægger mig vil jeg udrede. 

Assyrerkongen forlangte 300 talenter af sølv og 300 talenter af guld. Derved blev templet og skatkamrene fuldstændig afklædt af guld og sølv.

Vers 19 – 20: Konge Sankerib belejrede alligevel Jerusalem og stod ved Fullers dam og udfordrede Hezekia med ordene: Nu – på hvem stoler du, at du tør gør oprør imod mig.

Vers 31 – 35: Overvundet med stolthed begyndte kongen at prale af sin storhed: Hvem er det du stoler på, siden du tør gør oprør imod mig.

 

Assyrerkongen turde udfordre Israels og Judahs Gud, ligesom Goliat udfordrede David. 

 

Nahum profeterede på et senere tidspunkt imod Assyrien, fordi de trodsede den Almægtige Gud og på grund af deres ekstreme grusomhed og ondskab.

 

2 Kongebog kapitel 19: Konge Hezekia, præsterne og de ældste iklædte sig sæk og fastende søgte de Herren.

Derefter opsøgte de Esaja for at spørge ham til råds. 

Esaja sagde til dem: Dette siger Herren: Du skal ikke frygte de ord assyrerkongen har hånet mig med. Jeg vil lægge en ånd i ham, så han hører noget der får ham til at vende tilbage til sit land. Der vil jeg lade ham falde for sværdet i hans eget land.  

 

Assyrerkonge mistede evnen til at skelne sandheden.

Det skulle lære os at frygte Herren Israels Gud.

 

Romerbrevet kapitel 11 vers 22: Lær os at fortsætte i Guds venlighed for ikke at blive hugget af. 

Der er her tale om det ægte og det vilde oliventræ. Vi er podet ind i det ægte oliventræ Israel, og kan blive hugget af igen, hvis vi ikke tager Guds nåde alvorligt.

 

Nahum kapitel 1 Vers 1 vers 14: Herren er jaloux og hævner sig på sine fjender. Dit navn skal ikke leve videre. Fra din guds hus udrydder jeg udskårne og støbte gudebilleder. Jeg forbereder din grav for du er forbandet.

 

Nineve  repræsentere Assyrien.

Kapitel 1 beskriver Nineves dom.

Kapitel 2 beskriver Nineves ødelæggelse.

Kapitel 3 beskriver udførelse af dommen over Nineve.

 

Gud brugte det Babyloniske empire, Perserne og Skytien til udfyldelse af disse profetier. 

 

Ezekiel kapitel 32 vers 22 – 23: Assyrerne er der og hele hendes selskab. Alle de dræbte som er faldet for sværdet. De fik deres grav i afgrundens dyb. Flokken ligger rundt om graven, alle de dræbte som er faldet for sværdet spredte rædsel i det levende land.  

 

Hver profetisk bog taler om de sidste dage. 

Det Assyriske imperium repræsentere antikrist, han vil konfrontere Kristus ved hans anden komme.

 

Esaja kapitel 10 vers 12 – 14: Når Herren har fuldført sit værk på Zions bjerg og i Jerusalem, vil jeg straffe Assyrernes konge for frugten af hans hjertes højmod og for hans stolte øjnes pral, for han har sagt: Jeg greb ind med stærk hånd i min visdom, for jeg er klog. Jeg fjernede folkets grænser og plyndrede deres skatte. Som den mægtige styrter jeg hersker fra tronen, min hånd fandt frem til folkenes rigdomme.

 

Tyrkiet og Iran har i dag har i dag en lignende holdning til Israel. Den langvarige krise i Mellemøsten vil komme til en ende, når jødernes Messias kommer tilbage til sit folk. Ikke kun antikrist vil blive dømt, men også verdens nationer må stå til ansvar for deres holdning til Israel.

 

Nahum kapitel 2 vers 1 – 2: Hør budbringerens trin hen over bjergene, han forkynder fred. Du skal fejre dine fester Judah og indfri dine løfter. Ondskaben skal ikke overgå dig den er helt ryddet bort.

 

Nahum kapitel 3 – handler om Guds overvældende følelser overfor verdens ondskab og hans hjerte for sit folk for beskyttelse og genoprettelse.

 

Nahum kapitel 3 vers 4: Det skyldes skøgens hor, hun var indtagende og kyndig i trolddom. Hun besnærede folkeslag med sit hor og folk med sine rigdomme. Vers 5: Jeg er imod dig, erklærer Herren.

 

Åbenbaringen kapitel 18 vers 2 – 3: Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, jorden oplystes af dens glans. Den råbte med kraftig røst: Faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder og urene fugle, skjul for alle urene afskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin. Jordens konger har bedrevet utugt med hende og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned. 

 

Åbenbaringen kapitel 17 vers 1: En af de 7 engle med de 7 skåle kom og talte til mig og sagde: Kom jeg vil vise dig dommen, over den store skøge som sidder ved de vældige vande. 

Vers 3: Der sad en kvinde sidde på et skarlagensrødt dyr, fyld af bespottelige navne med 7 hoveder og 10 horn. 

Vers 5: På panden var der skrevet et navn en hemmelighed. Det store Babylon mor til skøgerne og jordens afskyeligheder.

Vers 6: Jeg så kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidne blod.

 

Daniel kapitel 2: Nebukadnezars drøm af en stor statue. Gud åbenbarede konges drøm til Daniel og betydningen. Nebukadnezar er hovedet af guld, efter ham vil følge andre riger af sølv, kobber jern. Det sidste rige var en blanding af jern og lem. 

 

Daniel kapitel 7: Daniels nattesyn af 4 frygtelige dyr. En løve en bjørn og en panter. Det 4 dyr var meget frygt indgydende og havde 10 horn.

Et lille horn voksede frem imellem de 10 og rev 3 væk. Derefter forvandlede det sig til en menneske, som repræsentere antikrist.

De 10 horn må vise sig på verdens scene, før det bliver åbenbaret hvem antikrist er.

 

Åbenbaringen kapitel 6: Antikrist bliver en skillet  krigsmand. Han vil ophøje sig selv som den falske Messias i 3 og et halvt år af de 7 års fredskontrakt, han aftaler med Israel.

 

Vi som har inviteret Kristus ind til vores liv vil højst sandsynlig ikke se ham og ødelæggelsen af det store Babylon.

 

1 Korinter kapitel 15 vers 51 – 52: Se jeg siger jer en hemmelighed, vi skal ikke alle sove hen, men vi skal forvandles i et nu på et øjeblik ved den sidste basun, for basunen skal lyde og de døde skal opstå som uforgængelige og vi skal forvandles.  

Vers 54: Når det forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og det dødlige iklædt sig udødelighed, da vil det ord der er skrevet være opfyldt: 

 

Døden er opslugt og besejret.

Det er et profetisk skriftsted man kan antage for sig selv i dag. 

 

Matthæus kapitel 24 og 25: Kristus selv nævnte  forholdene på jorden, før hans anden tilbagevenden   for at redde jorden fra ødelæggelse og oprettelsen af 1000 riget

 

Matthæus kapitel 24 vers 14: Evangeliet skal forkyndes over hele verden som et vidnesbyrd for alle nationer, derefter vil enden komme.

Vers 15: Når i ser, ødelæggelsens vederstyggelighed som der er talt om ved profeten Daniel sidde i templet og proklamere sig selv som Messias, så skal de som er i Judæa flygte til bjergene. 

 

Dette vers er for jøderne, et meget stort jordskælv vil ramme Jerusalem på det tidspunkt. Gud giver altid advarsler forud,  spørgsmålet er, om vi er i stand til at modtage en advarsel.  3000 mennesker vil dø i det jordskæld.  

 

Matthæus kapitel 24 vers 37:  Som det var i Noahs dage, skal det være ved menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden spiste og drak de, giftede og bortgiftede sig lige til den dag Noah gik ind  arken. De vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle væk. Sådan skal også menneskesønnens komme være. 

 

Matthæus kapitel 25: Lignelsen om de 10 brudepiger.

Fem var parat – fem ikke. De som havde gjort dem parat blev inviteret ind til bryllupsfesten. Til de andre fem sagde Jesus: Jeg kender jer ikke.