Obadia – de to religioner


Bogen handler hovedsagelig om Jordan som dengang hed Edom, Moab og Ammon.  

 Abrahams søn Isaac giftede sig med Rebekka. Hun fødte tvillinger Jakob og Esau. 

Jakob som senere fik navnet Israel listede sig til den første fødtes velsignelse fra sin far Isaac. Esau solgte sin første fødte ret for et måltid mad, fordi han var sulten, da han kom hjem fra jagt. Det igen førte til stor misundelse fra Esaus side, så meget at Jakob, efter sin mors Rebekkas råd, flygtede for en årrække.

 

Denne situation blev begyndelsen til århundredes krige imellem to brødre to nationer og to religioner. Disse krige ender først, når Kristus kommer anden gang for at redde verden fra dens undergang.

  1 Mose kapitel 49: Jakob fik 12 sønner som med tiden blev til folket Israel.

På grund at tørre i landet levede familien en årrække i Egypten og udviklede sig til et stort folk. Pharao undertrykte og brugte dem som slaver.

 

Moses blev kaldt af Herren til at udfri folket og føre dem tilbage til deres land med mange tegn og under for Pharaos øjne. 

5 Mose kapitel 2 vers 4: Efter folket havde vandret rundt i ørkenen for 40 år, lod Herren dem passere igennem Seir. Herren sagde: Du vil passere igennem din broder Esaus område, de vil være bange for dig så vær forsigtig. 

 

5 Mose vers 10: Landet var tidligere befolket med Emiterne, et folk stort og talrigt ligesom Anakimerne. 

1 Mose kapitel 6 – De var efterkommere af faldne engle som havde avlet med menneske døtre. Da Lucifer rebelerede og faldt, sluttede en tredje del af englene sig til ham, og blev således dømt til at leve adskilt fra Gud i al evighed.

2 Mose kapitel 2 vers 10: Tidligere var det Emiterne der boede der, de var et stort og talrigt folk så høje som Anakimerne.

Joshua og David udryddede dem efter Guds bud og med Guds hjælp. 

Også Esaus sønner kæmpede imod dem.

 

Jesaja kapitel 14 vers 12: Tænk, at du er faldet fra himlen du strålende morgenstjerne. Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene. Du sagde til dig selv, jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner rejser jeg min trone, jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord.

 

Jesaja kapitel 14 vers 20: Du skal ikke forenes med dem i graven, for du lagde dit land øde og dræbte dit folk. Ingen skal mere nævnes af den slægt af forbrydere.

 

Man kan meditere over dette vers – tilhørte jorden Lucifer før i tiden, var der en flod før Noahs flod som udslettede alt, skete det imellem 1Mose vers 1 og 2.

I det tilfælde må det være sket,  før Adam og Evas tid i haven paradis – vi ved det ikke helt nøjagtig, fordi biblen siger for lidt om det. 

Der er fundet knogler og skeletter af kæmper mange steder i verden, og det skaber altid kontroverser, fordi det er et vidnesbyrd om pålideligheden af biblens skrevne ord, og det svækker evolutionsteorien. 

Darwin havde ikke den videnskabelig viden som er tilgængelig i dag, hvis han havde haft det, havde han højst sandsynlig ikke skrevet en bog om evolution,

som der stadig mangler beviser på.  

 

Edom og Moab er i dags Jordan. De er forpligtet til at være venlige imod Israel, fordi de er afhængig af dem af flere grunde. Israel forsørger Jordan med vand, gas og olie. Jordan er faktisk en bror til Israel og står med et ben på begge sider muslimerne og jøderne.

 

Man kan sammenligne Esau med SELV – ånden i verden.

Josef med Kristi ånd – den Hellige Ånd.

Biblen beskriver to slags viljer eller rettere sagt ånder i verden.

1 Korinterbrev kapitel 2 vers 12: Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os.

 

Det begyndte med Kain og Abel, Kain dræbte Abel.

Det ses også i Konge Saul og David, Saul var efter David.

Iran forkynder helt åbent, at de har i sinde at indtage Israel.

Det vil før eller senere føre til den sidste verdenskrig, hvor Kristus vil komme i skyerne for at redde verden fra dens undergang og regere som den sande hersker.

 

Kapitel 1 vers 3: Dit overmod har forført dig, du som bor i bjergkløfterne,

du som har din bolig i det høje og siger ved dig  SELV: Hvem kan styrte mig til jorden.

Vers 4: Flyver du højt som ørnen og lægger din rede blandt stjernerne, styrter jeg dig ned derfra, siger Herren.

Vers 10: For mord og vold mod din broder Jakob skal du dækkes af skam og udryddes for evigt.

 

Vers 11: Den dag du stod på afstand, mens fremmede førte hans rigdom bort, og udlændinge gik ind af hans porte og kastede lod om Jerusalem, da var du selv som en af dem.

Vers 12: Se ikke med skadefryd på din broder på hans skæbnedag. Se heller ikke med skadefryd på elendigheden på dets ulykke dag.

Vers 13: Gå ikke ind af mit folks port på ulykke dagen, se heller ikke med skadefryd på elendigheden. Ræk ikke hånden ud efter deres rigdomme.

Vers 14: Still dig ikke ved korsvejene for at udrydde flygtningene. Udlevere ikke de undslupne på nødens dag.

 

Befolkningen i området Edom, Moab og Ammon var meget brutale mennesker.

Når vi i det Gamle Testamente læser om krige, er vi nød til at tage baggrunden i betragtning. Når Israel syndede som deres brødre, blev de også straffet og sat til rette efter samme regler.

 

Gud ændrer ikke sin mening og dømmer alle efter den samme universelle lov.

Mose fik loven og fik besked på at bygge et tabernakel efter et design som blev forklaret ham, og som eksisterer i himlen. 

Abraham blev lovet en søn hvor igennem alle menneske slægter på jorden skulle velsignes.

 

Vi kan lære meget om, hvordan Gud griber ind i verdens affære ved at betragte, hvordan han omgik folket i det Gamle Testamente. 

Vi kan også proklamere det som er lovet os baseret på løfterne i biblen.

Dette tema er meget stort, fordi Gud ser os som fuldstændige. 

Biblen fungerer ikke efter magiske formler.

Djævlen er en tyv som kommer for at stjæle og ødelægge. 

Han kan bindes og kastes ud med Guds ord som den højeste autoritet.

 

Thimotheus kapitel 3. I de sidste dage skal der komme hårde tider. Mennesker vil blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodig, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, brutale, forrædere, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud.  

I det ydre er de religiøse, men nægter Guds kraft – hold dig fra dem.

 

Her henvises til de sidste tider – den samme ånd vil komme tilbage og forføre en masse mennesker.

 

Kapitel 1 vers 18: Obadia profetere om Herrens dag:

Jakobs hus bliver til ild, og Josef hus til en flamme.

Esaus hus skal blive til strå, de skal antænde det og fortære det.

Af Esaus hus skal ingen undslippe. 

 

Edom, Moab og Ammon har haft forskellige krige i fortiden, om dommen er opfyldt eller ikke er et spørgsmål? 

 

Kapitel 1 vers 19 til 21: Obadia fordeler profetisk landet imellem Israels stammer.

 

Guds redningsplan for folket de sidste 3,6 år af antikrist besættelse af Israel.

Matthew kapitel 24 vers 16: Så skal de der er i Judæa flygte til bjergene. 

 

Daniel kapitel 11 vers 41: Han, antikrist kommer ind i det herlige land og ti tusinde falder, men disse skal undslippe ham Edom, Moab og de ypperste af ammonitterne – i dags Jordan.

 

Folket i Israel vil have en chance til at flygte til bjergene i disse områder de sidste 3,6 år.   

 

Åbenbaringen kapitel 12 vers 6: Da flygtede kvinden, Israel, ud i ørkenen, hvor hun havde et sted forberedt af Gud 1260 dage. 

Vers 15 og 16: Slangen udgød vand som en flod for at opsluge hende, men jorden åbnede op sin mund og drak floden op, som dragen slyngede efter hende.

Jesus forklarede sine disciple: Når i ser alt dette ske, glæd jer og se op, for tiden er nær for jeres frelse.