Resume.


Fra vores udenlandsophold.

Vi er en Svejtsiske Dansk familie med 33 års udenlands ophold i Etiopien, Indien og Singapore. Vi kom tilbage til Svejts i året 2000, da vi pensionerede.

Vores ældste søn, som var født i Danmark, fik en fødselsskade og var meget svær handikappet hele livet, han gik hjem til evigheden med 26 år i Singapore.

De 2 andre børn,  en datter og en søn, er gift og bor ligeledes i Svejts. I alt har vi 6 børnebørn 3 piger og 3 drenge, som vi har meget glæde af. De 3 ældste går på gymnasiet og de 3 mindre i skole.

 

Bogen: Etiopien, Svejts, Indien og Singapore med Fritzli – er en biografi om vores mange år i udlandet. Bogen indeholder lidt af hvert fra de forskellige lande, hvor vi levede og slutter med vores tilbage vende til Svejts. Bogen kan stadigvæk købes på ( Books on Demand ) men da jeg ikke mere er involveret i salg af bogen, har jeg valgt at sætte den på min hjemmeside og derfor kan den læses her.

 

Vores handikappede søn Fritli som vi kaldte ham, en forkortelse fra Fritz, var med os over alt. Jeg var glad for, at min mand havde arbejde i lande, hvor det var muligt at have god hjælp i huset. På den måde kunne jeg overse arbejdet med Fritzli og vores 2 andre børn.

 

Udenlandsopholdene var meget indholdsrige år på mange måder. I Etiopien, hvor vi også giftede os, arbejdede Fritz for Haile Selajsie fondation. Han var chef i køkkenet for Ghion Imperial Hotel, dertil hørte Afrika Union og Galila Palace Hotel.

Haile Selajsie, som var kejser dengang, havde regelmæssige stats besøge fra forskellige lande, som Fritz derfor catered for.

I de år vi opholdte os i Etiopien, lærte vi land og folk at kende. Det sidste år var præget af oprør og urolige tider. Af samme grund rejste vi tilbage til Svejts et år før krigen brød ud.

Kejseren blev myrdet og mange mistede livet. Tørre satte ind og mange ude på landet døde af sult og sygdomme. Det var en meget svær og tragisk tid for folket.

 

Imellem Etiopien og Indien opholdte vi os 2 år i Svejts. Fritz arbejdede i vinter og sommer sæson i 2 forskellige hoteller. I den tid blev også vores datter født. Det var en stor oplevelse at få et sundt barn.

Fremtiden for Fritzli beskæftigede mig meget dengang. Hvordan ville livet forme sig for ham? dertil kom, at jeg var plaget af anklagende tanker imod dem som havde været tilstede ved fødslen. Det hele ændrede sig en aften, da jeg havde en vision af Kristus selv i hvide klæder. Jeg blev fri af mine beskyldninger, fra den dag af og havde mere glæde af livet igen. Det har ikke plaget mig siden, jeg kan også tale om det uden at føle nag.

Kort tid efter blev Fritz tilbudt en stilling i Indien igennem en kollege. Det var ligesom et under, for vi havde gået og overvejet muligheden af at komme til udlandet igen. Det ville være til fordel for os alle sammen. Fritz kunne have et godt og interessant arbejde og jeg kunne have al den hjælp, jeg havde brug for i huset.

 

Først rejste Frits til Indien for at se om det virkelig var den rigtige stilling for ham. Et stykke tid efter ankom jeg med børnene.

Oberoi Imperial Hotel i New Delhi, var et af flere hoteller, som tilhørte Oberoi.

I New Delhi blev kokkene uddannet og sent til de forskellige hoteller.

Hotellet catered dengang også for nogle få Airlines.

Det blev 2 meget interessante og travle år for Fritz. Der var mange store fester og bryllupper at cater for, fester under 100 blev kaldt baby fester.

Oberoi fik til opgave at cater for kroningen af kongen i Butan. På den måde fik Fritz en udsædvanlig spændende opgave.

Jeg kunne uden videre have så meget hjælp, som jeg ønskede. Min første erfaring på det område blev kaste systemet. Ikke alle ville vaske gulv, kun en speciel kast.

Indien har forskellige vejr zoner. I New Delhi bliver det over 40 grader varmt i sommer månederne. I den varme tid rejste jeg nord på med børnene.

Vi besluttede os til at lade os forflytte til Oberoi Hotel i Singapore efter 2 år i Indien.

 

I Singapore blev vi i 24 år. Det var gode år på mange måder. Det lille land var kun 15 år gammelt da vi ankom. Vi oplevede en rivende udvikling på mange områder.

Fritz arbejdede de første 7 år for Oberoi Imperial Hotel som chef. Derefter fik han stillingen i det nye flyvekøkken. Også her blev kokke uddannet og nye airliner blev regelmæssigt fyget til. Det var meget travle og spænende år.

Vores tredje barn, en søn, blev født efter et par år. Dermed var min hverdag godt udfyldt. Også her kunne jeg have hjælp i husholdningen.

Singapore havde en svejtsisk såvel som en tysk skole med gymnasium, til stor fordel for os tysktalende forældre.

Landet er meget multi culturelt og har officielt 4 religioner. Vi oplevede hvordan den kristne tro udviklede sig til en vækkelse som også kom til at præge landet.

 

Vi rejste tilbage til Svejts i året 2000 af forskellige grunde. Indtil Fritz pensionerede, arbejde han for Mauritius airline hjemme i sit kontor. En gang om måneden rejste han rundt til de forskellige stationer.

Fra vi pensionerede til 2015, kørte vi to gange om året til Rumænien. Fritz beskæftigede sig med opgrading i forskellige hotels mere eller mindre gratis og jeg besøgte børnehjem, det havde jeg meget glæde af.