Romer Brevene


Paulus ønskede oprigtig også at kunne forkynde evangeliet i Rom, men dette ønske blev aldrig opfyldt.

Brevene blev skrevet under hans halvandet års ophold i Korinth,

hvor han underviste og forkyndte Guds ord.

Luther, som bragte reform til Europa, blev senere inspireret af hans lære.

 

Romer kapitel 1: Paulus tematiserer retfærdighed og uretfærdighed. Han dykker dybt in til spørgsmål som også er aktuel i dag. Hvad med de mennesker som aldrig har hørt evangeliet og som tror på afguder hvordan bliver de frelst?

 

Enhver med bibel kendskab ved, hvor meget Gud ikke tolererer såkaldte andre guder. Mange udtrykker sig med selv retfærdighed. Hvis Gud eksisterer, så vil han redde os, for vi har gjort det bedste vi kunne i livet. Derved over hører man en lille stemme, som er bange for det som kommer efter. Efterhånden som vi vokser op, lærer vi at forlade os på os selv og den lille stemme trænges i baggrunden.

Da jeg var barn, vidste jeg, at Gud eksisterede. Jeg tror ikke der var nogen som fortalte mig det. Børn er meget åbne til troen, det har de fået med fra fødslen. Børn er heller ikke ansvarlig for deres frelse, men på et eller andet tidspunkt i livet, får de også det ansvar til delt.

 

Kristendommen er en oplevelse med Gud og en nøgle til at overvinde synd. Vores bevidsthed, det som ikke kan forklares, spiller her en stor rolle. Dermed dømmer og af gøre vi.

 

Romer kapitel 1 vers 19-21: Det man kan vide om Gud ligger åbent for dem, hans usynlige væsen, kraft og guddommelighed, det har kunne ses siden verdens skabelse, der er altså derfor ingen undskyldning for ikke at kunne genkende Gud.

Selv om de kendte Gud, priste de ham ikke som Gud og var heller ikke taknemlige. Deres tanker og tåbelige hjerte blev formørket.

 

Derfor er naturen bibel nummer to. Selv uden biblen skulle vi være i stand til at genkende Gud i skabelsen, fordi den Hellige Ånd vidner om ham. Når nogen er besat af dæmoner, er det også et vidne om, at der eksisterer en anden verden derude.

Mennesker begyndte at tilbede skabelsen i stedet for skaberen.

Det jødiskes folk historie viser denne falde igen og igen. 

 

Mennesker er parat til at prøve og gøre alt for at frelse sig selv.

Mange videnskabsmænd har indset sandheden i dag. Havde Darwin

levet i denne tid, havde han højst sandsynlig ikke skrevet sin bog. Det er utroligt, at hans teori undervises over alt, selv om den aldrig er blevet videnskabeligt bevist. 

 

Johannes kapitel 1 vers 4: I ham Jesus var der liv og livet blev menneskets lys og lyset skinnede i mørket, men de fattede det ikke.

 

Romer kapitel 2 vers 1: Her kommer Paul in på vores samvittighed. Den blev givet os, fordi vi er skabt i Guds billede.

Med din dom over andre dømmer du dig selv.

Vers 12: De som har syndet uden loven vil også gå tabt uden loven.

Vers 14: For når hedningerne ikke har loven men af naturen gør hvad loven siger, er de så ikke en lov til dem selv.

 

Vores bevidsthed er ledet af den Hellige Ånd, den har vi fået med fra fødslen.

 

Romer kapitel 9 vers 1: Paulus siger: Jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke og min samvittighed vidner i Helligånden.

 

2 Korinther brev kapitel 1 vers 1: Vi kan sige med god samvittighed, at vi her i verden og især hos jer har levet oprigtig og retfærdig for Gud, ikke med verdslig visdom men af Guds nåde.

 

2 Korinther brev kapitel 4 vers 2: Vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord men siger sandheden.

 

Paulus var en stor synder i begyndelsen. Han forfulgte de kristne før Kristus talte til ham fra himlen på vejen til Damaskus, hvilket resulterede i at han var blind for 3 dage. 

Se Apostlenes gerninger kapitel 9. 

 

Matthæus kapitel 12 vers 32: Den som taler et ord imod menneskesønnen får tilgivelse, men den som taler imod Helligånden får ikke tilgivelse.

 

Jeg har aldrig hørt en prædigt om dette emne. 

Vi mennesker synder og det er tilgivet os igennem Kristus blod.

At synde imod Helligånden er at nægte fællesskab med Gud og det bliver ikke tilgivet hverken i denne tidsalder eller i den kommende tid.

 

Hebræerbrevet kapitel 10 vers 5-7: Derfor siger han, da han kom ind i verden: Slagtoffer og afgrøde offer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig, brændoffer og synd offer ønsker du ikke.

Da siger jer: Se jeg er kommet i bogrullen der skrevet om mig for at gøre din vilje Gud.

 

Paulus forklarer i sit brev til hebræerne korset mysterium. Loven skulle etableres, før tilgivelsen kunne træde i kraft.

Mennesker der nægter at modtage frelse igennem korset vil blive dømt til tidens ende efter loven. Derfor er loven stadig aktiv som en universal lov. Loven var perfekt, men den kunne ikke redde mennesket fra dets syndige natur. Guds ord bekræfter igen og igen, at det er Jesu blod der frelser os fra vores synder. 

 

Ron Wayetts video, som findes på You Tube, bekræfter at Jesu blod stadigvæk er levende, fordi Gud er faderen og han kan ikke død.

Ron Wayett står bag ved mange Gamle Testamente fund, også arket som blev fundet i haven Gethsemane. Han fik taget en blodprøve fra arket med det overraskende resultat, at det har kromosomer fra moren men ingen fra faren. Arket er godt beskyttet og muret inde i dag der hvor det blev fundet.  

 

Loven er Guds tredje åbenbaring, Gud viser os at vi bruger tilgivelse, derfor var den en forberedelse for folket, til det som skulle komme efter, Jesus død på korset for alle som antager det.

 

Galater brevet kapitel 3 vers 11: Ingen kan blive retfærdig gjort ved loven, det er klart, for den retfærdige skal leve af tro.

 

Dermed menes, at vi er og kan aldrig blive retfærdige over for Gud, for den retfærdige skal leve af tro. 

I klar tekst – også til sådanne som ikke havde loven eller har hørt om frelse: Deres liv og det de har gjort med det, vidner om dem.

I sidste ende vil Gud dømme, efter det de har forstået. Man skal ikke

over se, at Gud kan åbenbarer sig selv over alt.

Mange muslimer har i dag drømme og indtryk om Jesus Kristus og mange bliver derfor også ledt til at tro på ham. 

 

 

Romer brevet kapitel 5 vers 1:  Da vi nu er blevet retfærdig gjort af tro, har vi fred med Gud ved Vorherre Jesus Kristus.

Vers 3-5:  Vi roser os også af trængsler, vel vidende at trængsler bringer udholdenhed og karakter og karakter og håb skuffer ikke, fordi Guds kærlighed er blevet udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som blev givet os.

 

Efeser brevet kapitel 3 vers 19: At kende Kristi kærlighed som over går al kundskab, for at i kan blive fyldt med Guds lykke.

 

Det skulle fremgå af disse tekster, at det er en personlig forbindelse med Gud igennem Jesus Kristus som er hovedsagen. Når vi gør fejl bliver vi tilgivet. Vi får chance til at lære fra livet med Helligåndens understøttelse. Vi har en fremtid i evigheden og det vi har lært vil følge os. Livet bliver igen, som det var ment til at være fra begyndelsen. Faktum er, at vi er en tabt menneske slægt, på grund af der var engang rebellion i himlen. Derfor redder Gud os tilbage igennem Jesus Kristus.

 

Anden Mose bog kapitel 36 og fremover.  Mose blev instrueret af Gud om, hvordan ofringerne skulle udføres. Han skulle også lære folket at udfører dem og holde de forskellige bude og regler.

De har alle en dybere mening og henfører til det perfekte offer Jesus Kristus og korset. Efter korsfæstelsen var der ikke længere behov for at overholde disse ritualer, fordi det perfekte offer betalte prisen.

 

Loven blev givet 3 Mose bog. 

Forgården i templet repræsenterer vores ydre altså vores legeme.

Det hellige sted vores sjæl.

Det alle helligste sted vores ånd.

 

Kapitel 1 brændoffer.

Kapitel 2 kornoffer.

Kapitel 3 fredsoffer 

Kapitel 4 synd ofre

Kapitel 5 overtrædelses ofre og offer gaver med erstatning.

 

 3 Mose bog kapitel 1:  Brændofret af kvæget skal være et han dyr.

Personen skal lægge sin hånd på dyrets hoved og det skal accepteres på hans vegne. Derefter skal præsten stænke blodet på alteret.

 

3 Mosebog kapitel 2 vers 2:  Kornofret skal blandes med olie og røgelse for en sød duft for Herren, et fuldkommen offer.

Vers 10-16: Det er det allerhelligste ildoffer til Herren.

Første frugt ofret fyges til, men det må ikke brændes med ild.

 

3 Mosebog kapitel 3:  Fredsofret er et dyr der brændes ved ild. Indvoldene fedtet og nyrerne fjernes og brændes ved ild på alteret af præsten som også må spise det.

Vers 17: Fedt og blod må ikke spises.

 

3 Mosebog kapitel 4:  Forklarer synd ofret, hvilke er ret kompliceret, fordi der er regler for præsten såvel som for folket.

Hvis præsten synder og derved bringer synder over folket, skal han bringe en ung tyr uden fejl som et ild offer.

Blodet skal stænkes på helligdommens forhæng 7 gange, på hornet og på alteret, også på selve møde teltet som et helligt offer med sød duft til Herren.

Tyrens hoved med legeme skal bæres uden for lejren og brændes på et rent sted, hvor også asken skal strøjes ud.

 

Også Jesus døde uden for lejren, teltet eller mødestedet for os alle.

Hans blod blev bragt på alteret for vores synders tilgivelse. Han fuldbragte det umulige, han blev til et nyt udødelig menneske.

Dermed banede han vejen, for alle som tror på ham, til også at blive et nyt udødeligt menneske.

 

Johannes evangeliet kapitel 20 vers 17: Jesus efter sin opstandelse mødte Magdalena i haven Get samia og sagde til hende: Rør mig ikke for jeg har endnu ikke været hos min Fader og din Fader min Gud og din Gud. Måske Jesus selv bragte sit blod, der hvor det skulle anbringes på alteret her på jorden og på alteret i himlen.

 

3 Mosebog er en bog fuld af regler og forskrifter, det ser man i de følgende kapitler. Med tiden blev de til en magt for de religiøse ledere, som ofte misbrugte reglerne til at sætte folket i trældom.

 

Romerbrevet kapitel 3 vers 20:  For af loven bliver intet menneske retfærdig over for Gud, fordi loven er synds erkendelse.

 

Romerbrevet kapitel 8 vers 15:  I har ikke fået en ånd som giver trællekår, så at i skulle leve i frygt, men i har fået en ånd som råber Aba Fader.

Vers 1-2:  Der er derfor ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Jesu Kristus Ånd har befriet mig for syndens og dødens lov.

Vi skal huske os selv på og også bekende, at vi er født på ny og derfor retfærdige i Gud øjne. Fra tid til anden bruger vi genoprettelse og tilgivelse, fordi vi eksisterer stadigvæk i et syndefuldt legeme og bliver fra tid til anden fristet. 

Livet er en vandring med Gud, hvor vi lærer at overvinde synd og fristelse. Gud taler til os igennem sit ord biblen.

 

Johannes Evangelium kapitel 3 vers 5:  Ingen kan komme ind i Guds rige, medminde han bliver født på ny af vand og ånd.

 

De tegn og mirakler som fulgte Jesus var et vidne om Guds evige kraft.

De eneste 2 mennesker som gjorde tegn og undere før Jesus tid var Moses og Elias. De ses også sammen med Jesus på Oliebjerget ved hans forvandling. 

 

Romer brevet kapitel 10 vers 4:  For Kristus er enden på loven for enhver som tror.

Vers 17:  Troen kommer altså af det som høres og det som høres kommer i kraft af Kristus ord. 

 

Romer brevet kapitel 11 vers 25-26: Der hviler en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtallig kommer ind, så skal hele Israel frelses – som det står skrevet: Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager bort deres synder.

 

Mange i Israel har fundet vejen til troen, i Jesus tid var det også sådan, men mange har ikke. Når deres frelser kommer i skyerne, vil de græde for ham og et land vil blive omvendt i en dag.

 

Romer brevet kapitel 14:  Vi opfordres til ikke at dømme hinanden, angående hvad vi spiser og hvilke dag vi betragter som hviledag.

Loven er opfyldt og prisen betalt.

Paulus slutter med kærlighedens lov og formaner os til at bære hinandens byrder.