Rut billedlig i det Nye Testamente


 Rut

 Rut en moabit kvinde var trofast og god,

hun sin svigermor ikke alene lod.

Hun fulgte hende til Judas land,

bosatte sig og fik familie og land.

Boas en efterkommer af Salomo,

en mand som også var årlig og god,

købte førsteretten til Naomis land,

dermed fulgte Rut son fik ham til mand.

 

På pinsedagen oplevede Jerusalem udgydelsen af Guds Ånd.

Dengang var der flere kristne i Israel end i den øvrige del af verden, i dag er det omvendt. Apostlene så evangeliet blive givet til hedningerne. De forstod at prisen for overtrædelser var betalt og at en ny og bedre pagt var blevet givet til verden. Et nyt testamente, fordi det gamle ikke var godt nok.

Troen bredte sig til Europa, Afrika og Rusland meget senere til Amerika. Langsomt fik den rod i Asien. I dag breder den sig stærkt i de arabiske lande.

Mange muslimer har visioner af Kristus, mange kommer til vestlige lande som turister eller flygtninge og bliver talt til.

Missionere kan man i dag for sin egen husdør så og sige til alle nationer.

Når det israelske folk igen genkender deres længe lovet Messias, er evangeliet blevet fortalt i alle verdensdele. Indtil det er sket, er mange israeler blændet til evangeliet, fordi budskabet først skal ud i hele verden. 

Se Rømer bogen kapitel 11-25.

Der er kun 2 bøger af biblens 66 bøger som er kaldt op efter en kvinde, Ruth og Ester. Ester reddede det israelske folk fra undergang. 

Rut, en Moabit-kvinde, blev et led i hedningernes integration i Jesus jødiske familielinje. Efterkommere af Boas og Rut er Obed som blev far til Isaj som igen blev far til David hvorfra Jesus stammer. Mor til Boas var Rahab, en prostitueret kvinde i Jeriko som gemte 2 spioner som Joshua havde udsendt for at spionere byen. Derved reddede hun sit og familiens liv.

Gud ser ikke på hvorfra man kommer, men på ens karakter.

Bogen af Rut kunne billedlig skrives som en julehistorie, fordi den viser vejen til Jesus fødsel og alle nationers integration ind i troen.

Familie består af:  Mand Elimelik ( som betyder min Gud er konge. )

Han flyttede til Moab nær Israel, hvor han også dør.

Moabiterne er efterkommere af Lot, Abrahams bror og døtrene til Lot. Efter hændelsen af Sodom og Gomorra fortsatte Lots slægt igennem døtrene som forførte faren for slægtens skyld.  De har ikke pagt med Gud, ligesom Israel har, og regnes derfor som hedninger.

Naomi gift med Elimelik betyder ( en man synes godt om )  Deres 2 sønner: Malon og Kilon gifter sig med moabit kvinder Orpa og Rut. Da de også dør er Naomi alene med 2 svigerdøtre.

Udlægning: 3 dør, fordi Jesus ( konge ) døde på korset med en på hver side. Derfor kunne evangeliet blive givet til alle nationer, som profetisk kundgjort af Joel og forklaret af Peter i Apostlenes gerninger kapitel 2- 14.<

Naomi råder fortvivlet sine 2 svigerdøtre til at gå tilbage til deres egen familie og deres guder. Hun planer selv at gå tilbage til Betlehem i Judæa, fordi hun havde hørt at Gud igen havde besøgt Israel

Orpa vender tilbage til hvor hun kom fra. Hun repræsenterer de som hører evangeliet men ikke modtager det.

Rut ønsker at følge Naomi, hun siger: Dit folk skal være mit folk og din Gud skal være min Gud. Herved viser hun  trofasthed, kærlighed og en dyb tillid til Naomi, som ved disse ord holder op med at protestere.

Rut repræsentere de som hører evangeliet og modtager det.

Naomi repræsentere den Hellige Ånd som kommer til Betlehem. Rut gifter sig med Boas, som her repræsenter Jesus og bliver stammoder til kong David. 

En slægtning til Ruts afdøde mand havde ansvaret for at føre slægtens videre og dermed også for Rut og et stykke arvet land. Da han ikke ville modtage det, var Boas næst i rækken. Som tegn på at han videre gav sit løfte til Boas, tog han sin sko af og gav den til Boas som nu overtog ansvaret.

Fastsatte bud i 5 Mosebog kapitel 25-5.

I Esajas Bog kapitel 52-7 hedder det: Hvor er det vidunderligt at se  budbringeren løbe hen over bjergene med gode nyheder om fred og frelse.

Fødder repræsenterer i biblen godt budskab om fred og frelse.

Rut var uden tvivl dengang ikke klar over, at Gud i sin nåde og gode plan indførte sådan et bud for at bevare en direkte familie linje op til Jesus fødsel.

Før Boas gifter sig med Rut, arbejdede hun i hans marker med at samle korn.

Se 5 Mose kapitel 25-19. Også her ser man at Gud havde sørget for at alting skete efter hans plan. I høsten skulle det faldne korn efterlades for de fattige.

Bibelsk set repræsenterer korn også høsten af reddede mennesker.

Der er gemte bibelske sandheder vovet ind forskellige steder i bogen om Rut.

I kapitel 3 ser vi at Rut spørger om tilladelse til at samle aks på Boas marker.  Det gør hun flittigt og arbejder fra morgen til aften, kun med en kort pause.

I vers 9 ser vi at Boas opdager Rut og taler venligt til hende. Han giver formanden besked på at lade noget af kornet falde på jorden til hende.

I vers 17 læser vi, at hun når at få samlet 30 kg på en dag, et godt resultat.

I kapitel 4 ordner Boas situationen med det familiemedlem som havde første ret til Rut og gifter sig med hende.

Arbejderne lader ekstra noget korn falde til jorden for Rut til at samle.

Arbejderne kan sammenlignes med engle som hjælper til med høsten.

Det er vigtigt at vi lærer Gud at kende igennem det skrevne  ord. Engle er uden tvivl involveret i høsten, det beviser ordet i de forskellige situationer igennem biblen. Arbejderne som lader noget korn falde repræsentere engle, de er medhjælper i Guds rige.

Desto bedre vi kender Guds ord desto større er hans personlige åbenbaring til os.

Hans ord har kraft og virker i os.

Den sidste del af bogen Rut er brylluppet til Boas.

Når Jesus kommer anden gang kommer han for sin brud. Det bliver de som har taget en personlig beslutning om at følge Jesus. Dem har han givet den Hellige Ånd i pant. De har formet sig i ordet og hjulpet til med af bringe høsten ind,

hver på sin vis med de gaver den Hellige Ånd har tildelt.