Salmernes bog.


Hebræisk – Sepher Tehillim.

 

Salmernes bog gengiver biblens store begivenheder og viser samtidig menneskets emotioner og dybe følelser og det meget mere end andre bøger i biblen. 

Pentateuch er  de fem bøger skrevet af Moses og de handler hovedsagelig om de politiske situationer som folket måtte igennem med Guds hjælp. 

 

Salmernes bog svarer til de fem Mose bøger:

 

1 Mose bog – kapitel 1 – 41 i Salmernes bog.

2 Mose bog – kapitel 42 – 72  i Salmernes bog.

3 Mose bog – kapitel 73 – 89. I Salmernes bog.

4 Mose bog – kapitel 90 – 106 i Salmernes bog.

5  Mose bog – kapitel 107 – 150 i Salmernes bog.

 

1 Mose bog kapitlerne 1 – 41: Det generelle tema her handler om Guds råd til mennesket fra begyndelsen til enden. Guds velsignelse består i lydighed til Gud og hans ord.

1 Salme: Salig er den mand der ikke vandrer i de ugudeliges råd og ikke vandrer på syndernes vej, men hans glæde er Herrens lov. Han skal være som et træ plantet ved vandets floder, der bringer fort frugt til rette tid og bladene skal aldrig visne. Alt hvad han gør lykkes for ham.

1 Mose bog viser menneskets fald og oprør.

1 Mose bog kapitel 14: Tåberne siger: Gud er ikke til. De handler ondt og afskyeligt, ingen gør godt.

1 Mose bog kapitlerne 4 – 42: Der vises forløsning igennem Kristus.

Salmernes bog kapitel 16: 5 – 6: Du er mit tilmålte del og mit bæger, du sikrer min lod. Målesnoren tildelte mig herlige steder, jeg kan fryde mig over min ejendom.  

Det afsluttes med en velsignelse og et dobbelt Amen.

Salmernes bog 41 – 14: Lovet være Israels Gud fra evighed til evighed. 

Amen, Amen.   

 

2 Mose bog kapitlerne 42 – 72: Viser Israel som en nation.  

Forløsning fra Herren begynder med skrig fra dybden af ruin of fortvivlelse.

2 Mosebog kapitel 1 – 22: Farao til hele sit folk: Hver eneste dreng der bliver født skal i kaste i Nilen, men pigerne skal i lade leve.

Salmernes bog kapitel 42 vers 6: Hvorfor er du fortvivlet min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud for jeg skal takke ham på ny, 

han er  min frelser og min Gud.

2 Mosebog kapitlerne 4 – 15: Fortsætter med Guds mægtige udfrielse arbejde.

2 Mosebog kapitel 15: vers 11 – 13: Hvem er som du blandt guder Herre, hvem er so mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig, hvem gør undere som du? 

Salmernes bog kapitel 46 vers 1 – 3: Gud er hvor tilflugt og styrke, hvor vi altid kan finde hjælp i trængsler. 

Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver og bjergene vakler i havets dyb.

2 Mosebog kapitel 19 vers 4 – 6: I har set hvad jeg gjorde mod Egypten og hvordan jeg bar jer på ørnevinger, og bragte jer herhen til mig. Hvis i adlyder mig og holder min pagt, skal i være min ejendom, af alle folkeslag på jorden skal i tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig.

Salmernes bog kapitel 51 vers 4 – 4: Gud vær mig nådig i din godhed, udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd.

2 Mosebog kapitel 40 vers 34: Skyen dækkede åbenbaringsteltet og Herrens herlighed fyldte templet.

Salmernes bog kapitel 72 vers 19: Lovet være hans herlige navn i al evighed. Hans herlighed skal fylde hele jorden. Amen, Amen. 

 

3 Mose bog kapitlerne 73 – 89:  Det generelle tema her handler om helligdommen og dens formål vedrørende Gud og mennesker og betydningen af fællesskab med Gud. 

3 Mose bog kapitel 7 vers 37 – 38: Dette er loven om brændoffer, kornoffer, synd offerer og overtrædelse offerer samt indvielse og fredsofrene som Herren befalede Mose på Sinai bjerget, den dag hvor han befalede Israels børn at ofre deres ofre til Herren i Sinais ørken. 

Salmernes bog kapitel 84 vers 2 – 3: Hvor er din bolig vidunderlig hærskarens Herre, min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde. Mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud.

Salmernes bog kapitel 84 vers 52: Velsignet være Herren for evigt. Amen, Amen.

 

4 Mose bog kapitlerne 90 – 106:   Israel og hedningerne er det generelle tema. Der afsløres ikke noget andet håb for frelse bortset fra Gud selv. Kapitlerne viser menneskets vandring i tidligere pilgrimsrejser til en bedre verden og et bedre liv.

4 Mosebog kapitlerne 1 til 10: Gud etablerede et rigt fællesskab i Israel ved den retfærdige lov til lovprisning og opførelse af tabernaklet som blev hans bolig blandt folket. Folket blev organiseret i hære og kompagnier, til udførelse af Guds plan om bosættelse i Kanaan. 

Salmernes bog kapitel 90 vers 16 -17: Lad dine tjenere få dit værk at se, lad dine børn se din pragt. Lad din herlighed komme over os og styrk vores hænders værk.

 4 Mosebog kapitel 11 vers 16 – 17: Saml 70 mænd af Israels ældste, om hvem du ved, de er ældste og skrivere i folket. Dem skal du tage hen til Åbenbaringsteltet og der skal de stille sig op sammen med dig. Jeg vil stige ned og tale med dig der og noget af den ånd som hviler på dig, vil jeg tage fra dig og ligge på dem, fordi de skal hjælpe dig og bære det besvær folket er, så du ikke er alene om at bære det.

Samernes bog 91 vers 16: Jeg giver ham langt liv og lader ham se min frelse.

4 Mosebog 15 vers 26: Hele israliternes menighed får tilgivelse, også de fremmede som er gæst iblandt jer. Hele folket hæfter jo for den uforsætlige synd. Vers 18 – 26: Når i kommer ind i det land jeg fører jer og i spiser af landes brød, så skal i yde en afgift til Herren. I skal give den første dej bagt som ringbrød

som en afgift fra tærskepladsen og det slægt efter slægt.

Salmernes bog kapitel 96 vers 3: Syng for Herren en ny sang, syng for Herren hele jorden. Syng for Herren og velsign hans navn. Forkynd den gode nyhed om hans frelse fra dag til dag. Fortæl om hans herlighed blandt nationerne og hans vidundere blandt folk.

Salmernes bog kapitel 105 vers 48: Lovet være Herren Israels Gud fra evighed til evighed og hele folket skal sige Amen. 

 

5 Mose bog kapitel 107 – 150:  Temaet omhandler Gud og hans ord og viser velsignelsen af den første bog Gud og mennesket. Anden bog viser Gud og folket Israel. Tredje bog helligdommen. Den fjerde bog omhandler lydighed mod Gud. 

5 Mosebog kapitel 8 vers 3 – 5:  han udmygede dig  og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket lever ikke af brød alene, men af alt der udgår af Herrens mund.

Dit tøj blev ikke slidt i laser og faldt ikke af dig og dine fødder svulmede ikke op i 40 år.  

Gud beskyttede deres ejendele og de så hans under. Han var med dem i en ildsøjle om natten og i en sky om dagen i 40 år.  Alligevel tvivlede de, deres ulydighed medførte mange sorger. Folket blev tilbagesat med at indtage det lovede land. Det blev givet til den næste generation, efter den første generation af alle voksne ikke mere levede.   

Salmernes bog 150: Lovpris Gud i hans helligdom, lovpris ham i hans mægtige himmels hvælving. Lovpris ham, hans storhed og vælde.